!

Júdás személy

Szabó Magda: Für Elise
Niccolò Ammaniti: Én nem félek
Nikosz Kazantzakisz: Akinek meg kell halnia
Marcello D'Orta: Én, reméljük, megúszom
Albert Schweitzer: Életem és gondolataim
Ursula K. Le Guin: A sötétség balkeze
Jorge Luis Borges: A homály dicsérete
Nodar Dumbadze: Az örökkévalóság törvénye
Wm. Paul Young: A viskó
Jean-Paul Sartre: Drámák I-II.
Camil Petrescu: A szerelem utolsó, a háború első éjszakája
A Katolikus Egyház Katekizmusa
Anatole France: Coignard abbé véleményei / Epikur kertje
Fodor Lajos (szerk.): Hobo Blues
Bitó László: A névtelen evangéliuma
María Dueñas: Öltések közt az idő
Simor András (szerk.): Hispán-amerikai költők tára
Alexander Lenard: Völgy a világ végén
Szomolai Tibor: Felvidéki saga
Gárdos Péter: Hét mocskos nap

Idézetek

>!
giggs85 P

„Az embert megismerni a barátairól”? – hallom. Szó sincs róla. Nézze, milyen tizenegy barátja volt Júdásnak.

36. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Júdás
2 hozzászólás
>!
krlany I+SMP

Énnekem az a példabeszéd tetszett nekem a legjobban amelyik lázárról szól, lázár Jézus barátja volt, néha eggyüt mentek vásárolni. De eggyik nap Lázár valami ronda bőrbajt szedet össze és mivel azon a helyen a legközelebbi korház Rómában volt, közben meghalt. Erre az egész család sirtak ríttak, szóval nagyon odavoltak. Most mondmeg micsoda csapás, mondogatták.
Másnap betették a sirba és bezárták egy akkora kővel, hogy a rambó se tudná volna megmoccantani. Eggyik nap a felesége talákozik a kis Jézussal és mondja neki hogy a te jóöreg lázár barátod meghalt légyszives nem-e tudnál eljönni. Akkor Jézus szép nyugodtan elmegy a temetőbe. Mikor meglátják mennek ám utána sorba és szólogatják hogy Jézus, meghalt a testvérem, Jézus, meghalt az anyukám, Jézus, meghalt az unokatesóm, de Jézus csak eggyet menthetett meg? hogy birt volna annyi rengeteg halottal!
Akkor aztán nagyot kiáltott és azt mondta lázár gyere elő és lázár előjött. De félelmetes múmia volt, ugy járt, mindegy Zombi, de élt, és otvolt a száján a géztekercs mégis mosolygot örömében, Jézus megölelte és azt mondta neki: Lázár, mostazegyszer megbocsátok, de legközeleb megne halj nekem.
Mikor ezt Júdás meglátta, fogta elárulta.

21. oldal Jézus számos példabeszéde közül neked melyik tetszett legjobban? - 2

Kapcsolódó szócikkek: Jézus Krisztus · Júdás · Lázár
>!
Carmilla 

Abban az évben, a Rémek Uralma alatt az emberek egy titokzatos könyvről suttogtak, amelyben csodálatos dolgok vannak a Szabadságról és különös történetek olyan emberekről, akik meg merték próbálni a kijelöletlen Másik Utat.
A hír eljutott a Helytartóhoz, aki hívatta Júdást, és megparancsolta neki, hogy szerezze meg a Csavargók Könyvét.
Júdás feltűnt a földönfutók és kitaszítottak között. Látogatásai után mindenhol fegyveresek jelentek meg és elhurcolták a védteleneket. Végre is a szerencse Júdás kezére játszott abban a városban, ahol a Hobók Hercegének sírja állott. A virágfürtű vándorok zsákjából lopta ki a könyvet.
De a tolvaj és a Helytartó értetlenül álltak a szarvasbőrbe öltöztetett lapok fölött.
Segítségül hívták a Robotokat, ám azok csak tehetetlenül nyikorogtak.
Ezután betették a könyvet a Nagyon Okos Gépbe, de az is csak annyit felelt:
„Nincs a memóriában”.
Végül felhozatták a börtönből a legöregebb koldust, aki felnyitotta a könyvet, és szavak nélkül énekelni kezdett.
Miután méltósággal befejezte dalát, félelem nélkül így szólt:
Hiába pénz, hatalom, tudás,
Ezt te nem értheted, Júdás.
Ez valami más.

