!

II. János Pál pápa (Karol Wojtyła) személy

Hammer Ferenc: Fekete & fehér gyűjtemény
Stanislaw Dziwisz: Egy élet Karol Wojtyla mellett
Mérő László: Az érzelmek logikája
II. János Pál: Familiaris consortio – A családi közösség
Clairvaux-i Szent Bernát: A megfontolásról
Melinda Nadj Abonji: Galambok röppennek föl
XVI. Benedek pápa: Verbum Domini
Csányi Vilmos: A tökéletesség illata
Zsille Gábor: Krakkói jegyzetek
Charles Gati (szerk.): Zbig
A szembenállástól a közösségig

Idézetek

>!
loci93 P

Valahányszor pedig a házastársak fogamzásgátló módszerrel élnek, szétválasztják azt a két tartalmat, melyeket a teremtő Isten a férfi és a nő természetébe és nemi egyesülésük aktusába oltott, s úgy viselkednek, mint akik „felülbírálják” az isteni tervet, s „kilúgozzák”, illetve lefokozzák az emberi nemiséget: s ezzel együtt a saját személyüket és a házastársukét is, hiszen a „totális” önátadás nem történik meg.

58. oldal (Szent István Társulat 1982)

II. János Pál: Familiaris consortio – A családi közösség II. János Pál pápa apostoli buzdítása a keresztény család feladatairól a mai világban

>!
loci93 P

A házasság nagy misztériumából fakad a szülők elkerülhetetlen felelőssége gyermekek iránt. Ugyanis a hiteles apasághoz és anyasághoz hozzátartozik a Krisztusban megélt élet értelmének tanúságtétele és annak közlése: a családi élet egysége és hűsége révén a házastársak gyermekik számára Isten Szavának első hirdetői. Az egyházi közösségnek támogatni és segítenie kell őket abban, hogy ki tudják alakítani a családon belüli imádságot, Isten Szavának hallgatását és a Szentírás megismerését. Ezért a Szinódus óhajtja, hogy minden otthonnak meglegyen a saját Bibliája, méltó helyen őrizzék, úgy, hogy olvasni és imádkozni lehessen. A szükséges segítséget papok, diákonusok vagy jól felkészült laikusok nyújtsák. A Szinódus azt is ajánlotta, hogy a családok alkossanak kis közösségeket, melyekben közösen imádkoznak és elmélkednek megfelelő szentírási részekről. A házastársak ne feledkezzenek meg arról, hogy „Isten Szava jelentős támasz a házas és családi élet nehézségei közepette is.”
Ebben az összefüggésben is szeretném hangsúlyozni azt, amit a Szinódus a nőknek ajánlott Isten Szavával kapcsolatban. A „női géniusz” szolgálata – ahogyan II. János Pál pápa nevezte – a Szentírás megismerése és az Egyház életének egésze számára ma bőségesebb, mint korábban, s immár a szentírástudomány területére is irányul. A Szinódus megerősítette a nők helyettesíthetetlen szerepét a családban, a nevelésben, a katekézisben és az értékek átadásában. Ők ugyanis „föl tudják serkenteni a lelket a Szó meghallgatására, az Istennel való személyes kapcsolatra, és közölni tudják a megbocsátás és a javak evangéliumi megosztásának érzékét”, mint ahogyan a szeretet hordozói, az irgalmasság mesternői és a béke építői, a meleg emberiesség közvetítői tudnak lenni egy olyan világban, mely az embereket gyakran csak a kizsákmányolás és a haszon hideg szempontjai szerint értékeli.

100-101. oldal (Szent István Társulat, 2011)

XVI. Benedek pápa: Verbum Domini Szinódus utáni apostoli buzdítás Isten szaváról az egyház életében

Hirdetés