!

járvány esemény

Neal Stephenson: Snow Crash
Zsoldos Péter: Távoli tűz
Bill Bryson: Majdnem minden rövid története
Albert Camus: Regények és elbeszélések
John Updike: Az élet alkonyán
Rejtő Jenő (P. Howard): Az elveszett cirkáló
Daniel Defoe: A londoni pestis
Kercsó Attila: Népszerű járványtan
Nagy Lajos: Pincenapló
Mészöly Dezső: Az igazi Villon
Jolande Jacobi: C. G. Jung pszichológiája
Völgyesi Ferenc: Lelki gyógymód a szervi és kedélybetegségeknél
Benedek Szabolcs: Haláldekameron
D. Nagy András – Hack Ferenc: A gyulai Szent Kereszt (kolera) temető
Jordán Ferenc: Ördögi jóslatok

Idézetek

>!
Chöpp 

Járványok idejét éljük. Ahogy fajunk, mint valami mocskos hab, elborítja a Földet, a baktériumok, vírusok és paraziták vígan tenyésznek.

26. oldal Vadvilág

Kapcsolódó szócikkek: járvány
2 hozzászólás
>!
apetyó

Akkoriban még nem voltak nyomtatott újságjaink, hogy kósza híreket meg értesüléseket terjesszenek, és azokat emberi képzelőerővel kiszínezzék, mint azt azóta tapasztalnom kellett. Az ilyenféle eseményekről a külfölddel levelező kereskedőknek meg másoknak a postájából szereztek tudomást az emberek, és így adták azután a híreket szájról szájra; épp ezért nem is jutottak el azonnal az egész néphez, mint ahogyan ez napjainkban történik. De a kormánynak, úgy látszik, már megbízható értesülései voltak, és több tanácsülésen megvitatták, mit lehetne tenni a ragály átterjedésének megakadályozására.

Kapcsolódó szócikkek: járvány
1 hozzászólás
>!
latinta SP

    Az első vizsgálat csak annyit állapított meg, hogy a Dél-Timor-szigetekről Colombo felé igyekvő „Balmoral” nevű páncélos egyik matróza útközben gyanús tünetek között megbetegedett, és a csatahajó sárga zászlóval kötött ki Point de Galle közelében, a karantén magasságában, de a parttól jó távol elhelyezett bóják között. Az orvos kiszállt a cirkálóra, és miután koleragyanúsnak találta az esetet, a teljes személyzet, a kapitánnyal együtt, a karantén melletti magaslaton felépített katonai megfigyelőbe került. A trópuson nincs szigorúbb úr, mint a járvány. A legutolsó kínai dzsunka vagy a legnagyobb angol hadihajó egyformán megfigyelésre és karanténba kerül, legfeljebb az utóbbi (mind a hajó, mind a személyzet) külön elbánásban részesül. A karanténban lehorgonyzott járművekre egy kis őrhajó felügyel, amely háromóránként kifut a tengerre, és sorra veszi a járműveket. Az őrök errefelé kérdezés nélkül lőnek, akár a partról, akár a tenger felől közeledik valaki.
    A karanténeljárás kivétel nélküli szigorúságát csak az tudja méltányolni, aki már volt a trópuson, és tudja, hogy egyetlen hajókötél vagy láda a gyanús hajóról, amelyen egyetlen beteg ember van, beviheti a ragályos betegséget, amit az egyenlítőn túl a modern orvostudomány legnagyobb erőfeszítése sem gátolhat meg abban, hogy napokon belül elharapódzék (sic!), és hetek alatt tízezreket (de előfordult már az is, hogy százezreket) pusztítson el. A karantén katonai intézmény, és harca a trópus százféle öldöklő betegsége ellen könyörtelen, szigorú, rideg, áthághatatlan.

NEGYEDIK FEJEZET 1

Kapcsolódó szócikkek: járvány · karantén · kolera · trópusok
9 hozzászólás
>!
Anton_Gorogyeckij P

A járvány valami olyat hozott el számunkra, amit eddig csak a sci-fi, mondjuk a Majmok bolygója tudott. Kanadai városokban kószáló szarvascsordák, nepáli utcákon flangáló orrszarvú, a trentinói Molveno utcáin csavargó medve – emellett pedig kristálytiszta vizű velencei csatornák, kristálytiszta levegő a legnagyobb kínai városokban és a végtelen indiai tengerparton zavartalanul tojásokat rakó tengeri teknősök. Pár hónapja még szmog, zsúfolt utcák, ezernyi turista, mocsok. Az ökológusok is megdöbbenve nézik, milyen gyorsan tudja visszavenni a természet az „uralmat” az embertől.

