Jane Bennet személy

Jane Austen: Büszkeség és balítélet
Jane Austen: Pride and Prejudice
Jane Austen – Seth Grahame-Smith: Büszkeség és balítélet meg a zombik
Jane Austen: Jane Austen levelei
Helen Halstead: Mr. és Mrs. Darcy
Terri Fleming: Észérvek és érzelmek
!

Jane Bennet (Rosamund Pike) [2005]


Idézetek

silentscream>!

– Látom, Lizzy – mondta neki egyszer, hogy a nővéred reménytelenül szerelmes. Gratulálok neki. Ha már egy leány nem megy férjhez, időnként jól jön neki egy kis boldogtalan szerelem. Lehet rajta merengeni, s a barátnői is tisztelettel néznek rá. Kíváncsi vagyok, mikor kerül rád sor?Nem fogod hagyni, hogy Jane sokáig lepipáljon. Rajta, itt az idő! Elég tiszt van Merytonban, hogy összetörje valamennyi lány szívét a környéken. Mit szólnál például Wickhamhez? Jóképű fickó, és úgy faképnél hagyna, mint a pinty.

125. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Elizabeth Bennet · George Wickham · Jane Bennet · Mr. Bennet
Xoxoribizli>!

– Hát Lydia mégis megesküszik – egy ilyen férfival!
– Igen, igen, mégis megesküszik, mást nem lehet tenni. De én két dologra vagyok kíváncsi: az egyik az, mennyi pénzt tett le a nagybátyátok, hogy ezt nyélbe üthesse; a másik pedig, hogyan fogom neki valaha visszafizetni.
– Pénzt! A bácsi! – kiáltotta Jane. – Hogy érti ezt, papa?
– Úgy értem, hogy épeszű ember nem venné feleségül Lydiát, ha csak azt ígérik neki, hogy halálomig száz fontot kap évente, halálom után meg ötvenet.

262. oldal, III. Könyv 7. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Elizabeth Bennet · Jane Bennet · Mr. Bennet
2 hozzászólás
Ginny21>!

– Drága húgocskám, beszélj végre komolyan! Ilyen fontos dolgot nem szabad tréfával elütni. Mondj el mindent, amit tudnom kell, mégpedig rögtön. Mondd meg, mióta vagy szerelmes belé?
– Olyan lassan jött rám ez a szerelem, hogy azt sem tudom, mikor kezdődött. De talán onnan lehet keltezni, amikor megpillantottam az ő gyönyörű pemberleyi birtokát.

Kapcsolódó szócikkek: Elizabeth Bennet · Jane Bennet
4 hozzászólás
Nymeria96>!

“Women fancy admiration means more than it does.”
“And men take care that they should.”

24. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Elizabeth Bennet · Jane Bennet
imma P>!

– Nehéz dolog… szinte kétségbeejtő. Az ember nem tudja mit gondoljon.
– Bocsáss meg, én pontosan tudom, mit gondoljak.

79. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Elizabeth Bennet · Jane Bennet
Babó_Buca P>!

– Nagyon hízelgő volt rám nézve, hogy másodszor is felkért. Ilyen figyelmességre nem számítottam.
– Te nem, de annál jobban számítottam rá én, a te nevedben. De éppen ez az egyik nagyon különbség köztünk. Téged mindig meglep a bók és a figyelmesség, engem soha. Mi sem természetesebb, mint hogy újból felkért. Gondolod, nem látta, hogy legalább ötször olyan szép vagy, mint bármely más nő a teremben? Nincs semmi okod, hogy udvariasságáért hálás légy. Annyi bizonyos, hogy nagyon kellemes fiatalember. Neked adom. Tetszettek neked már ostobább emberek is.
– De kedves Lizzy!
– Tudod, te túlságosan hajlasz arra, hogy általában szeresd az embereket. Senkiben sem látsz hibát, az egész világ jó és kellemes a te szemedben. Soha életemben nem hallottam, hogy valakiről is rosszat mondtál volna.
– Nem akarok senkit sem elhamarkodva megítélni; de mindig csak azt mondom, amit gondolok.
– Tudom, hogy így van, s épp ezen csodálkozom. Benned annyi a józan ész – hogyan lehetsz hát ilyen őszintén vak mások ostobaságával, dőreségével szemben? A színlelt őszinteség elég gyakori, lépten-nyomon találkozunk vele. De őszintének lenni hivalkodás és minden mellékgondolat nélkül, meglátni a jót mindenki jellemében, és még jobbnak feltüntetni, elhallgatni a rosszat – ezt csak te tudod.

