!

Júdás személy

Szabó Magda: Für Elise
Niccolò Ammaniti: Én nem félek
Nikosz Kazantzakisz: Akinek meg kell halnia
Marcello D'Orta: Én, reméljük, megúszom
Ursula K. Le Guin: A sötétség balkeze
Jorge Luis Borges: A homály dicsérete
Nodar Dumbadze: Az örökkévalóság törvénye
William Paul Young: A viskó
Jean-Paul Sartre: Drámák I-II.
Camil Petrescu: A szerelem utolsó, a háború első éjszakája
A Katolikus Egyház Katekizmusa
Anatole France: Coignard abbé véleményei / Epikur kertje
Fodor Lajos (szerk.): Hobo Blues
Bitó László: A névtelen evangéliuma
María Dueñas: Öltések közt az idő
Szomolai Tibor: Felvidéki saga
Gárdos Péter: Hét mocskos nap

Idézetek

>!
Carmilla 

Abban az évben, a Rémek Uralma alatt az emberek egy titokzatos könyvről suttogtak, amelyben csodálatos dolgok vannak a Szabadságról és különös történetek olyan emberekről, akik meg merték próbálni a kijelöletlen Másik Utat.
A hír eljutott a Helytartóhoz, aki hívatta Júdást, és megparancsolta neki, hogy szerezze meg a Csavargók Könyvét.
Júdás feltűnt a földönfutók és kitaszítottak között. Látogatásai után mindenhol fegyveresek jelentek meg és elhurcolták a védteleneket. Végre is a szerencse Júdás kezére játszott abban a városban, ahol a Hobók Hercegének sírja állott. A virágfürtű vándorok zsákjából lopta ki a könyvet.
De a tolvaj és a Helytartó értetlenül álltak a szarvasbőrbe öltöztetett lapok fölött.
Segítségül hívták a Robotokat, ám azok csak tehetetlenül nyikorogtak.
Ezután betették a könyvet a Nagyon Okos Gépbe, de az is csak annyit felelt:
„Nincs a memóriában”.
Végül felhozatták a börtönből a legöregebb koldust, aki felnyitotta a könyvet, és szavak nélkül énekelni kezdett.
Miután méltósággal befejezte dalát, félelem nélkül így szólt:
Hiába pénz, hatalom, tudás,
Ezt te nem értheted, Júdás.
Ez valami más.

Csavargók könyve (1988)

Fodor Lajos (szerk.): Hobo Blues Földes László szövegei és fordításai 1967–2001

Kapcsolódó szócikkek: Júdás
1 hozzászólás
>!
krlany I+SMP

Énnekem az a példabeszéd tetszett nekem a legjobban amelyik lázárról szól, lázár Jézus barátja volt, néha eggyüt mentek vásárolni. De eggyik nap Lázár valami ronda bőrbajt szedet össze és mivel azon a helyen a legközelebbi korház Rómában volt, közben meghalt. Erre az egész család sirtak ríttak, szóval nagyon odavoltak. Most mondmeg micsoda csapás, mondogatták.
Másnap betették a sirba és bezárták egy akkora kővel, hogy a rambó se tudná volna megmoccantani. Eggyik nap a felesége talákozik a kis Jézussal és mondja neki hogy a te jóöreg lázár barátod meghalt légyszives nem-e tudnál eljönni. Akkor Jézus szép nyugodtan elmegy a temetőbe. Mikor meglátják mennek ám utána sorba és szólogatják hogy Jézus, meghalt a testvérem, Jézus, meghalt az anyukám, Jézus, meghalt az unokatesóm, de Jézus csak eggyet menthetett meg? hogy birt volna annyi rengeteg halottal!
Akkor aztán nagyot kiáltott és azt mondta lázár gyere elő és lázár előjött. De félelmetes múmia volt, ugy járt, mindegy Zombi, de élt, és otvolt a száján a géztekercs mégis mosolygot örömében, Jézus megölelte és azt mondta neki: Lázár, mostazegyszer megbocsátok, de legközeleb megne halj nekem.
Mikor ezt Júdás meglátta, fogta elárulta.

