Lackfi István személy

Engel Pál – Kristó Gyula – Kubinyi András: Magyarország története 1301–1526
Bíró Szabolcs: Liliom és vér
Bíró Szabolcs: Lángmarta dél
Bíró Szabolcs: Az utolsó tartományúrig
Bíró Szabolcs: Ötvenezer lándzsa

Idézetek

Basset>!

A rosseb egye meg! […] Akarom mondani, hála Istennek!

63. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Lackfi István
Milán>!

Az első nyílt pártütésben, amelyet Lackfí István vezetett, még csak egy kis bárói csoport vett részt. Lackfi annak idején egyik vezére volt a Zsigmondot trónra emelő főúri ligának, ő lett Zsigmond első nádora, a király azonban 1392-ben leváltotta hivatalából. A nikápolyi vereség hírére fellázadt, és kapcsolatba lépett a Horvátiak
egykori trónjelöltjével, László nápolyi királlyal. Mozgalmát azonban Zsigmond ekkor még könnyedén elfojtotta, mivel a bárók zöme egyelőre mellette állt. 1397 februárjában Lackfit az udvarba csalva meggyilkolták, családjának és párthíveinek vagyonát elkobozták.

132

Kapcsolódó szócikkek: 1392 · 1397 · Lackfi István
KingucK P>!

– Én se haragszom! – legyintett olyan mozdulattal és arckifejezéssel, mintha legalább a pápai tiarát viselné kócos fején. – Ha ez a parancs, akkor ez a parancs…
A lovagok mellett poroszkáló Péter erre csak halványan elmosolyodott, és talán maga sem vette észre, hogy a szemét forgatja Lackfi újabb urizáló megnyilvánulása hallatán. Az elmúlt hetek során meglehetősen sűrűn volt szerencséje megtapasztalni, hogy a várjobbágyi családból származó, ispáni szerviensként nemrég még egyszerű gyalogosokat vezető Lackfi István hogyan igyekszik kihangsúlyozni jószerével minden szembejövő előtt, hogy ő immár udvari lovag.

ELSŐ EPIZÓD A férfi kötelessége 2. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Lackfi István · lovag · Péter
KingucK P>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Zách Felicián szemében hálakönnyek szöktek, amikor Anjou Károly semptei várnyaggyá emelte, s így három nehéz esztendő után visszatérhetett ősi északi földjére. Ezt még Lackfi István sem szólhatta meg, hiszen őt meg végre-valahára lovaggá ütötték a hadjáratban tanúsított hősies magatartása okán.

IV. Isten útjai 1. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: I. Károly · Lackfi István · lovag · Sempte · Zách Felicián
KingucK P>!

– Elég volt! – nyögte Lackfi István, akinek még a bajsza is kókadtan lógott az orra alatt. – Már így is túl sokat kutakodtunk a saját szakállunkra. A király nem is tudja, mi történt a birtokodon, pedig elsőként neki kellett volna szólnod. Mondtam, hogy ezt kéne tenned? Mondtam, komám, de te nem hallgattál rám! Rendben, gondoltam, ha ígéretet tettem, nem hagylak cserben. De ez már bizony sok: nyakunkon a tél, napok óta csak kemény, hideg, szikkadt ételt ettünk, és egy lépéssel sem jutottunk előrébb, amióta otthagytuk a majorság romjait…
– A családom sorsáról beszélsz, István! – Bátor Attila, a király lovagja szeretett volna mennydörgő, dühös hangot megütni, de már tőle is csak elcsigázott, rekedtes dörmögésre futotta. – Nem várhattam egy napot se. Te talán képes lettél volna rá?

ELSŐ EPIZÓD A férfi kötelessége 2. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Bátor Attila · Lackfi István · lovag
KingucK P>!

– Még azt sem sikerült megtudnunk, mikor dúlták fel a birtokodat – folytatta a zsörtölődést a székely hadfi. – És árva nyomát se láttuk se az asszonyodnak, se a fiadnak, pedig töviről hegyire bejártuk az utat Dubicától idáig! Egyetlen faluban, városban, egy árva tanyán sem tudtak semmit a hollétükről, így sajnos azt kell mondanom, hogy igen, én képes lettem volna hideg fejjel gondolkodni! Mert így semmi mást nem tettünk, csak az időt pazaroltuk, márpedig lehet, hogy ezzel a lehető legrosszabb dolgot követtük el, és a családod…

ELSŐ EPIZÓD A férfi kötelessége 2. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Dubica · Lackfi István · székely
KingucK P>!

Az Úr 1322. éve
Szent András hava
Erdély, Bihar megye
Mert aratott a halál rendesen – fejezte be a történetet Lackfi István. Hangja szomorúan, tompán kongott, ahogy lehajtott fővel, darutollas süvegét gyűrögetve mondta el Toldi Lőrinc özvegyének, miképp esett el az ura Mühldorf mellett, az Isen folyó partján.
A Zágrábból Bihar megyéig tartó hosszú úton bőven volt ideje kitalálni, mit mondjon majd a családnak, és magában újra meg újra elismételte a túlzó hőskölteményt, ami Toldi Lőrinc utolsó, végzetes csatájáról szólt.

2. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: 1322 · Bihar Megye · Erdély · Lackfi István · Szent András hava · Toldi Lőrinc
KingucK P>!

Az Úr 1329. éve
Pünkösd hava
Erdély, Bihar vármegye

Lackfi István elégedett mosollyal ült lova nyergében, s ahogy a díszes menet előtt feltűnt a tavaszra felújított nemesi udvarház, megsarkantyúzta hátasát, hogy elsőként nyargalhasson be rég nem látott erdélyi birtokára. Húsz lándzsás könnyűlovas kísérte: tíz haladt a menet élén, tíz a végén.

6. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: 1329 · Bihar · Erdély · Lackfi István · Pünkösd hava
KingucK P>!

A futár az őrökön átjutva Nekcsei Demeter tárnokmesterrel tudott leghamarabb szót váltani, aki pedig már személyesen Anjou Károlynak továbbította Lackfi István kérését.
Amikor a király értesült róla, hogy Bátor Attila fia a városban tartózkodik, aznapra már csak a valóban halaszthatatlan ügyek intézését hagyta, minden egyéb hivatalos teendőjét elnapolta.

5. fejezet

KingucK P>!

– A harmadik emeleten lakik Erzsébet királyné a kicsiny hercegekkel – mondta Lackfi, amikor már a lépcsőházban igyekeztek felfelé. – Az uralkodó bizalmas kihallgatáson fogad bennünket, fiam. Tudod-e, mit jelent ez?
– Különleges kegyet, azt hiszem – válaszolta Szilárd, mire Lackfi megerősítette:
– Megkülönböztetett figyelemben részesít minket. Nagyon szerette atyádat. Viseld hát magad rendesen! – álltak meg a királyi lakosztály ajtaja előtt. – Mutasd magad!

5. fejezet