!

Könyvtáros személy

Terry Pratchett: Bűbájos bajok
Terry Pratchett: Hölgyek és urak
Terry Pratchett: Egyenjogú rítusok
Terry Pratchett: Őrség! Őrség!
Terry Pratchett: Erik
Terry Pratchett: A Kaszás
Terry Pratchett: Kallódó kontinens
!

(c) Paul Kidby

!

(c) Paul Kidby


Idézetek

>!
takiko P

Valami suhogott, s az őrmester vállából hirtelen kihajtott egy késmarkolat. Aztán a lány körbeperdült, és sebészi pontossággal egy apró lábat plántált az ajtón keresztül elsőként érkezett gárdista ágyékába. Húsz pár szem borult részvétteljesen könnybe. (…)
A gárdisták egyike fölemelte íjpuskáját. A Könyvtáros, az itala fölé görnyedve, kinyújtott egy lusta kart – mint két seprűnyél gumival összemadzagolva –, és hátrapofozta. A nyíl visszapattant a csillagról Széltoló kalapján, s a falba csapódott egy jó nevű lánykereskedő mellett, aki két asztallal arrébb ült. A testőrei rögvest bevetettek egy újabb kést, ami épp csak elhibázott egy tolvajt a terem másik végén, aki erre fölkapott egy padot, és hozzávágta két gárdistához, akik teljes erővel csapódtak a legközelebbi ivókba. Ezek után egyik dolog a másikhoz vezetett, s hamarosan mindenki küzdött, hogy megszerezzen valamit – kiutat, menekvést vagy elégtételt.

44-45. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Könyvtáros · Széltoló
>!
psn

– Úúúk – fejezte be a Könyvtáros.
– Ó – mondta Széltoló. – Hát akkor valójában a pálca a gond.
– Úúúk.
– Nem próbálta meg valaki elvenni tőle?
– Úúúk.
– Mi történt velük?
– Ííík.
Széltoló nagyot nyögött.

Kapcsolódó szócikkek: Könyvtáros · Széltoló
>!
blackett P

De az beavatkozás lenne a történelem menetébe. Szörnyű dolgok történhetnének. A Könyvtáros mindent tudott az ilyesmiről, része volt annak, amit meg kell tanulj, mielőtt bebocsáttatást nyersz a K-térbe. Látott ilyen képeket ősöreg könyvekben. Az Idő kettéágazna, mint a nadrágszárak. Az ember végezheti a téves szárban, olyan életet élve, ami valójában a másik szárban zajlik, olyan emberekkel beszélgetve, akik nem az ő szárában vannak, nekimenve falaknak, amik többé nincsenek ott. Az élet rémes az Idő téves Nadrágszárában.

Ráadásul tiltják a Könyvtári szabályok.

221. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Könyvtáros
1 hozzászólás
>!
blackett P

De a Könyvtáros a maga idejében a valaha könyvkötő kezébe került legrémesebb könyvek számtalan félelmetes szövegével megbirkózott, olyan szavakkal, amelyek megpróbálnak elolvasni téged, miközben őket olvasod, olyan szavakkal, amelyek vonaglanak a papíron.

221. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Könyvtáros
1 hozzászólás
>!
Raye

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

A Könyvtáros tüsszentett.
És alakot váltott.
A varázslók borúsan szemlélték a létrejött objektumot, amely egy olyan kényelmes karosszékre emlékeztetett, amit valaki valamilyen okból hosszú, vörös szőrmével vont be.
– Mit tehetünk érte? – tette fel a kérdést Ponder Stibbons, a fakultás legifjabb tagja.
– Talán egy-két párnát szívesen fogadna – felelte Rettentheő.

13. oldal

>!
Raye

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Amikor már mindannyian elmentek, a Könyvtáros óvatosan felnyúlt, a fejére húzott egy takarót, átölelte a forró vizes palackját, majd tüsszentett.
És immár két forró vizes palack feküldt a padlón; egyiküket, amelyik jóval nagyobb volt a másiknál, sűrű, vörös szőr borította.

17. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Könyvtáros
Hirdetés
>!
Raye

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

A Könyvtáros nyitott be a terembe. Igen lassan lépkedett a rengeteg ruhanemű miatt, amit magára húzott; a rajta lévő pulóverek és szvetterek puszta mennyisége következtében ahelyett, hogy karjait második pár lábként használhatta volna, azok szinte vízszintesen elálltak a testétől mindkét oldalon. De a csoszogó jelenés legelborzasztóbb részlete a piros gyapjúsipka volt.
(…)
Miután belépett a szoba ajtaján, a Könyvtáros szomorú arccal fordult kollégái felé. Majd a kilincs felé nyúlt. Közben igen erőtlen hangon megjegyezte:
– …k…
Utána pedig tüsszentett.
Ruhák hullottak a padlóra. Mikor a varázslók szétbontották a kupacot, alatta egy fölöttébb vastag és méretes, szőrös, vörös bőrbe borított könyvet találtak.
– A borítón az a cím olvasható, hogy Úúk – jelentette be a Számbojtár Professzor meglehetősen feszült hangon.
– A szerzőről nem írnak valamit? – érdeklődött a Dékán.
(…)
– Nem lapozhatnánk bele? – tette fel a kérdést a Meghatározhatatlan Tudományok Tanszékvezetője. – Lehet, hogy van belül névmutató.
– Önként jelentkező, aki belenézne a Könyvtárosba? – kérdezte a Főrektor. – Azért ne tolongjanak!
(…)
Ponder megérintette a könyvet. Melegnek érződött. És a legkisebb nehézség nélkül ki lehetett nyitni.
Minen lapja úúkokkal volt teleírva.
– A párbeszédek jók, de a cselekmény kissé unalmas.
– Dékán! Lekötelezne, ha komolyan venné ezt az egészet! – fakadt ki Rettentheő.

35-37. oldal

>!
Raye

– Azért vagyunk itt, hogy segítsünk a Könyvtároson! – csattant fel a fakultás feje. Az Úúk címet viselő kötet irányából halk horkolás hallatszott.
– Én is épp ezt mondom. Szegény fickó sokkal jobban érezné magát azokon a fákon.
– Úgy érti, ékeljük be két ág közé? – kérdezte a Főrektor. – Mert még mindig az Úúk története.

64-65. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Könyvtáros · Rettentheő Mustrum, Főrektor
>!
Raye

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– És hogy érzi magát a Könyvtáros, Stibbons úr? Kényelembe helyezkedett?
– Azt önnek kellene tudnia, uram – felelte Ponder. – Az elmúlt háromnegyed órában ön feküdt benne.
Rettentheő lenézett a nyugágyra. Azt vörös szőr borította.
– Ez lenne a …?
– Igen, uram.

82-83. oldal

>!
Raye

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

A Könyvtáros kinyitott a száját, majd tüsszentett.
Egy igen nagy, vörös kagylóhéj puffant a homokra.
– Ajjaj! – szólt Ponder Stibbons.
– Ez érdekes – jegyezte meg a Meghatározhatatlan Tudományok Tanszékvezetője. – Ezúttal az óriás kürtcsigák egy igen szép példányává változott. Lenyűgöző hangot lehet kicsalni belőlük, ha az ember belefúj a csúcsos végükbe…
– Önként jelentkezők? – dünnyögte a Dékán.

121. oldal