Jedi Rend fogalom

James Luceno: A gonosz útvesztője
Terry Brooks: Baljós árnyak
R. A. Salvatore: A klónok támadása
George Lucas: Csillagok háborúja
Timothy Zahn: Kirajzás
Michael A. Stackpole: Zsiványkommandó
Kathy Tyers: Különbéke
Drew Karpyshyn: A pusztítás útja
Drew Karpyshyn: A Kettő Szabálya
Drew Karpyshyn: A gonosz dinasztia
Michael A. Stackpole: Én, a Jedi
Jude Watson: The Shattered Peace
Ryder Windham: The Life and Legend of Obi-Wan Kenobi
James Luceno: Darth Plagueis
Timothy Zahn: Hűség
Timothy Zahn: Válaszutak
Michael Reaves – Maya Kaathryn Bohnhoff: Árnyjáték
Steven Barnes: A Cestus csapda
Matthew Stover: Töréspont
Patricia Barr – Adam Bray – Daniel Wallace – Ryder Windham: Star Wars – Minden ami Star Wars
Tom Angleberger: Ne becsüld alá a sötét oldal hatalmát!
Alan Dean Foster: Az ébredő Erő
Daniel Wallace: Sithek könyve
Daniel Wallace: A Jedi útja
Henry Gilroy: Star Wars: The Clone Wars – Crash Course
Alexander Freed: Zsivány Egyes
Alan Dean Foster: A közelgő vihar
Claudia Gray: Mester és tanítványa

Idézetek

verone P>!

A gondolat nyomán Qui-gon azon kezdett töprengeni, hogy vajon a Jedik miért pont a galaxis leggazdagabb és legforgalmasabb világán nevelik a gyerekeket és az ifjakat. Az logikus volt, hogy a Tanács ott működött, a kormányzati központban, de a tagjainak nem kellett állandó kapcsolatot fenntartaniuk a növendékekkel.
Talán elköltöztethetnénk a fiatalokat, vagy legalább a neveldét – vélte magában Qui-gon. – Számos világ elég biztonságos ahhoz, hogy a gyerekek ott éljenek, olyan helyen, ahol az élet sokkal egyszerűbb és családiasabb. Ahol termőföldek vagy halászok veszik körül őket. Ahol mindennapi, közvetlen kapcsolatuk lenne a közösségekkel, és az új Jedik nem különülnének el a világoktól, hanem azok részeivé válnának…

92-93. oldal, 8. fejezet (Szukits Könyvkiadó, 2019)

Kapcsolódó szócikkek: Coruscant · egyszerű · Jedi mester · Jedi Rend · Jedi Tanács · padawan · Qui-Gon Jinn
6 hozzászólás
>!

A Jedik és a Sith-ek mindig háborúzni fognak. Mindkét fél tökéletesen hajthatatlan. Az együttes létezés nem fér bele abba a szigorú és merev gondolkodásmódjukba. Azt viszont képtelenek felismerni, hogy ők csupán ugyanazon érme két oldala: a világos és a sötét. Az egyik nem létezhet a másik nélkül…

Kapcsolódó szócikkek: Jedi Rend · Sith
>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

A Sötét Testvériség megszűnt létezni. A Jedik úgy tudták, hogy a Sith-ek az utolsó szálig elpusztultak. És Bane úgy határozott, hogy meghagyja őket ebben a hitükben.

Immáron egyetlen Sith maradt a Galaxisban: ő maga, fajtájának utolsó képviselője. Az újjáépítés minden terhe őrá, egyedül őrá hárult. Szilárdan megfogadta, hogy alapos és jó munkát fog végezni.

Nem lesz seregnyi Sith, csupán kettő: egy mester és egy tanítvány. Az egyik, hogy birtokolja a hatalmat, a másik, hogy sóvárogjon a hatalom után. A fennmaradás érdekében a Sith-eknek el kell tűnniük, mítoszokban, legendákban és rémálmokban élő teremtményekké kell válniuk. A Jedik elől elrejtőzve felkutathatják és feltárhatják majd rendjük elveszett titkait, amíg nem áll a rendelkezésükre a sötét oldal minden ereje és hatalma. Csakis akkor, amikor már biztosra vehetik, hogy képesek legyőzni az ellenségeiket, csakis akkor téphetik le és hajíthatják félre a rejtőzködés fátylát, és mutathatják meg magukat a világnak. Nehézségekkel és megpróbáltatásokkal teli, hosszú út vár a Sith-ekre. Évek, talán évtizedek fognak eltelni, mire ismét lesújthatnak a világos oldal híveire. Esetleg évszázadok.

