!

Katherine Howard személy

Philippa Gregory: A Boleyn örökség
Victoria Holt: Rózsa tövis nélkül
Antonia Fraser: VIII. Henrik hat felesége
Helga Thoma: Boldogtalan királynék
C. J. Sansom: Az uralkodó
Kendare Blake: A rémálmok lánya

Idézetek

>!
R

„Válás, bakó, halál… válás, bakó, és egy, ki temette a királyt…”, mint holmi mondóka, úgy sorolható VIII. Henrik hat feleségének sorsa.

(első mondat)

>!
R

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Február 10-én, pénteken átszállították a Towerba, s közben elhaladtak a mellett a híd mellett, amelyen közszemlére tették Dereham és Culpeper maradványait. Katalin csak most fogta föl a helyzetét.

56. oldal

Helga Thoma: Boldogtalan királynék Tragikus királyi házasságok

Kapcsolódó szócikkek: Francis Dereham · Katherine Howard · Thomas Culpeper
>!
R

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Megbízható korabeli beszámolókból egyértelműen kiviláglik, hogy Katherine híres búcsúbeszéde, a megható kezdőszavakkal: „Mint királyné halok meg, de jobb szeretnék meghalni mint Culpeper hitvese”, sohasem hangzott el; nem olyan hangulatban volt. A Culpeper-beszéd egyedüli forrása Antonio de Guaras (aki erre az alkalomra nem jelent meg). Egyébként krónikájában fölcseréli a két hitves, Klevei Anna és Katherine Howard sorrendjét, és Katherine halálának időpontjában Cromwell nála még él.

557. oldal - Negyedik rész: Klevei Anna és Katherine Howard - 16. fejezet: Öregember kincse (Európa, 1996)

Kapcsolódó szócikkek: Katherine Howard · Thomas Culpeper
>!
Belle_Maundrell 

Az „ott” ez esetben a londoni Towert jelenti, a Temze északi partján magasodó kastélyszerű erődöt. Ma népszerű turisztikai látványosság, engem azonban jobban érdekelnek történelmi vonatkozásai. Az olvasmányaimból tudom, hogy a Towerban öt nőt és két férfit fejeztek le. A nők közül ketten királynék voltak, Boleyn Anna és Catherine Howard. Jane Grey pedig királynőként uralkodott, igaz, csak kilenc napig. A többi kivégzést – rendszerint lefejezést – nagyrészt közeli Tower Hillen hajtották végre. A levágott fejet elrettentésül kitűzték a London Bridge-re, a fej nélküli holttestet pedig visszavitték a Towerba, hogy eltemessék egy kápolna padlózata alá. Egyszóval az ősi falak sok titkot rejtenek.

168-169. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Boleyn Anna · Katherine Howard · Lady Jane Grey
>!
Ydna

Rémségesen lassan telnek a napok, pedig későn világosodik, és korán sötétedik. Még szerencse, hogy a szenvedés nemesít, mert különben kész időpocsékolásnak tűnne az egész.

510. oldal (Palatinus, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: Katherine Howard
>!
Ydna

Vigyázat! Felnőtt tartalom.

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Leküzdhetetlen, buja vágyuktól hajtva most itt, énelőttem teszik meg.
Lélegezni is alig merek; mindent látnom kell. Az alvó király fújtatásához kettejük halk zihálása társul; most közös ritmusra mozognak, és elővillan egy fehér comb, amikor Katalin félrehúzza a hálóingét, és Culpepper felnyög; tehát Katalin rámászott, és a testébe fogadta. Halk, vágyakozó sóhajt hallok: én sóhajtok, lopott gerjedelemtől feltüzelten. Megreccsen a szék; Katalin a támlába kapaszkodva, lihegve vonaglik, a fiú újra és újra belényomul, s hallom, hogy Katalin nyögdécselni kezd a gyönyörtől, félek, hogy felébresztik a királyt, de már semmi sem állíthatja meg őket, az sem, ha felébred, és kikiabál a király, az sem, ha fölkel, és kinyittatja az ajtót; a vágy egymáshoz tapasztja őket, nem szabadulhatnak. Amikor Katalin apró sikolya felerősödnek, elgyengül a térdem az ő gerjedelmét tükrözve; lecsúszom a földre, letérdelek, s bár őket nézem, George felhevült arcát látom magam előtt, s ölében a szeretőjét, míg végül Katalin elfulladva a fiú vállára hanyatlik, és ebben a pillanatban Thomas is felnyög, és megragadja a lányt, aztán elernyednek mindketten.

428. oldal (Palatinus, 2008)

>!
gumicukor

De az ember csak az idejét pocsékolja, ha azon erőlködik, hogy kedvére tegyen egy férfinak. Amikor a legjobb formádban vagy, neki máson jár az esze, (…)

212. oldal (Palatinus, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: Katherine Howard
>!
Ydna

Együgyű, léha teremtés, de eszes a buta lányok módján, mivel – mint minden buta lány – csak egy dologra gondol szüntelenül, így annak nagy szakértője lett. És hogy mi az a dolog? Nos, Howard Kitti örökösen, minden nap minden pillanatában Howard Kittire gondol.

200. oldal (Palatinus, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: Katherine Howard · Klevei Anna
>!
Ydna

– Csak ennyi: csók, jó éjt, és csók, jó reggelt.
(…)
– Nem tud csinálni több – tör ki belőle.
Látom, hogy az arca mélyvörösre színeződik, szegényke belepirul a szégyenbe. Egyből elmúlik a zavarom, annyira megsajnálom; hiszen ezt legalább olyan nehéz lehetett kimondani, mint hallani. Sőt neki rosszabb lehetett kimondani, mint nekem hallani, mert neki be kell vallania, hogy a férje nem érez iránta semmi vágyat, és hogy nem tudja, mit tegyen. Ráadásul ő nagyon félénk, nagyon szemérmes nő; én meg bizony a legkevésbé sem.

179. oldal (Palatinus, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: Katherine Howard · Klevei Anna
>!
Ms_Mississippi

Sajnálatot éreztem iránta. Hozzáment Henrik királyhoz, és be lett hajítva az ő korával és kevés eszével vagy intelligenciájával az udvarnak nevezett farkas falka közé.

344. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Katherine Howard