!

képesség fogalom

Kim Edwards: Az emlékek őrzője
Csíkszentmihályi Mihály: Flow – Az áramlat
Erich Fromm: A rombolás anatómiája
Fóti Péter: Útmutató rebellis tanároknak
Lőrincz L. László: Lhászáig hosszú az út
François de La Rochefoucauld: Gondolatok
Arthur C. Clarke: A jövő körvonalai
Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás
Hellmuth Benesch: Pszichológia
Paul Feyerabend: A módszer ellen
Szántai Zsolt – Szántai F. Andrea (szerk.): Az élet rendje
Sabina Berman: Én, Én, Én
Yehudi Menuhin: Befejezetlen utazás
Márai Sándor: Hallgatni akartam
Farkas Lívia: Ennél zöldebb nem lesz!
Boldogkõi Zsolt: A szabad elme illúziója
Rhonda Byrne: Határtalan gondolatok
Jerry Mintz: Szabadság és demokrácia az oktatásban
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Alternatív életstratégiák
Moldova György: Optimista naptár – 2017
Joe Kelly – Jimmy Palmiotti – Buddy Scalera: Deadpool és a Hulk / Megtorló
Sri Chinmoy: A külső futás és a belső futás
Dan Simmons: Terror
Daniel Tammet: Kék napon születtem

Idézetek

>!
Lunemorte MP

Nincs még egy ember, aki pont arra lenne képes, amire te.

Farkas Lívia: Ennél zöldebb nem lesz! Útmutató azoknak a nőknek, akiknek elegük van a toporgásból

Kapcsolódó szócikkek: ember, emberiség · képesség
>!
Papusz P

Tanuld meg: egy-egy képesség birtoklása még semmi, az a legfontosabb, birtokosuk hogyan használja fel őket.

Második rész - Első könyv: Az emberről, általánosságban - Az emberi lélek, eredete,állapota

Kapcsolódó szócikkek: képesség
1 hozzászólás
>!
Morpheus 

Évekig tart, amíg az ember képessé lesz arra, hogy máshogy működjön egy szabadabb környezetben. A gyerekek számára a szabadság egyszerűbb, mint a tanár számára. A változás nem következik be hirtelen, és jobb a dolgokat lassan elkezdeni, mint hirtelen a feje tetejére állítani mindent. A hit, hogy a dolgokat máshogy is lehet csinálni, mindig a képességek előtt jár.

45. oldal

Fóti Péter: Útmutató rebellis tanároknak Gyerekeknek és szülőknek

Kapcsolódó szócikkek: hit · képesség · szabadság
>!
Morpheus 

…a gyereknek sok szunnyadó képessége van, amelyek megfelelő körülmények között kifejlődhetnek vagy elcsökevényesedhetnek. Ha egy gyerek egészséges felnőttkörnyezetben nő fel, akkor egészséges felnőtt válik belőle.

71. oldal

Fóti Péter: Útmutató rebellis tanároknak Gyerekeknek és szülőknek

Kapcsolódó szócikkek: egészség · képesség · környezet · körülmény
>!
Morpheus 

Az egyik legbiztosabb út, ami az emberséghez vezet, a szeretetre való nevelés. (…) Mindenesetre ki kellene egészítenünk ezt a figyelmeztetést: a gyerekeknek nemcsak szeretetre, hanem a szeretet képességére is szükségük van. Mert csak saját szeretetre való képességük erejének segítségével válthatnak át egy napon a „nekem szükségem van” síkjáról a „rám szükség van” síkjára, végérvényesen csak ez vágja le őket a puszta elfogadás és fogyasztás köldökzsinórjáról.

55. oldal

Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás A függőség problémája logoterápiai megközelítésben

Kapcsolódó szócikkek: emberség · fogyasztás · gyermek · képesség · szeretet
>!
Morpheus 

Az a képesség, hogy különféle, esetleg a szokványostól eltérő hátterű emberekkel tudunk szót érteni, nagy segítségnek bizonyulhat az életünkben, és bízvást állíthatjuk, hogy ez kifejezetten a demokratikus közösség pozitív hatásának tudható be.

26. oldal

Kapcsolódó szócikkek: demokrácia · ember, emberiség · képesség · közösség
>!
Morpheus

Nagyon fontos, hogy a felnőttek megbeszéljék a gyerekekkel, hogy milyen struktúrákat fejlesztettek ki maguknak a saját életükben, milyen képességekkel rendelkeznek, milyen tapasztalatokat gyűjtöttek életük során, hogy aztán a gyerekek eldönthessék, mi az, amivel többet szeretnének foglalkozni. A felnőttek hivatottak arra, hogy példát mutassanak a hatékony kommunikációra, problémamegoldásra, kríziskezelésre, a fair play szabályainak betartására.

27. oldal

Kapcsolódó szócikkek: döntés · fair play · felnőtt · gyermek · képesség · kommunikáció · tapasztalat
>!
Morpheus

A politikai anarchizmus ismertetőjegye a szembefordulás a fönnálló renddel: az állammal, annak intézményeivel, az intézményeket támogató és dicsőítő ideológiákkal. A fönnálló rendet le kell rombolni, hogy az emberi spontaneitás érvényre juthasson, hogy az emberek – amihez joguk van – szabadon cselekedhessenek, szabadon választhassák azt, ami a legjobbnak tűnik nekik.
(…) A mai megmerevedett intézmények helyébe szabad szövetkezések lépnek, amelyekben mindenki azt teszi, ami a képességeinek leginkább megfelel, ahol semmiféle funkció nem szilárdulhat meg – „a tegnapi elöljáró holnap alattvaló lehet”. A tanulás mozgatórúgója a kíváncsiság kell, hogy legyen, nem a kényszer, a „tanárnak” ezt a kíváncsiságot kell táplálnia, és nem támaszkodhat rögzített módszerekre. A spontaneitás az istene a gondolkodásnak (az észlelésnek), és istene a cselekvésnek is.

321-322. oldal

>!
Morpheus 

Az iskola ma is az a félig gyár, félig hivatal, amilyenné a tizennyolcadik századi modernizációs hullám szükségletei tették. A lényeg nem az, hogy milyen a humán és reál tárgyak aránya (…), nem is az, hogy a pillanatnyi (és persze állandóan változó) szükségletek szerint a munkaerőpiac milyenfajta ismereteket és készségeket igényel elsősorban; hanem az, hogy minden egyes egyén úgy váljék felnőtté, hogy képes legyen képességei legoptimálisabb kibontására, és megőrizze állandó motiváltságát az állandó önfejlesztésre.

191. oldal

Kapcsolódó szócikkek: felnőtt · iskola · képesség · önfejlesztés
6 hozzászólás
>!
Morpheus 

(…) ha az egyén a saját céljait követheti, a személyiségének megfelelő módokon és tempóban, akkor képességeit is nagyobb mértékben tudja mozgósítani, és így a munkájában nagyobb valószínűséggel jól is érzi magát.

183. oldal

Kapcsolódó szócikkek: cél · képesség · munka · személyiség