Kapcsolódó szócikkek: Darth Bane · Jedi Rend · Sith · Sötét Testvériség
verone P>!

Nincsenek érzések, csak a lelki béke létezik.
Nincs tudatlanság, csak a tudás létezik.
Nincs szenvedély, csak a nyugalom létezik.
Nincs káosz, csak a harmónia létezik.

Akárki is írta a Jedi alaptörvényeket – vélte magában Qui-gon Jinn –, sosem kellett huttokkal bajlódnia.

(első mondat)

Kapcsolódó szócikkek: Hutt · Jedi mester · Jedi Rend · Qui-Gon Jinn · törvény
verone P>!

Yoda egy alkalommal megállapította, hogy bár csecsemőkoromban elhagytam a Haruun Kalt, és csak egyszer tértem vissza fiatalkoromban egy rövid időre, szerinte a véremben hordozom a négy oszlopot. Azt mondta, hogy a Becsület és a Kötelesség ugyanolyan természetes számomra, mint a lélegzés, és a felkészülés csak annyi változást idézett elő bennem, hogy a Jedi-rend lett számomra a Család, és maga a Köztársaság a Csorda.
Bevallom, jólestek Yoda szavai. Remélem, hogy igazak, de nekem nincs véleményem erről a témáról. És nem érdekelnek a vélemények. Engem csakis a tények érdekelnek.

43. oldal, 1. fejezet - Megérkezés (Szukits Könyvkiadó, 2015)

verone P>!

Miután Qui-gon halálát lelte egy Sith Lord keze által a Jedi Tanács újra átgondolta a döntést Anakin ügyében, és engedélyezte a kiképzést, s így Obi-van teljesíthette Qui-gonnak tett ígéretét, miszerint gondjaiba veszi a tehetséges fiúcskát.

99. oldal, 8. fejezet (LAP-ICS Könyvkiadó, 2002)

verone P>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Az idős nő rámosolygott, és elsétált mellette, egy pillantást vetve Dooku gróf mellszobrára.
– Erőteljes arc, nemde? – jegyezte meg, halk hangjával oldva a feszültséget. – Egyike volt a legbrilliánsabb Jediknek, akit valaha ismernem adatott.
– Soha nem értettem, miért lépett ki – mondta Obi-van, követve Jocasta Nu pillantását a szobor felé. – Ez idáig mindössze húsz Jedi hagyta el a Rendet.
– A Húsz Elveszettek – mondta Jocasta Nu mély sóhajjal. – És Dooku gróf volt a legutóbbi és egyben legfájdalmasabb. Senki sem szeret beszélni róla. Távozása veszteség a Rendnek.
– Mi történt?
– Nos, mondhatnánk, hogy kissé eltért a véleménye a Tanács döntéseitől – válaszolt az archívumkezelő. – Akárcsak egykori mesteredé, Qui-goné.
Bár Obi-van is éppen ezen a hasonlóságon gondolkodott, a tény, hogy Jocasta Nu ilyen határozottan mondja ki ezeket a szavakat, meglepte őt, és Qui-gont még lázadóbb fényben tüntette fel, mint ahogy ő maga képzelte. Persze tudta, hogy néhai mesterének voltak kritikus pillanatai, legsúlyosabb ezek közül az Anakinnal kapcsolatos konfrontáció, de soha nem gondolt Qui-gonra úgy, mint lázadóra. Úgy látszik, Jocasta Nu, aki a többiekhez hasonlóan ujját a Jedi Templom pletykáinak ütőerén tartotta, így gondolt rá.

143. oldal, 13. fejezet (LAP-ICS Könyvkiadó, 2002)

>!

