!

kéz tárgy

Anthony Burgess: Mr. Enderby – bepillantás
J. M. Barrie: Pán Péter
Viktor Dyk: A patkánybűvölő
H. G. Wells – Egon Friedell – K. W. Jeter: Utazások az időgéppel
Terry Brooks: Hook
A Katolikus Egyház Katekizmusa
Hellmuth Benesch: Pszichológia
Kij Johnson: Kicune
Kőrössi P. József – Háy János (szerk.): A nő, az más
Helen Keller: Csöndes sötét világom
Charles Dickens: Közös barátunk
Rémi Courgeon: Botocska
Vámos Miklós: Töredelmes vallomás
Vadász István: Ortopédiai ismeretek

Idézetek

>!
krlany I+SMP

A maszatos ujjízületek, a gyászszegélyes körmök, a dohány kátrányának mélyen beivódott foltja (a két ujja közé csípett cigarettáról megfeledkezve, a költő lelke felszárnyalt… föl, az égett bűz fölé!), a hámló, reszelős bőr – ezek mind-mind járulékos tulajdonságok, a kéz külső aspektusai, az engedmények, amelyeket az evés és elmúlás hétköznapi világának tesz. Csakhogy a kéz lényege… Mert mi is a kéz? Isteni gépezet, amely életünket áldottabbá teszi.

12. oldal

Kapcsolódó szócikkek: kéz
>!
lzoltán IP

(…) Sepp Jörgen nem ébredt fel. Erre Kätchen is nekibátorodott. Puha kezével lágyan megérintette az alvó fiú göndör haját. Sepp Jörgen könnyedén megborzongott, mintha utálatos hideg valami ért volna hozzá. Pedig Kätchen keze nem volt se hideg, se utálatos. Épp ellenkezőleg, Hamelnben mindenki ismerte Kätchen gyönyörű kezét.

20. oldal, VI. (Eri, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: kéz
>!
BakosJuci MP

A SZENTLÉLEK SZIMBÓLUMAI
A víz. A víz szimbóluma a Szentlélek működését jelzi a keresztségben, (…) miként első születésünk állapotát víz vette körül, úgy a keresztvíz világosan jelzi, hogy isteni életre születésünket a Szentlélekben kapjuk ajándékba.
(…)
A kenet. (…) A keresztény beavatásban a kenet szentségi jele a bérmálásnak, amit éppen ezért a keleti egyházak „krizmálásnak” neveznek.
(…)
Tűz. Míg a víz a Szentlélekben adott élet születését és termékenységét jelezte, a tűz a Szentlélek cselekedeteinek átalakító erejét szimbolizálja.
(…)
A felhő és a fényesség. (…) Az ószövetség teofániától kezdve a sötét vagy a fényes felhő nyilatkoztatja ki az élő és Szabadító Istent, eltakarva dicsőségének transzcendenciáját;
(…)
A pecsét a kenethez hasonló jelentésű szimbólum.
(…)
A kéz. Jézus a kezét rájuk téve gyógyított betegeken és áldotta meg a gyermekeket.
(…)
Az ujj. Jézus az Isten ujjával űzi ki a gonosz lelkeket.
(…)
A galamb. (…) Amikor Krisztus kiemelkedett keresztsége vizéből, a Szentlélek galamb formájában száll le rá és marad rajta. (…) A galamb-szimbólum a Szentlélek jelzésére a keresztény ikonográfiában hagyományos.

(694-701) 203-205. oldal

Kapcsolódó szócikkek: felhő · galamb · Isten · jelkép · Jézus Krisztus · kéz · pecsét · Szentlélek · tűz · ujj · víz
>!
BakosJuci MP

(…) az írás olyan, mintha a víz fodrait kézzel akarnád elsimítani – minél jobban próbálod, annál zavarosabb lesz.

