Kate Sheffield személy

Julia Quinn: The Viscount Who Loved Me
Julia Quinn: A vikomt, aki engem szeretett
Julia Quinn: Sir Phillipnek szeretettel
Julia Quinn: Rossz kor
Julia Quinn: Esküvő lesz
Julia Quinn: És boldogan éltek
!

Kate and Anthony


Idézetek

Catronia>!

– Maga szörnyeteg! – toppantott Kate.
– Szerelemben és háborúban mindent szabad – riposztolt Anthony.
– Megölöm!
– Megpróbálhatja – évődött – De előbb utol kell érnie.
Kate a halál ütőjét nézte, aztán a férfi lábát.
– Ne is gondoljon erre! – figyelmeztetett Anthony.
– Olyan nagyon, nagyon kísértő gondolat! – mordult Kate.
Anthony fenyegetően közel hajolt.
– Tanúink vannak!
– Pillanatnyilag ez menti meg az életét.

145. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Anthony Bridgerton vikomt · Kate Sheffield
Quiconque>!

– Csak arról van szó, hogy a fivére meglehetős élvhajhász lehet.
– Melyik fivérem?
– A vikomt – mondta Kate, mert azt hitte, ez nyilvánvaló.
– Három fivérem van – magyarázta a férfi [Colin].
Kate igen ostobának érezte magát.
– Sajnálom!
– Én is sajnálom – felelte mélyen átérezve saját helyzetét. – Többnyire szörnyű kellemetlenséget jelentenek.

44. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Colin Bridgerton · Kate Sheffield
Tufuka>!

– Négy fivérem – szólt Daphne, leszúrva a kaput –, elég jó oktatást jelent.
– Biztosan sok mindent tanult tőlük – mondta Kate, meglehetős érdeklődéssel. – Tud monoklit csapni egy férfinak? Földre küldeni egyetlen ütéssel?
Daphne igen szélesen, kajánul mosolygott.
– Kérdezze meg a férjemet.
– Mit kell kérdeznie tőlem? – szólt oda neki a herceg, miközben Colinnal a fa másik oldalán szúrtak le kaput.
– Semmit, semmit – felelte a hercegné ártatlanul. – Azt is megtanultam – súgta Kate-nek – mikor a legjobb, ha az ember nem szól semmit. A férfiakkal sokkal könnyebb bánni, ha megértünk néhány alapvető dolgot a természetükről.
– Mik ezek? – érdeklődött Kate.
Daphne közelebb hajolt, tenyeréből tölcsért formálva súgta: – Nem olyan okosak, mint mi, nincs olyan ösztönös megérzésük, mint nekem, és a felét sem kell tudniuk, hogy mit csinálunk. – Körülnézett – Ugye nem hallotta?
Simon kilépett a fa mögül.
– Minden szót hallottam.
Kate küszködött, hogy el ne nevesse magát. Daphne talpra ugrott.
– Pedig igaz – szólt Daphne pajkosan.
Simon karba fonta a kezét.
– Hagyom, gondold csak így. – Azzal Kate-hez fordult – Az évek folyamán megtanultam egy-két dolgot a nőkről.
– Valóban? – kérdezte Kate nagy érdeklődéssel.
A herceg közelebb hajolt, mintha súlyos államtitkot közölne.
– Sokkal könnyebb bánni velük, ha hagyjuk, hadd higgyék, hogy okosabbak nálunk és jobban megéreznek dolgokat, mint mi, férfiak. És – tette hozzá sokatmondó pillantást vetve feleségére – sokkal békésebb az életünk, ha csak ötven százalékát tudjuk annak, amit tesznek.

Tufuka>!

Anthony előrehajolt, állkapcsa vészjóslón megfeszült.
– Nők ne tartsanak állatot, ha nem tudják kordában tartani.
– Férfiak ne menjenek sétálni kutyasétáltató nőkkel, ha egyiket sem tudják kordában tartani – vágott vissza Kate.