Jordán Ferenc: Ördögi jóslatok Egy tudós proféciái és intelmei az emberiséghez

Kapcsolódó szócikkek: járvány · Majmok bolygója
>!
Sándor_Langer_Pudingman P

Országszerte éhség és járvány pusztít. (Azt mondják, 1438-ban magában Párizsban 50000 embert ragadott el a pestis.) A házak seregestül maradnak lakatlanul, a temetők pedig egyre telnek. A leghíresebb párizsi temetőben, a Cimetiére des Saints-Innocentsben, a falak mellett halomba rakva állnak a csontok, koponyák: kiürített sírok hulladéka… Villon Testamentumának néhány nagyszerű szakaszát ihlette ez a látvány:

Elnézem itt a koponyákat: Egyetlen kusza csonthalom…
Melyik volt udvari tanácstag?
Melyik zsákhordó? Nem tudom.
Megyés püspök? Vagy lócsiszár?
Hiába is találgatom:
Nem mondja azt meg senki már.

13. oldal

Kapcsolódó szócikkek: járvány · pestis · temető
>!
apetyó

Jung 1934-ben egy bázeli szeminárium epilógusában a következőket írta: „Meg vagyok győződve arról, hogy a lélek tanulmányozása a jövő tudománya. A pszichológia úgymond a legfiatalabb természettudomány, és fejlődésének kezdeténél tart. Ugyanakkor ez az a tudomány, amelyre a leginkább szükség van, hiszen egyre inkább nyilvánvaló, hogy az embert fenyegető legnagyobb veszedelem nem az éhínség, a földrengés, nem is a mikrobák vagy a rák, hanem az ember, és nincs megfelelő védekezés a pszichés járványok ellen, amelyek a legnagyobb természeti katasztrófáknál is összehasonlíthatatlanul nagyobb pusztítást végezhetnek…

Kapcsolódó szócikkek: ember, emberiség · járvány · katasztrófa
Hirdetés
>!
Annie_Lange I

Egy meleg és száraz kora őszi napon kis lovascsapat poroszkált Kína egyik középső, Hubei nevű tartományában.

(első mondat)

Kapcsolódó szócikkek: járvány · pestis · Vuhan
>!
Anton_Gorogyeckij P

A globalizáció miatt hatalmas távolságokat tehetnek meg a kórokozók, egy nap alatt körberepülve a földet. Ez felülír minden korábbi járványtani megfontolást terjedésről, izolációról, felülfertőzésről. Kicsit olyan, mintha ahelyett, hogy beledobnánk egy követ a tóba és néznénk a tovagyűrűző hullámokat, inkább golyószóróval belelőnénk a víztükörbe.

Jordán Ferenc: Ördögi jóslatok Egy tudós proféciái és intelmei az emberiséghez

Kapcsolódó szócikkek: globalizáció · járvány
>!
gjudit8

Egy kávéház kifüggesztette, hogy „boros gége a járvány vége”, s így a közönség ösztönös elképzelése, hogy a szesz megvéd a fertőző betegségektől, megszilárdult a közvéleményben.

307. oldal

Kapcsolódó szócikkek: alkohol · bor · fertőző betegség · gyógyszer · járvány · kávéház · orvosság · pestis
>!
Carmilla 

Az évente előforduló influenzajárványok más-más típusú vagy altípusú vírustörzsekkel jelentkeznek, emiatt az előző évben átvészelt betegség vagy elvégzett oltás nem ad védelmet. Az oltásokba befoglalt vírustípusokat vagy altípusokat már a járvány kitörése előtt jóval meghatározzák és így a mindig aktuális fertőzés ellen nyújtanak ellenállást.

63. oldal, A fogékony szervezet (Pallas-Akadémia, 2004)

Kapcsolódó szócikkek: járvány