Kev Merripen személy

Lisa Kleypas: Seduce Me at Sunrise
Lisa Kleypas: Éjfélig vagy enyém
Lisa Kleypas: Married By Morning
Lisa Kleypas: Love In The Afternoon
Lisa Kleypas: Csábíts el pirkadatkor
Lisa Kleypas: Bűvölj el alkonyatkor
!

gádzsó neve Kevin Cole, Mornington vikomtja, a Meath megyei Mornington uradalom örököse


Idézetek

Blue_Nadine>!

[…] – Hajlandó vagy tehát bocsánatot kérni Merripen? [Winnifred]
Rohan csavart egyet Merripen karján.
Tedd meg, az ördögbe is – dünnyögte Rohan. – A család kevéért.
Kev haragosan nézett az orvosra és cigányul mondta:
– Szarok én terád.
– Ami annyit tesz – mondta Rohan sietősen –, „kérem, nézze el nekem a félreértést, és váljunk el barátokként”.
– A legrútabb betegségben leld halálodat! – folytatta Kev továbbra is cigány nyelven, a nyomaték kedvéért.
– Nyersfordításban: – így Rohan – „Legyen mindig tele a kertje szép, kövér sündisznókkal.” Ami, hadd tegyem hozzá, a cigány hagyományban áldást jelent.

125-126. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Cam Rohan · Kev Merripen · Winnifred Hathaway
Blue_Nadine>!

– A helyedben nem tenném. Legalábbis amíg le nem csillapodik. Nagyon haragszik rád. [Leo]
– Miért? [Merripen]
– Hogy miért? – Leo szája megrándult. – Gondban vagyok, hogy mivel is kezdjem a szédítően bőséges arzenálból. Ha eltekintünk a ma reggeltől, vegyük például azt a tényt, hogy soha nem írtál neki?
– Igenis, hogy írtam – méltatlankodott Kev.
– Egyszer – hagyta helyben Leo. – A birtok ügyeiről. Win megmutatta nekem a levelet. Sosem feledem azt a szárnyaló prózát, ahogy a keleti kapu mentén húzódó földdarab trágyázásáról írsz. Meg kell mondanom a birkaszarról szóló rész kis híján könnyeket csalt a szemembe, oly érzelmesnek találtam, és…

127. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Kev Merripen · Leo Hathaway
2 hozzászólás
Bagneso>!

– Ugye elzártuk az ezüstöt? […]
Phral – felelte Cam vidáman –, arra semmi szükség. Ők a családunk.
– Éppen azért szeretném elzárni előlük az ezüstöt.

367. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Cam Rohan · Kev Merripen
Blue_Nadine>!

– Hová, hová? – kérdezte lustán Rohan. – Csak nem a szabóddal van találkád? Vagy a helyi kávéházba készülsz, hogy ott eszmét cserélj a legfrissebb politikai történésekről?
– Ha fel akar bosszantani – közölte vele Kev –, ne fáradjon. Számomra már az is bosszantó, ha levegőt vesz.
– Nézd el nekem. Megpróbálnék leszokni róla, de nagyon rákaptam az ízére.

70. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Cam Rohan · Kev Merripen
NightStar>!

– Merripen? – A hangja feszültségről árulkodott.
– Igen?
– Sejted, ugye, hogy ha a bátyámnak még nem sikerült elpusztítania magát, akkor én lövöm le, amikor megtaláljuk?
– Magam adom a kezébe a pisztolyt.

Kapcsolódó szócikkek: Amelia Hathaway · Kev Merripen
nykyriana>!

– Hol vannak a többiek? – kérdezte Leo.
[…]
– Cam Lord Westcliffnél jár látogatóban a Stony Cross Parkban. Amelia bent van a kisbabával, Beatrix az erdőben csatangol, Merripen pedig néhány bérlővel beszélget a kerítésről.
A szó megragadta Leo figyelmét.
– Erről én is sokat tudok. Ha valaki nem akar bordélyházba menni, ismerek embereket Londonban, akik kerítéssel foglalkoznak.
Léckerítés, Leo – mondta Win. – A birtok különböző részeinek elválasztására.
– Ó! Erről viszont semmit nem tudok.

Vicky3>!

– Kev – szólalt meg nyugodtan Win, és előrébb ment. – Szeretnék beszélni veled valamiről.
Merripen most is figyelt a feleségére, mint mindig, és komor arccal ránézett.
– Most?
– Igen, most.
– Nem lehet később?
– Nem – felelte Win nyugodtan.
Ahogy a férfi továbbra is habozott, folytatta:
– Már várom.
Merripen pislogott.
– Mit vársz?
– Kisbabát.
Mindannyian figyelték, Merripen arca hogyan válik hamuszínűvé.
– De miképpen… – kérdezte kábultan, és szinte botladozott, ahogy Win felé indult.
– Miképpen? – ismételte meg Leo. – Merripen, nem emlékszel a beszélgetésre, amelyet az esküvőtök éjszakája előtt folytattunk? – Vigyorgott, mert Merripen figyelmeztető pillantást küldött felé. Win füléhez hajolt, és azt mormolta:
– Remek húzás. De mit mondasz majd neki, amikor rájön, hogy csak trükk volt?
– Nem trükk – mondta Win vidáman.
Leo mosolya lehervadt, ahogy homlokához emelte a kezét.
– Jézus – dörmögte. – Hol van a brandym?
Ezután eltűnt a házban.
– Biztosra veszem, hogy gratulálni akart – jegyezte meg Beatrix vidáman, és követte a csoportot, mert mindenki bement.

Blue_Nadine>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Merripen – mondta [Cam] tiszta hangon, és Kev hatalmas megkönnyebülést érzett.
– Igen, phral?
– Halott vagyok?
– Nem.
– Pedig annak kell lennem.
– Miárt – kérdezte Kev, akit mulattatott a dolog.
– Mert… – Cam szünetet tartott, hogy megnedvesítse cserepes ajkát. – Mert mosolyogsz […]

346. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Cam Rohan · Kev Merripen
rebeka_kovács>!

– Szegény Merripen. – Egy pohár vizet emelt az ajkához. Amikor Merripen megpróbálta visszautasítani, erősködve rázta meg a fejét. – De, muszáj. Tudnom kellett volna, hogy nagyon rossz beteg vagy. Igyál, szívem, vagy kénytelen vagyok valamit énekelni.
Amelia elnyomott egy mosolyt, amikor Merripen engedelmeskedett.
– Nem is énekelsz olyan rémesen, Poppy. Apa mindig azt mondta, hogy úgy énekelsz, mint a madár.
– Papagájra gondolt – mondta rekedten Merripen, fejét Poppy karján nyugtatva.

134. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Kev Merripen · Poppy Hathaway
krisztin1>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Mi az a mizandria?
– Férfigyűlölet.
– Miss Marks nem gyűlöli a férfiakat. Velem meg Rohannel mindig kedves.
León őszinte értetlenség látszott.
– Akkor… egyedül engem gyűlölne?
– Nagyon úgy tűnik.
– Hiszen semmi oka rá!
– Talán az ön arrogáns, lekezelő viselkedése miatt.
– Az az arisztokratikus vonzerőmhöz tartozik – védekezett Leo.

Kapcsolódó szócikkek: Cam Rohan · Catherine (Cat) Marks · Kev Merripen · Leo Hathaway