Csavargók könyve (1988)

Fodor Lajos (szerk.): Hobo Blues Földes László szövegei és fordításai 1967–2001

Kapcsolódó szócikkek: Júdás
1 hozzászólás
>!
hencsibe P

…én tudom, hogy Jézus már régen eljött Jeruzsálemből, rögtön, mihelyt megtudta, hogy Júdás olyan, mint Jellasics, szóval, hogy elárulta, elutazott ide, és itt él a Hortobágyon. … Miért ne jött volna el, mikor a rómaiak is üldözték, meg a zsidók? Aztán meg nekünk, magyaroknak rokonunk, mert aki az ő atyja, az nekünk is az, különben miért emlegették volna a Pilvax kávéházban az ifjak, hogy rá esküszünk? Itt nem kereshette senki, Jeruzsálemben meg az iskarióti öregúr valahogy kimagyarázkodott. Itt igazán jó neki, nyilván szeret a Hortobágyon lakni, mert mondtam a hölgyeknek, ha keresnék, a halgazdaság körül tegyék, mert ott dolgozik. Mindig hallal foglalkozott leginkább. A halgazdaság védett terület, oda engedély nélkül nem léphet a mátai biztos sem. … Most boldog is, mert megnősült, nem jó az, ha valaki örökké gondolkozik, vagy csak férfiakkal jár.
Megint csend lett, most már fekete csend. Apám felállt, feldobta testét a váratlan indulat.
– Kit vett Jézus feleségül? – kérdezte olyan csendesen, hogy rosszabb volt érzékelni, mint ha ordítaná.
– Ejnye, hát kit, Mártát, az legalább jól főz és ellátja. Csak nem hitte, hogy a névadómat adom hozzá, aki csak pucol meg keni az olajat vagy mit, meg olyan elvetemült, hogy majdnem agyonütik kővel?

Hitbéli előkészítés

Kapcsolódó szócikkek: Jeruzsálem · Jézus Krisztus · Júdás
>!
Constanze

(…) ám a történelem tanúsága szerint egy Júdásnak mindig lennie kell (…)

317. oldal (Libri, 2018)

Kapcsolódó szócikkek: Júdás
>!
Chöpp 

Júdás nem azzal árulja el Jézust, hogy jelenti a szanhedrinnek, hol lehet elfogni, hanem azzal, hogy közli velük: Jézus igényt tart a Messiás méltóságára.

43. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Júdás
Hirdetés
>!
pwz IP

– Tudtam, mire képes a sátán. Isten nem kísérti meg az embert. Isten megpróbálja őt. A sátán megkísértette Júdást, amikor megcsillantotta előtte a harminc ezüstöt. Én viszont próbára tettem, amikor kezébe adtam a kötelet.
– És nem átkoztad meg Júdást?
– Nem!
– Miért?
– Júdás tizenegy embert megmentett az árulás bűnétől.
– Akkor miért nem veszed le Júdásról az örök szégyen bélyegét?
– Azért, mert Júdás nem Isten teremtménye, hanem a sátáné.
– Tehát a sátán legyőzött téged?
– Akkor lett volna így, ha Júdás fel nem akasztja magát.

70. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Isten · Júdás · sátán
>!
RandomSky

Nem gondoltam én arra, mennyire megvetendő dolog ezeknek az embereknek a szemében az öngyilkosság. Számukra ez nem ugyanaz, mint a mi számunkra. Hanem a választásról való lemondás, a legnagyobb árulás. Ha egy karhidai a mi törvénykönyveinket olvassa, számára Júdás vétke nem abban áll, hogy elárulta Jézust, hanem abban a kétségbeesett, végső lépésében, amellyel elvágta a jóvátétel, a megbocsátás, az élet lehetőségét: hogy megölte magát.

336. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Júdás · öngyilkosság
>!
mojo68

A történelemben mindig akadtak olyanok, akik a harminc ezüstre áhítoztak. Csak azt felejtették el mindannyian, hogy aki először kapta meg a harminc ezüstöt, az is a fán lógva végezte.

Kapcsolódó szócikkek: Júdás
>!
Belle_Maundrell

(…) olyan műmosolyt eresztettem meg, hogy Júdás is megirigyelte volna.

229. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Júdás · Sira Quiroga