Kósza személy

Ann Aguirre: Menedék
Ann Aguirre: Helyőrség
Ann Aguirre: Horda

Idézetek

Fumax KU>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Tüntessük el innen ezeket a tetemeket – kértem. – Ha tovább maradnak, soha nem múlik el a bűz.
– Mit csinálunk velük, Pikk? – érdeklődött Spence.
Eszembe jutott az a rengeteg kínzás, amivel sújtottak minket, magam előtt láttam a lángoló Megváltást, és máris tudtam a választ. Jéghideg szívvel mondtam ki.
– Kivisszük őket az erdő szélére. Lecsapjuk a fejeket, a többit pedig elégetjük.
– És a fejekkel mi lesz? – kérdezte Thornton.
Kósza válaszolt helyettem, elismerőn pillantva felém.
– Karókra húzzuk őket a területünk körül, ha nem tévedek.
– Nem tévedsz.
– Ez barbárságnak hangzik – fintorgott Morrow.
– Az is. Mindamellett olyan figyelmeztetés, amit érteni fognak. Ők is így üzentek nekünk.

Kapcsolódó szócikkek: Kósza
deen>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Boldoggá tehettelek volna, galambom.
– Azzá tettél – súgtam.

316. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Kósza · Pikk
mrsp>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Nagyon jó, galambom! Szeretek dulakodni veled.
(…)
– Galambom?
– Az egy madár.
Térdemet a mellkasomhoz húztam, ahogy helyet foglalt mellettem.
– És miért mondod ezt rám?
Kósza hátradőlt, és megpihent a karján. A szobában hűvös volt, lehelete gomolygott az arca előtt.
– Még a városban láttam őket, az omladozó épületeken vertek fészket. Szürke szárnyaikkal aprónak és törékenynek tűntek, de képesek felrepülni oda, ahol a többi állat nem bánthatja őket.

235. oldal, Havazás

Kapcsolódó szócikkek: Kósza · Pikk
Mhysa>!

– Ha elfogadod az elkerülhetetlent, attól még nem adod fel.
Fakó keserű félmosolyra húzta a száját.
– Dehogynem.

168. oldal, Kétségbeesés

Kapcsolódó szócikkek: Fakó · Kósza
Mhysa>!

– Egy kicsit elájultál – közölte Kósza, aki mellettem térdelt. – De szerintem rendbe jössz. Kemény fából faragtak, galambom.
– Hagyd békén! – acsargott Fakó. – És ne szólítsd már így!

164. oldal, Kétségbeesés

Kapcsolódó szócikkek: Fakó · Kósza
HannaEmilyStone>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Felderült az arca, ahogy meglátott – aztán rögtön elkomorodott, amikor észrevette a vállamra vetett zsákot, és a fegyvert a kezemben.
– Hová, hová? – kérdezte.
Néhány szóban összefoglaltam a történteket, mire a szeme jeges dühvel villant.
– Szóval azért jöttél, hogy elköszönj? Így a legjobb mindenkinek.
Ingerült mozdulattal tépte le magáról a bőrmellényt.
– Nem. Mondd: gyere velem, Kósza. Halljam!
– De hát a lábad… Nem bírnád az utat. (…)
A kijelentésemmel sikerült feldühítenem. Válaszul megragadott, és mielőtt feleszmélhettem volna, erős, szenvedélyes csókot nyomott a számra.
– Mondd ki, Pikk! Hadd halljam!
– Gyere velem, Kósza.

Kapcsolódó szócikkek: Kósza · Pikk
HannaEmilyStone>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Azt mondtad, soha nem tehetem jóvá, amit vele műveltem. De ez segít azért, nem igaz? A világ így jobban jár, engem elveszít, őt megtartja.

Kapcsolódó szócikkek: Kósza · Tegan (Razorland)
mrsp>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Megkérnélek, hogy… Hogy adj egy búcsúcsókot – suttogta –, de…
Mielőtt befejezhette volna, odahajoltam és csókot leheltem az arcára. Elmosolyodott, és máris úgy éreztem, mintha már sehol se lenne, egyre könnyebbé vált a karjaimban. A szívem minden egyes recsegő lélegzetvételével újra és újra összetört.
Szempillái úgy csapdostak, akár a pillangó szárnya.
– Boldoggá tehettelek volna, galambom.
– Azzá tettél – súgtam.

316. oldal, Veszteség

Kapcsolódó szócikkek: Kósza · Pikk
HannaEmilyStone>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Tudom, hogy aggódsz miatta. Hidd el, megtaláljuk!
Leesett az állam. Kósza vigasztal engem? Sose gondoltam volna, hogy egyszer ez is megtörténhet.
– De te… – Elharaptam a szót. Nem akartam azzal vádolni, hogy titokban örül Fakó eltűnésének.
– Ha engem választanál – kezdte, és kék szeme dühösen villant –, az azért legyen, mert engem akarsz, nem mert ő elment. Én nem leszek senkinek az árnyéka.

Kapcsolódó szócikkek: Fakó · Kósza · Pikk
HannaEmilyStone>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Te itt maradsz – fordultam Kószához. – Nem tudsz futni, és ha rosszul alakulnak a dolgok… Ha nem jönnék vissza, neked kell megvinned a hírt Hosszúpuskának.
Ökölbe szorult a keze.
– Ne kérd ezt tőlem, galambom. Nem hagylak magadra!

Kapcsolódó szócikkek: Kari (Hosszúpuska) · Kósza · Pikk