17. oldal (Európa, 1979)

Kapcsolódó szócikkek: Elizabeth Bennet · Jane Bennet
6 hozzászólás
Babó_Buca P>!

– Elisabeth Mr. Darcy vagyonának élvezetéért hagy el bennünket, nővére, Jane pedig Mr. Bingley-éért. Megcsappant háztartásomban alkalmam nyílik majd rá, hogy többet élvezhessem két itthon maradt leányom társaságát.
– Valóban – helyeselt Mrs. Bennet. – Kényelmesen megleszünk.
– Én legalábbis még gyakrabban fogok menedéket találni könyvtárszobám nyugalmában, mivel a leányaimba szorult összes értelem egyszerre távozott a házból.

11. oldal

Csoszi>!

Mr. Bennet látta, hogy leánya egész lelkéből beszél; kedveskedve fogta meg hát a kezét, és így válaszolt:
– Ne gyötörd magad, szívem. Ahol te meg Jane megjelentek, mindenki tisztelni és becsülni fog benneteket: ezen az sem változtat semmit, hogy van még két, jobban mondva három nagyon ostoba húgotok. Addig úgysem lesz itthon nyugtunk, amíg Lydia el nem megy Brightonba. Menjen hát isten hírével.

202. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Elizabeth Bennet · Jane Bennet · Lydia Bennet · Mr. Bennet
shadowhunter1975 P>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Este Mrs. Bennet megint csak azon buzgólkodott, hogy Bingley egyedül maradjon Jane-nel. Tea után Mr. Bennet szokása szerint visszavonult a könyvtárszobába, Mary pedig felment zongorázni. Miután az öt kolonc közül kettőtől megszabadult, Mrs. Bennet jó ideig csak ült, és a szemével integetett Elizának meg Catherine-nek, de minden eredmény nélkül. Elizabeth nem volt hajlandó észrevenni a figyelmeztetést, Kitty pedig, amikor végre észrevette, a legártatlanabb hangon megszólalt:
– Mi a baj, mama? Miért hunyorgat rám folyton? Akar tőlem valamit?
– Semmit, kislányom, semmit a világon…. Dehogyis hunyorgattam rád. – Öt percig csöndben ült a helyén, de mivel nem akarta elszalasztani ezt a kitűnő alkalmat, hirtelen felkelt, és odaszólt Kittynek:
– Gyere, szívem, valamit akarok neked mondani – s ezzel kivitte magával a szobából. Jane rögtön Elizára pillantott, szégyenkezve anyja mesterkedésén, és szemével kérte húgát, hogy ne hagyja őt cserben. Néhány perc múlva Mrs. Bennet kinyitotta félig az ajtót, és beszólt:
– Lizzy, drágám, szeretnék neked valamit mondani.
Elizabeth kénytelen volt engedelmeskedni.
– Tudod, legjobb, ha magukra hagyjuk őket – mondta az anyja, mihelyt az ajtó becsukódott. – Kitty meg én felmegyünk az öltözőszobámba.
Elizabeth nem is próbált vitatkozni anyjával, hanem szép nyugodtan a hallban maradt, amíg Mrs. Bennet Kittyvel együtt el nem tűnt, aztán visszament a szalonba.
Mrs. Bennet aznapi tervei mind füstbe mentek.

297-298. oldal, Harmadik könyv, Tizenharmadik fejezet (Lazi, 2004)

Kapcsolódó szócikkek: Elizabeth Bennet · Jane Bennet · Kitty Bennet · Mrs. Bennet
Sziszandria >!

– De drága Lizzy, […]: mondd, boldog lehetnék-e egy olyan férfival, akit nővérei és barátai más nőnek szántak?

108. oldal, Lazi Könyvkiadó

Kapcsolódó szócikkek: Jane Bennet