!

Lady Calpurnia Hartwell (Callie) személy

Sarah MacLean: Nine Rules to Break When Romancing a Rake
Sarah MacLean: Eleven Scandals to Start to Win a Duke's Heart
Sarah MacLean: A csábítás kilenc szabálya
Sarah MacLean: A hódítás tíz szabálya
Sarah MacLean: Tizenegy botrány egy herceg meghódításához

Idézetek

>!
Dyus33 P

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

     – Azért jöttem, hogy megkérjem, csókoljon meg – suttogta alig hallhatóan Lady Calpurnia.

75. oldal, 3. fejezet (Könyvmolyképző, 2013)

Kapcsolódó szócikkek: Lady Calpurnia Hartwell (Callie)
>!
Reika

– Gyere ide! – mondta Gabriel, továbbra is a lángnyelveket bámulva.
– Miért?
– Mert azt akarom.

343. oldal

>!
rebeka_kovács

Azt akarta, hogy a férfi jöjjön el érte. Talán ez túl nagy kívánság lenne?
– Nahát, milyen bájos látvány!
A megjegyzésre a zene is elhallgatott, Callie-nek pedig a lélegzete
is elállt, amikor álmodozásainak tárgya hirtelen unott pillantást vetett rá.
Egek Ura! Idevarázsoltam őt.

229. oldal

1 hozzászólás
>!
rebeka_kovács

– Akkor ma a reneszánsz festőket keressük meg, ugye? – Callie a nyelvébe harapott, és letett arról, hogy a férfinak elmagyarázza, hogy ez egy kortárs kiállítás, ilyenformán nincsenek reneszánsz festők.

260. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Lady Calpurnia Hartwell (Callie)
>!
rebeka_kovács

– Mit akar tőlem, mylord?
– Érdekes kérdés – mondta a férfi talányosan, majd hozzáfűzte. – Beszélni akarok magával. – Hirtelen úgy érezte, hogy Oxford a kisebbik rossz.
– Most nem érek rá. Talán máskor. Nem egyedül jöttem. – Hirtelen elfordult, hogy mielőbb távozzon.
– Úgy tűnik, hogy a kísérője magára hagyta – mondta Ralston ironikusan. – Nem engedhetem, hogy egyedül vágjon át ezen a tömegen. Ez nem lenne méltó egy úriemberhez.
Elborította a düh. Nem tudna már végre békén hagyni?
– Ja persze, semmiképpen nem szeretné, hogy folt essen az úriemberségén – mondta cseppet sem tárgyilagos hanglejtéssel. – Ne aggódjon, mylord. Biztos, hogy Oxford hamarosan visszajön.
– Ebben a tömegben? Ebben igazán nem bízhatunk.
Ettől a férfitől tényleg meg lehet őrülni. Callie most már szó nélkül ott akarta hagyni, de akkora volt a tülekedés, hogy megmoccanni se tudott. Mérgesen dobbantott.
– Ezt direkt csinálta – mondta duzzogva.
– Azt akarja mondani, hogy én csábítottam ide ezt a sok embert, hogy csapdába csaljam magát?
– Abszolút kinézem magából.

264. oldal

>!
rebeka_kovács

– Megpróbálja megtalálni az igazi Callie-t – bólintott a férfi komolyan.
Callie szemei tágra nyíltak a csodálkozástól.
– Igen, valahol elveszítettem útközben Callie-t. Talán soha nem is találtam meg őt. De ma megtaláltam.
– Callie-t, a vívónőt? – mosolygott a férfi. Callie visszamosolygott.
– Callie sok minden egyszerre, mylord. A fogadóban is megtaláltam őt.
– Ja, úgy – dünnyögte a férfi –, Callie, az élvhajhász.

207. oldal

>!
Mentavirág

– Lady Calpurnia!
Callie kizökkent kínzó gondolataiból. Megfordult, és látta, hogy Oxford báró közeledik felé az utca túloldaláról. Szorosan testhez simuló, szűk szarvasbőr térdnadrágot és sötétkék frakkot viselt, hozzá skarlátpiros mellényt, amely színben tökéletesen passzolt sétabotja fogantyújához és cipője sarkához. Az összhatást csak sugárzó mosolya tudta felülmúlni. Oxford tényleg a felső tízezer egyik ékköve volt.
Azt viszont nem igazán értem, hogy miért kell szinte rám ordítania, akár egy utolsó kocsisra?

179. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Lady Calpurnia Hartwell (Callie)
>!
Mentavirág

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Nem ez volt az első bál, amelyről korán távozott. Tudta, hogy eltűnését aligha veszik észre, nem is törődnek vele, és ez jelentősen megkönnyítette azt, hogy időben eltűnjön.
Végre valahára megvan az előnye is annak, ha az ember csak egy szürke egérke – gondolta.
Elmosolyodott, és ebben a pillanatban kopogás ébresztette fel ábrándozásaiból. Komornája valamilyen barna ruhával a kezében szaladt be a szobába.
Callie izgalmában tapsikolni kezdett, de Anne szigorú tekintettel nézett rá.
– Azt hiszem, hogy maga az egyetlen, aki örömében tapsol egy ilyen szegényes, egyszerű barna ruha láttán.
– Lehet, hogy én vagyok az első, aki rájött, hogy valójában mit jelent egy ilyen semmilyen barna ruha.
– Miért, mit jelent?
– A szabadságot!

138-139. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Lady Calpurnia Hartwell (Callie)
>!
Mentavirág

    Anne szárazon felelt:
    – Az egyetlen dolog, amit el tudok képzelni, hogy lesz majd ott egy túltengően romantikus fiatal hölgy, akit kiábrándít a valóság.
    – Jaj, Anne, hát nincs magában egy cseppnyi kalandvágy sem?
    – Azt hiszem, hogy magába szorult annyi, hogy bőven elég mindkettőnknek.

136. oldal, 7. fejezet (Könyvmolyképző, 2013)

Kapcsolódó szócikkek: Lady Calpurnia Hartwell (Callie)
>!
Mentavirág

    Callie annyira belemerült a füllentésbe, hogy észre se vette, hogy megálltak. Ralston a táncterem másik végében található kis boltíves részbe vezette, ahol egy kicsit nyugodtabbak voltak a körülmények. Gabriel egyenesen a szemébe nézett, és csendesen azt mondta:
    – Borzalmasan rosszul hazudik.

131. oldal, 6. fejezet (Könyvmolyképző, 2013)