Kapcsolódó szócikkek: írás · kéz · víz
>!
Nocharity

E néma pillanatban, míg Kampó Jácint kékeszöld szemének haragos pillantása végigpásztáz megszeppent legényein, két fontos megállapítást tehetünk erről a rendkívüli emberről.
Az első az, hogy bárdolatlan matrózaira nem pazarolja hét tengeren ismert ragyogó ékesszólását. Ez igazában nem is csodálható, hisz nem érdemes disznók elé gyöngyöt szórni, ahogy ő maga is tartotta, persze ezt az ősi szállóigét latin eredetiben szokta idézni.
A második megállapításunk az lesz, hogy a kapitány jobb keze helyén egy félelmetes méretű és tűhegyes végű kampó mered. Ennek láttán húzták be oly hirtelen a nyakukat a marcona gazfickók, mert tudták, hogy kapitányuk ugyan káprázatosan vív bal kezével, de legrettentőbb fegyvere mégiscsak ez a kampó. Akit ezzel a kampóval egyszer megkaristolt, ahogy ő szokta mondani, az nem állt többé sorba csajkájával az ebédosztáskor.

77-78. oldal, Hetedik fejezet - A Macskacápa délre tart

>!
Nocharity

Maggie arca és keze csupa tinta volt. Előtte a papíron filctollal húzott, vonagló krikszkrakszok örvénylettek színes zűrzavarban.
Maggie odanyújtotta neki a rajzot.
– Ez a képzeletem térképe – magyarázta. – Így nem fogok eltévedni a gondolataimban.

36-37. oldal, Utazás Angliába

Kapcsolódó szócikkek: gondolat · képzelet · kéz · tinta
Hirdetés
>!
Nocharity

Csér mögött ekkor felpattant a kapitányi kabin ajtaja és kivonult rajta a hírhedt James Hook.
Első pillantásra nagyon hasonlított a hajójához – vagy talán a hajó őrá. Fényes volt, keskeny és gonosz, hegyes orrú képétől hegyes orrú cipőjéig. Kapitányi kabátját vörös és fekete szövetből varrták, arany paszománnyal díszítették. A vállán átvetett, aranyrojtos, széles szalagon rövid kard lógott. Fehér csipke nyakfodrai fölött a szegletes arc emlékeztetett a tengeri tajték hátterére kirajzolódó orrszoborra. Fürtös fekete haja úgy ereszkedett alá vállára, mint főárbocról a teljes vitorlázat. Széles karimájú kalapja akkurát olyan volt, mint a tatfedélzet palánkja, kivéve, hogy a sarkain nem sziszegtek kígyók. Ami azonban hibádzott kígyóban, azt bőven bepótolta az ábrázat. Kegyetlen volt, kemény és megvető, bajsza viperaként tekergőzött, pillantásától röptében fagyott meg a madár. Rettenetes volt, amint ott állt, garázda zsiványai előtt. Bal keze helyén a félelmetes kampót viselte, melyről közismert volt. A kampó frissen köszörült vége villogott a napsugárban.

124-125. oldal, Szemtől szemben kampókezű Hookkal

Kapcsolódó szócikkek: arc · bajusz · cipő · haj, hajszál · hajó · James Hook · kalap · kard · kéz · kígyó · madár
>!
Nocharity

– Hogy tehetted ezt velem, azok után, amit mi jelentettünk egymásnak?
– Én csak a gyerekeimet akarom – felelte Peter.
Hook felsóhajtott.
– Én pedig a kezemet! Csakhogy vannak dolgok az életben, amelyeket egyszerűen nem kaphatsz vissza.

137. oldal, Szemtől szemben kampókezű Hookkal

Kapcsolódó szócikkek: élet · gyermek · James Hook · kéz · Peter Pan
>!
Carmilla

(…) Vizsgálatok során a kísérleti személyeket pontosabb magyarázat nélkül megkérték, hogy kezüket helyezzék egy lapra. Azok között, akik a kezüket laposan tették le és az ujjaikat széttárták, egyértelműen több magabiztos volt, mint azok között, akik amolyan tetőfélét alakítottak ki a kezükkel.

215. oldal, A kommunikáció lélektana/Nonverbális kommunikáció (Athenaeum, 1999)

Kapcsolódó szócikkek: kéz
>!
Chöpp 

    Az emberek kezei nekem néma szónokaim. Némely kéz érintése kiállhatatlan. Találkoztam olyan érzés nélküli emberekkel, hogy amikor megéreztem fagyos ujjhegyüket, úgy tetszett, mintha valami északkeleti széllel állnék szemben.
    Vannak azonban olyan emberek is, akiknek érintése olyan, mint a napsugár hatása: fölmelegíti szívemet.

253. oldal

Helen Keller: Csöndes sötét világom Egy siket-néma-vak leány önéletírása

Kapcsolódó szócikkek: kéz