!

jog fogalom

Neil Gaiman: Amerikai istenek
Michel Houellebecq: A csúcson
John Grisham: Csodatévő
Oriana Fallaci: A harag és a büszkeség
P. Gál Judit: Ördögök ügyvédei
Esterházy Péter: Fuharosok
Lion Feuchtwanger: Az Oppermann testvérek
Gion Nándor: Ez a nap a miénk
B. Wongar: Bralgu ösvényén
Christopher Caudwell: Romantika és realizmus
Richelle Mead: Örök kötelék
Erdő Péter: Egyházjog
Wilkie Collins: A fehér ruhás nő
XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate
Szepes Mária: Merre tartasz, ember?
Petr Rákos: Corvina, azaz A hollók könyve
Andy Weir: A marsi
James S. A. Corey: Abaddon kapuja
Wolfgang Kraushaar: Diplomások lázadása
Michael Hjorth – Hans Rosenfeldt: A néma lány
Réti László: Falak mögött
Andreas von Rétyi: George Soros
George Bernard Shaw: The Perfect Wagnerite
Kovácsy Zsombor: Beutaló

Idézetek

>!
bmgrapes I

Egy nemzetközi egyezmény szerint egyetlen ország sem tarthat igényt semmire, ami nem a Földön van. Egy másik egyezmény szerint, ha nem egy adott ország területén tartózkodsz, akkor a tengeri törvények érvényesek rád.
Tehát a Mars „nemzetközi vizeknek" minősül.

254. oldal, Naplóbejegyzés: 381. SOL

Kapcsolódó szócikkek: jog
>!
Katica12

Egy nemzetközi egyezmény szerint, egyetlen ország sem tarthat igényt semmire, ami nem a Földön van. Egy másik egyezmény szerint, ha nem egy adott ország területén tartózkodsz, akkor a tengeri törvények érvényesek rád..
Tehát a Mars „nemzetközi vizeknek” minősül.
A NASA egy nem militáns, amerikai szervezet, a LAK pedig az ő tulajdonukat képezi, ergo, amíg abban tartózkodom az amerikai törvények vonatkoznak rám, de ha kilépek belőle, akkor már nemzetközi vizeken vagyok. Aztán ha beszállok a marsjáróba, ismét amerikai törvényeknél tartunk.
És itt jön a vagányság a dologban: idővel elhajtok majd a Schiaparellibe, ahol irányítani fogom az Ares 4 landolóját. Erre senki nem adott nekem konkrét engedélyt, és nem is fognak tudni, amíg nem vagyok az Ares 4 fedélzetén, és nem hozom működésbe a kommrendszert. Amikor majd felszállok az Ares 4-re, azelőtt, hogy beszélnék erről a NASA.-val, egy nemzetközi vizeken lévő járművet fogok eltulajdonítani.
Tehát űrkalóz leszek!

254-255. oldal

Kapcsolódó szócikkek: jog · kalóz · NASA
>!
Sándor_Langer_Pudingman P

Régi jogászcsalád fia, és az a nézete, hogy jog nélkül nem érdemes élni. Nem tud mit kezdeni ezzel a német joggal, amit az új hatalmasságok a régi római jog helyett bevezettek, és ami arra az alapelvre épül, hogy ember nem egyenlő emberrel, aki német, az úrnak született, mindenkinél különb és más jogelvek alapján kell megítélni, mint a nemnémetet. Legjobb akarattal sem tudja törvényként elismerni a náci „törvényhozók” rendelkezéseit, mert a törvényhozók egy része minden fehér bőrű nép jogrendszere alapján bűnözőnek számítana, egy része pedig mérvadó orvosi szakvélemény szerint tébolydába való.