– A Sith-ek valaha ugyanolyan sokan voltak, mint a Jedik – kezdte a magyarázatot Bane. – Ám a Jedikkel szemben azok, akik szolgáltak, állandóan arra törekedtek, hogy átvegyék a vezérek helyét. A hatalomvágyuk természetes volt, hiszen ez a sötét oldal útja. Ez az, ami előrehajt minket, ez ad nekünk erőt. Viszont, ha nem tudjuk megfelelően ellenőrizni és kordában tartani, elpusztít minket. Amíg a régi utakon jártunk, az alacsonyabb rendű Sith-ek, ha összefogtak, az erőiket egyesítve megdönthettek egy-egy hatalmas vezért. És ez elkerülhetetlenül, újra és újra megtörtént. A körforgás állandósult, és minden egyes alkalommal a Rend, mint egész, tovább gyengült. Az erőseket megölték, és a gyengék – a kicsinyes örökösödési háborúik során – szétszaggatták a Rendet. A Jedik ezalatt egységesek maradtak, és tudták, hogy az ellenségeiket túlságosan lefoglalják a belharcok ahhoz, hogy valaha is legyőzzék őket.

Kapcsolódó szócikkek: Darth Bane · Jedi Rend · Sith
>!

Az a folyamatos csatározás, amelyet a Sith-ek az írott történelem kezdetei óta vívtak egymással, roppant fontos célt szolgált: biztosította, hogy a sötét oldal ereje néhány különösen erős egyénbe összpontosuljon.
(…)

A sötét oldal erejét nem szabad szétporlasztani egy akármekkora tömeg tagjai között, hanem azt néhány, arra érdemes kiválasztottnak kell birtokolnia.

A Sith-ek létszámának növelése sajátos csapdát teremtett, amelybe még a régi idők legjobbjai közül is sokan beleestek. Naga Sadow, Exar Kun, Darth Revan: mindannyian hatalmas, erős Sith-ek voltak. Valamennyien számos tanítványt vettek maguk mellé, és hívekből álló sereget toboroztak, amelyet aztán rászabadítottak a Jedikre. Eget-földet megmozgattak a győzelemért, de minden egyes alkalommal a világos oldal szolgálói diadalmaskodtak.

A Jedik már a kezdet kezdetétől fogva összetartottak, a Sith-ek pedig az örökös belviszályoknak és árulásoknak köszönhetően folyton alulmaradtak velük szemben. Azok a jellemvonások – az elfojthatatlan becsvágy és a csillapíthatatlan sóvárgás a hatalom után –, amelyek révén személyes sikereket értek el, megakadályozták, hogy maga a Rend végső győzelmet arasson az ősellenség felett. Így festett a Sith-ek törvényeinek feloldhatatlan ellentmondása.

Kapcsolódó szócikkek: az Erő sötét oldala · Jedi Rend · Sith
Szelén>!

Életében elöször úgy érezte, hogy az Erő sötét oldala nem csupán kedvező szél, amely egy sétahajó vitorláit dagasztja, hanem hurrikán, amely móhón várja, hogy a pusztítás viharát zúdítsa a roskadozó Köztársaságra és az elpuhult Jedikre. Egy gyilkos vihar, amely lerombol mindent, ami elavult és romlott, és kikövezi az utat egy új világrendnek, amelyben a Sithek elfoglalják jogos helyüket, a Galaxis uraivá lesznek, akik előtt az értelmes lények meghajolnak majd, de nem csupán félelmükben, hanem mert hálásak lesznek azért, mert a Sithek visszarántották őket a szakadék széléről.
Az előtte álló feladat új erőkkel töltötte fel, egyszersmind elcsüggesztette, és ennek a mindent leromboló ciklonnak a nyugalmi középpontjában állva hallani vélte a hangjukat mindazoknak, akik lerakták a Sith világuralom, a Nagy Terv alapjait. Azokét, akik az életükkel és leheletükkel teremtették és táplálták a fergeteget: Darth Bane-ét és Zannah-ét és számtalan utódjukét, többek között Cognusét, Vectivusét, Ramagét és Tenebrousét. Száz évvel korábban Tenebrous twi'lek mestere apró nyílást vágott az Erő szövetébe, amivel lehetővé tette, hogy a Jedik nyolcszáz év óta első ízben megérezzék a sötét oldal jelenlétét. Az volt a nyitány, a Sithek bosszújának kezdete. És most eljön az idő, hogy ő, Darth Plagueis tátongó lyukká tágítsa azt a rést, hatalmas szájjá, amely elnyeli a Köztársaságot és Jediket.

80. oldal