21. oldal Jézus számos példabeszéde közül neked melyik tetszett legjobban? - 2

Kapcsolódó szócikkek: Jézus Krisztus · Júdás · Lázár
>!
krlany I+SMP

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Bicikliztem a domb felé, és nem értettem. Hogy hagyhatja hidegen egy gödör mélyén láncra vert fiú?
Salvatore lesajnálta a titkomat.
Nem kellett volna elmondanom. Eltékozoltam a titkomat. És mit kaptam érte? Az elátkozott Lanerossi Vicenzát.
Rosszabb vagyok, mint Júdás, aki harminc ezüstpénzért elárulta Jézust. Ki tudja hány csapatot lehetne venni harminc ezüstből?

167-168. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Jézus Krisztus · Júdás · kerékpár · titok
1 hozzászólás
>!
EBrody I

Nem kis dolog Júdás szerepére vállalkozni; sok töprengés és, engedelmetekkel némi ráki is kell hozzá.

1. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Júdás
>!
n P

Jesua és Júdás megállapodik Pilátussal Barabás szabadon bocsátásának feltételeiben

Másfelől a hégemón nemcsak hogy kemény alkuba bocsátkozott Jesuával, hanem, mint később kiderült, Júdással együtt már részletesen ki is dolgozta a megállapodás részleteit, mielőtt találkozott volna a Mesterrel, és arra a meggyőződésre jutott, hogy annak barátja, Barabás révén elejét vehetik a lázadásnak. A Júdással kidolgozott egyezség lényege az volt, hogy Pilátus megkíméli Jesua életét, ha a húsvét utáni három nap alatt nem éri támadás a katonáit. Hogy addig is óvja a látszatot, Jesua aláveti magát mindazoknak a büntetéseknek, amelyek Barabásnak jártak volna: a megostorozás és a keresztre feszítés kínjait és megaláztatását.
Jesua ezeket a feltételeket zokszó nélkül elfogadta, és nem csak azért, hogy senki se gyanakodjék barátja szabadulásának valódi okait illetően.

88. oldal

Bitó László: A névtelen evangéliuma Amely minden népet feloldoz az istengyilkosság förtelmes bűne alól

Kapcsolódó szócikkek: Júdás
>!
BakosJuci MP

Figyelembe véve Jézus perének történeti összetettségét, ami az evangéliumi elbeszélésekből kiviláglik, továbba bármekkora a per résztvevőinek (Júdas, a főtanács, Pilátus) személyes bűne, amit egyedül Isten ismer, a jeruzsálemi zsidók egyetemességét nem lehet felelőssé tenni (…)

(597) 171. oldal

Hirdetés
>!
pwz ISP

– Tudtam, mire képes a sátán. Isten nem kísérti meg az embert. Isten megpróbálja őt. A sátán megkísértette Júdást, amikor megcsillantotta előtte a harminc ezüstöt. Én viszont próbára tettem, amikor kezébe adtam a kötelet.
– És nem átkoztad meg Júdást?
– Nem!
– Miért?
– Júdás tizenegy embert megmentett az árulás bűnétől.
– Akkor miért nem veszed le Júdásról az örök szégyen bélyegét?
– Azért, mert Júdás nem Isten teremtménye, hanem a sátáné.
– Tehát a sátán legyőzött téged?
– Akkor lett volna így, ha Júdás fel nem akasztja magát.

70. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Isten · Júdás · sátán
>!
RandomSky 

Nem gondoltam én arra, mennyire megvetendő dolog ezeknek az embereknek a szemében az öngyilkosság. Számukra ez nem ugyanaz, mint a mi számunkra. Hanem a választásról való lemondás, a legnagyobb árulás. Ha egy karhidai a mi törvénykönyveinket olvassa, számára Júdás vétke nem abban áll, hogy elárulta Jézust, hanem abban a kétségbeesett, végső lépésében, amellyel elvágta a jóvátétel, a megbocsátás, az élet lehetőségét: hogy megölte magát.

336. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Júdás · öngyilkosság
>!
mojo68

A történelemben mindig akadtak olyanok, akik a harminc ezüstre áhítoztak. Csak azt felejtették el mindannyian, hogy aki először kapta meg a harminc ezüstöt, az is a fán lógva végezte.

Kapcsolódó szócikkek: Júdás
>!
p_m_linda

Amikor a zűrzavar a tetőfokára hágott, Mack úgy döntött, hogy szüksége van egy lélegzetvételnyi szünetre, így levetette magát saját, különbejáratú fotelébe, miután elzavarta onnan Júdást, a család macskáját.

29. oldal

William Paul Young: A viskó Ahol a tragédia megütközik az örökkévalósággal

Kapcsolódó szócikkek: Júdás · Mack · macska