Kapcsolódó szócikkek: Anthony Bridgerton vikomt · Kate Sheffield
Ercsusz>!

– Nigel Berbrooke? – kérdezte Anthony, kis híján megakadt a torkán ez a név.
– Igen. Miért?
– Annak az embernek több haja van, mint esze. Sokkal több haja.
– De hiszen kopaszodik! – jegyezte meg Kate önkéntelenül.
Anthony gúnyos mosolyra fakadt.
– Ha ez nem magyarázza állításomat, nem tudom, mivel támaszthatnám alá.

Kapcsolódó szócikkek: Anthony Bridgerton vikomt · Kate Sheffield
Ercsusz>!

– Azt hiszem, a férjuram meg fog ölni.
– Így, ennyi tanú előtt? – kérdezte Simon.
– Hogyan lehetséges, hogy pocsolyák képződtek a mezőn – mordult Anthony fenyegetőn –, amikor emberemlékezet óta nem volt ilyen száraz a tavasz?
Kate ismét rá oly jellemző, végtelenül bosszantó vigyorral nézett.
– Kiömlött a teám.
– És egy egész pocsolya lett belőle?
Kate vállat von.
– Fáztam.
– Szóval fáztál.
– És szomjas voltam.
– És minden jel szerint ügyetlen is – vetette közbe Simon.
Anthony igen mogorva pillantást vetett rá.

A vikomt, aki engem szeret

eltim P>!

Eltekintve attól a ténytől, hogy soha semmit nem tennék, amivel árthatnék Edwinának, – mondta megvetően –, becses meglátása szerint hogyan sikerült elintéznem, hogy minden így alakuljon? – Szabad kezével homlokára csapott, mintha éppen akkor jött volna rá a megoldásra. – Ó, igen, tudom már! A corgik titkos nyelve! Utasítást adtam a kutyának, hogy tépje ki a kezemből a pórázt, aztán, mivel kiváló rövid távú jósképességekkel rendelkezem, tudtam, hogy Edwina éppen ide fog állni, a Serpentine partjára, ezért, mivel túl messze voltam ahhoz, hogy az eb meghallja a hangomat, telepátia útján befolyásoltam, hogy rontson rá Edwinára, és lökje be a tóba.
– A gúny nem áll jól önnek, Miss Sheffield.
– Önnek, pedig, Lord Bridgerton, semmi sem áll jól

69. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Anthony Bridgerton vikomt · Kate Sheffield
Tufuka>!

Anthony érezte, hogy füle vöröslik a dühtől.
– Ön hölgyem, veszélyt jelent a társadalomra.
Kate szóra nyitotta a száját, hogy viszonozza az inzultust, de aztán inkább ördögi mosollyal nézett rá, majd a kutyához szólt: – Newton, vizes vagy!
Newton felnézett, látta, hogy Kate ujja egyenesen Anthonyre mutat, engedelmesen pár lépéssel közelebb lépett hozzá, majd teljes erőből megrázta bundáját, vizet fröcskölve szerteszét.
Anthony megvadult. Felébredt benne a nőfojtási inger.
– Én… én… MEGÖLÖM MAGÁT! – üvöltött.

Kapcsolódó szócikkek: Anthony Bridgerton vikomt · Kate Sheffield
Ercsusz>!

– A helyzet az – folytatta Kate –, hogy az emberiség nagy részének több haja van, mint esze.

Kapcsolódó szócikkek: Kate Sheffield
SzAngelika>!

– Szent ég! – Kate elég meglepettnek tűnt ettől a pletykamorzsától; annyira, hogy Gregory ránézett. Sógornője szeme tágra nyílt, szikrázott.
– Próbáld összeszedni magadat!
– De hiszen ez a legizgalmasabb hír, amit ebben a szezonban hallottam!
Gregory egyenesen a szemébe nézett.
– Muszáj találnod magadnak valami hobbit.

81. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Gregory Bridgerton · Kate Sheffield