!

józan ész fogalom

Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
Edda
Vlagyimir Szorokin: 23000
François de La Rochefoucauld: Gondolatok
Platón: Törvények
Anna Banks: Nemezis
Tiszlavicz Mária: Duplacsavar

Idézetek

>!
Kkatja P

     – Valami aggasztja, Miss Drobot? – kérdezte az öregúr, kissé remegő, átlátszó gumikesztyűbe bújtatott sárgás kezével elrendezgetve asztalán egy szíjat.
     – Tudja, hogy mi.
     – Ne törje ezen a fejét. Minden pontosan úgy lesz, ahogyan lennie kell. Bírja még egy kicsit, és minden véget ér. Tudja jól, milyen véget. Türelem, gyermekem.
    Az öregúr nyugodt, gunyoros hangneme kezdte bosszantani Olgát.
     – „Téged türelemre intenek, pupák, a rozoga, elaggott atyák, Könnyű, teszik, nekik minden egy már. A lelküket hamarosan kiadják” – szavalta.
    Wolf nevetett:
     – Remek! Ki ez?
     – Ez apa paródiája Omar Khajjámra. Apa arab költőket fordított.
     – Teljesen egyetértek megboldogult édesapjával. – Wolf lassan betette a szíjat a dobozba. – Valóban egész kevés van hátra… De a türelem tesz bennünket, Olga, értelmes lényekké. Felhagyhat azzal, hogy értelmes ember legyen, rávetheti magát az őrökre. Vagy belém döfheti a kutyusok nyúzására használatos kést. Vagy felmetszheti az ütőerét azzal az ollóval, ott ni. A józan ész és az esztelenség között mindig van választás.

A Kulcs

Kapcsolódó szócikkek: esztelenség · józan ész · Omar Khajjám
>!
Cicu

(…) hiszen a józan észnél
hívebb barátot
bajosan lel bárki.

2. A Fenséges beszéde (6.)

Edda Óészaki mitologikus és hősi énekek

Kapcsolódó szócikkek: józan ész
>!
Sli SP

Nemigen hiszünk józan eszűnek mást, mint aki egy véleményen van velünk.

76. oldal, Erkölcsi gondolatok (Kairosz, 2001)

Kapcsolódó szócikkek: józan ész · vélemény
>!
Sli SP

Minden ember egyformán a végzet akaratától függ, de egy dologtól nem fosztja meg a végzet a jóravaló embert: ha elbukik, a sors esélyeivel szemben hasznát veheti józan eszének.

962. oldal, Második kötet - Otho (Osiris, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: józan ész · sors · végzet
>!
Sli SP

ATHÉNI: (…) Mert nem szabad, hogy egy államban kiemelkedő tisztségeket nyerhessen valaki, azon az alapon, hogy gazdagságával kiemelkedik – ahogy általában akkor sem, ha gyorsaságával, szépségével vagy testi erejével válik ki –, de erény nélkül; sőt még az erény sem lehet jogcím, ha hiányzik belőle a józan ész.

117. oldal, Harmadik könyv (Atlantisz, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: állam · erény · józan ész
>!
Gothic01

Egyes hagyományokat tisztelni kell, de a józan észt is.

258. oldal

Anna Banks: Nemezis A szeretett ellenség

Kapcsolódó szócikkek: hagyomány · józan ész · Tarik
>!
molybaba

– Legközelebb majd kérvényt nyújtok be, hogy mindenkit takarítsanak el az utakról, ha kocsiba szállsz! {…}
Viktor ugyan csodálta Felix józanságát, de sosem tudta eltanulni tőle.

8. oldal

Kapcsolódó szócikkek: józan ész · Viktor Martinek
2 hozzászólás