298. oldal

Kapcsolódó szócikkek: jog
>!
Chöpp 

Amióta a NATO beavatkozott Koszovóban, a jog fogalma értékhordozónak számít, magyarázta Jean-Yves. Azt hittem viccel, de komolyan beszélt, nemrég olvasott erről egy cikket a Stratégies-ben.
     – Azóta minden reklámkampány, amely felhasználta a „jog” motívumát, sikeresnek bizonyult: jogunk van a megújulásra, jogunk van a kiváló minőségre…

250-251. oldal

Kapcsolódó szócikkek: jog · Koszovó · NATO · reklám
>!
BakosJuci MP

Azzal, hogy szabadon hihetsz bármiben, szabadon hihetsz a téveszmékben is. Mint ahogy a szólásszabadság is biztosítja neked a jogot, hogy csendben maradj.

442. oldal

Kapcsolódó szócikkek: hit · jog · szólásszabadság
>!
Chöpp 

Az a renyhe, lomha Olaszország sem az enyém, amit a fogyasztói társadalom puhít el a bőségével, és az amerikai hedonizmus példájából táplálkozik. Arra gondolok, amelyik az élvezet, a kényelem, a szórakozás kultuszában él, és a szabadság alatt a szabadosságot érti. Arra, amelyik figyelmen kívül hagyja a fegyelmezettség vagy inkább az önfegyelem fogalmát, következésképpen nem kapcsolja össze a szabadság fogalmával, nem érti, hogy a szabadság egyben fegyelem vagy inkább önfegyelem is… Arra, amelyiket apám a halálos ágyán így jellemzett: "Olaszországban mindig a jogokról beszélünk, a kötelességekről soha. Olaszországban figyelmen kívül hagyjuk, vagy úgy teszünk, mintha nem tudnánk, hogy minden jog magában hordoz egy kötelességet is, és hogy azok, akik nem teszik meg a kötelességüket, nem érdemelnek semmilyen jogot.

146-147. oldal

Hirdetés
>!
latinta SP

Tudod, az igazság azt követeli, hogy az igazságost kövessük, a szükség meg azt, hogy a legerősebbet. A jog erő nélkül tehetetlen; az erő igazságosság nélkül zsarnoki. Az erőtlen jogrenddel szembeszállnak, mert mindig akadnak gonoszak; a jogtalan erőszakot váddal illetik. Össze kell tehát kapcsolni az igazságosságot az erővel, ezért az igazságot kell erőssé, vagy az erőset igazságossá tennünk. Az igazságosság vitatható, az erő azonban nagyon jól felismerhető és vitathatatlan. Így aztán nem volt rá mód erőt adni az igazságosságnak, mert az erő szembeszállt vele, kijelentvén, hogy ő az igazságos. Mivel nem tudták elérni, hogy ami igazságos, egyúttal erős is legyen, úgy intézték az emberek, hogy az legyen igazságos, ami erős.

Kapcsolódó szócikkek: erő · igazság · jog
2 hozzászólás
>!
pwz ISP

A fehérember furcsa törvényt szab – jognak hívja, csakhogy élni aszerint bajos. Amióta az eszemet tudom, mind azon álmodozok, hogy majd kibújok a jogból, és megyek a magam esze után. Csak ahhoz erő kell, és ha nincsen, íme, föld s ég, minden rád omlik.

41. oldal, A nyomozó

Kapcsolódó szócikkek: jog
>!
Dócza_Edith

Ők azok, akik túszként fogságukban tartják a több tízezer dolláros tanulmányi kölcsönökkel eladósodott hallgatókat, miközben a tanuláshoz való jog emberi jog.

85. oldal

Wolfgang Kraushaar: Diplomások lázadása Az arab tavasztól az Occupy mozgalomig

Kapcsolódó szócikkek: jog
>!
loci93 IP

Ma sok ember hajlik arra az arcátlanságra, hogy saját magán kívül senkinek se tartozzon semmivel. Ezek az emberek úgy vélekednek, hogy csak jogaik vannak, és gyakran nagy nehézséget jelent nekik a saját és a mások átfogó fejlődéséért viselt felelősséget érvényesíteni.

59. oldal, 43. (Szent István Társulat, 2009)

XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate XVI. Benedek pápa Szeretet az igazságban kezdetű enciklikája

Kapcsolódó szócikkek: ember, emberiség · fejlődés · felelősség · jog · önzőség