!

küklopsz személy

Homérosz: Odüsszeia
Clarissa Pinkola Estés: Farkasokkal futó asszonyok
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
Dan Simmons: Hyperion bukása

Idézetek

>!
Chöpp 

– Hívjam M. Keatsnek? – vonta fel a szemöldökét.
– Legyen a nevem Senkise – feleltem. – Így ha megérkezik a többi küklopsz, azt mondhatja nekik, hogy Senkise vakította meg, ők pedig elmennek, mondván: ez az istenek akarata.

307. oldal

Kapcsolódó szócikkek: küklopsz
>!
Sli SP

Ott feküdött s töprengve a kérők végveszedelmén,
virrasztott Odüszeusz. És jöttek a nők a teremből,
kik szerelemben a kérőkkel gyakran keveredtek;
jókedvük fennen ragyogott, s egymásra nevettek.
Lelke fölindult most kedves kebelében a hősnek;
hosszan hányta-vetette a lelkében s a szivében,
rontson-e már rájuk s a halált így ossza ki mindnek,
vagy még hagyja a dölyfös kérőkkel lefeküdni
egyszer s legvégül; s ugatott mellében a szíve.
Mint sok kölyke körül járó eb, hogyha először
lát embert, megugatja, dühvel nekiugrani készül:
benseje így ugatott, dühösen rosszalva a rosszat.
Majd mellére csapott s a szivét korholta szavával:
„Tűrj, szív, tűrtél már hajdan te kutyábbat is ennél,
aznap, hogy fölfalta a vad, féknélküli Küklópsz
nagyszerü társaimat, de te tűrtél, mígcsak az elme
nem vezetett ki a barlangból, noha hitted a véged.”
Szólt, szeretett szívét így fékezvén kebelében;
és szive meggyőzetve a szótól, tűrve csitult el,
várt makacsul; hanem ő hánykódott erre meg arra.
Mint ahogyan lobogó tűz lángján forgat egy ember
vérrel meg zsírral teli bendőt erre meg arra
s várja nagy-áhitozón, hogy már megsüljön egészen,
így forgott töprengve Odüsszeusz erre meg arra,
egymaga mint csap majd le kezével a szemtelenekre

302. oldal, XX. ének - A kérők leölése előtt (Európa, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: küklopsz · Odüsszeusz / Ulysses · Polüphémosz
>!
Sli SP

Amikor Scipio Polübiosz kedvéért közbenjárt az akhaiai száműzöttek érdekében, és a senatusban hosszasan vitatták az ügyet, mert egyesek hajlandók voltak hazatérésüket engedélyezni, mások a hazatérés ellen szólaltak fel, Cato is beszédet tartott, és ezt mondta: „Mintha semmi más dolgunk nem volna, itt ülünk naphosszat, és azon töprengünk, hogy néhány görög vénembernek nálunk adják-e meg a végtisztességet vagy Akhaiában." Így aztán engedélyezték hazatérésüket, de néhány nappal később Polübiosz és társai ismét a senatushoz fordultak azzal a kéréssel, hogy a száműzöttek visszakaphassák Akhaiában korábban betöltött tisztségeiket, s Polübiosz igyekezett megtudni, mi ebben az ügyben Cato felfogása. Cato erre mosolyogva odaszólt Polübiosznak, hogy olyan ez a dolog, mintha Odüsszeusz vissza akarna menni a Küklópsz barlangjába az ottfelejtett süvegéért és övéért.

499-500. oldal, Első kötet - Marcus Cato (Osiris, 2005)

1 hozzászólás
Hirdetés
>!
lauranne

Ha egy anyának a többiektől különböző gyermeke van, Sziszüphoszhoz hasonló kitartással, Küklopszhoz hasonló félelmetességgel és Caliban kemény bőrével kell rendelkeznie ahhoz, hogy a gonoszlelkű kultúrával szembe tudjon szállni. A nő számára az a legrombolóbb kulturális környezet, amely a lélek tanácsait ki nem kérő engedelmességet várja el, amelyben nincsenek szeretetteljes megbocsátó rítusok, amely arra kényszeríti a nőt, hogy lelke és a társadalom között válasszon, amelyben a másik iránti együttérzést gazdadági kötődések és kasztrendszerek akadályozzák, amelyben a testet valami „megtisztítandónak” vagy olyan lepelnek tekintik, amelyet az akarat szabályoz, ahol az új, a szokatlan vagy a más nem okoz örömet, ahol a kíváncsiságot és a kreativitást büntetik és ócsárolják ahelyett, hogy jutalmaznák – illetve akkor jutalmazzák, ha az illető nem nő – ahol fájdalmat okoznak a testnek, s ezt szentnek nevezik, ahol, ha a nőket igazságtalanul vagy ahogy Alice Miller tömören megfogalmazza, „saját érdekében” büntetik, ahol a lelket nem tekintik önálló lénynek.

170-171. oldal

Clarissa Pinkola Estés: Farkasokkal futó asszonyok Beavatás a nőiség őseredetének titkaiba

Kapcsolódó szócikkek: Caliban / Kalibán · küklopsz · Sziszüphosz
4 hozzászólás