!

idegen személy

Bernard Malamud: Isteni kegyelem
Nikosz Kazantzakisz: Zorbász, a görög
Ethan Hawke: Hamvazószerda
Erich Fromm: A rombolás anatómiája
Petőcz András: Idegenek
Sándor Iván: A vizsgálat iratai
Marnix Gijsen: Télemakhosz falun
Tahar Ben Jelloun: A rasszizmus, ahogy a lányomnak elmagyaráztam
Kováts András – Rónai Gergely (szerk.): Bevándorló Budapest
Tánczos Vilmos: Szimbolikus formák a folklórban
Ángel F. Rojas: A menekülő falu
Jean Vanier: Jézussal járok
Jennifer Niven: Veled minden hely ragyogó
Michelle Hodkin: The Evolution of Mara Dyer – Mara Dyer változása
Egy nagyvilági hölgy: Az illem
Ursula K. Le Guin: Valós és valótlan II.
Dacre Stoker – J.D. Barker: Dracul

Idézetek

>!
BakosJuci MP

Az idegeneket könnyű kedvelni, csak azokat nehéz, akiket ismersz.

16. oldal (Ulpius, 2003)

Kapcsolódó szócikkek: idegen
>!
Morpheus

Ha a majmok megfigyeléséből levonhatunk valamiféle tanulságot, akkor azt, hogy saját területük vonatkozásában kifejezetten rugalmasak és toleránsak, nyoma sincs körükben az emberi társadalomra olyannyira jellemző vonásoknak, mint amilyen a határok árgus szemekkel való őrzése vagy az „idegenek” erőszakos kirekesztése.

174. oldal

Kapcsolódó szócikkek: határ · idegen · majom · társadalom · tolerancia
>!
Morpheus

Az állati viselkedés több kutatója csatlakozik Zing Yang Kuo nézetéhez, aki erősen hajlik arra a meggyőződésre, hogy az úgynevezett »territoriális védekezés« végső soron nem több egy műkifejezésnél, amelyet az idegenek megjelenésére adott válaszreakciókra alkalmaznak, s amelyet áthat az antropomorfizmus és a tizenkilencedik századi darwinizmus szelleme.

173-174. oldal

Kapcsolódó szócikkek: állat · antropomorfizmus · darwinizmus · idegen · Zing Yang Kuo
>!
Carmilla 

    Amikor anyám már könnyek nélkül tudott erről beszélni, akkor értettem meg, hogy mit jelent vándorolva idegen­nek lenni. Az ember egyszerre áll két világ határán, és egyikbe sincs bejárása. Se a sajátjába, se a másikéba.

170. oldal, Podmaniczky Szilárd: Idegen (Menedék Egyesület, 2009)

Kapcsolódó szócikkek: idegen
>!
Carmilla 

(…) Az állat csak akkor harcol, ha megtámadják. Ám az ember néha olyankor is megtámadja az idegent, ha annak nem áll szándékában bármit is elvenni tőle.

18. oldal (Ulpius-ház, 2003)

Kapcsolódó szócikkek: idegen
>!
Carmilla 

Idegeneket hívtak be az első királyok, hogy megalapítsák Pestet, Budát, Egert, Kalocsát, Pécset, Veszprémet, Esztergomot, Pozsonyt, Sopront. A II. Géza alatt betelepült szászok létesítették Brassót és Szebent, idegenekből épült ki Eperjes, Kassa, Selmec, Zólyom városlakó polgársága. IV. Béla a tatárjárás után olasz telepesekkel teremtette meg Tokajt, Olaszliszkát, Sárospatakot.

A per talaja / A lépcső fokai - 55. oldal

Sándor Iván: A vizsgálat iratai Tudósítás a tiszaeszlári per körülményeiről

Kapcsolódó szócikkek: Eger · Esztergom · idegen · Olaszliszka · Pécs · Pest · Sopron · Veszprém
Hirdetés
>!
déli_báb I

Az idegen, messziről jött ember mindig gyanús, mert nem tudni, hogy mi vagy ki lakik benne. Sőt az idegen voltaképpen maga az ördög, mert a megszentelt kozmoszon kívüli térből származik, onnan, ahonnan az ördög is. Ezért a középkorban az idegenből jött, ismeretlen embert a település határán kívül vagy a két település határán, az ún. „senkiföldjén” temették el, hogy az esetleges benne lakozó démon ne kerülhessen be a temető megszentelt terébe, sőt még a faluhatárba se, és így ne árthasson a közösségnek.

65. oldal

Kapcsolódó szócikkek: idegen
>!
Kek P

Mi is félünk odamenni azokhoz, akik szenvednek.

Elfordítjuk a tekintetünket.
Elmegyünk mellettük az úton és nem nézünk rájuk.
Túlságosan el vagyunk foglalva magunkkal,
bezárkózunk kényelmes lakásainkba,

mert félünk.

Megfeledkezünk az éhezőkről.
Nem fogadjuk be az elhagyott gyerekeket,
Bezárjuk az ajtókat a menekültek és az idegenek előtt.
Eltaszítjuk a fogyatékosokat.
Nem törődünk az elítéltekkel, a kórházban levőkkel.
Nem látogatjuk meg őket.

Félünk belépni szomorúságuk börtönébe.

21-22. oldal

Kapcsolódó szócikkek: idegen · menekültek
>!
ppeva P

A városban, a mi utcánkban is beszélik az emberek, hogy furcsa idegenek jöttek, de mondják azt is, hogy csak átutazóban vannak itt.
Sok mindent mondanak.
Mondják, hogy ezek az idegenek olyan menekültek, akiken segíteni kell, mert ott, ahol eddig éltek, ott nagyon nagy a szegénység.
Még nagyobb, mint nálunk.
Amélie nagymamája azt mondja, hogy dolgozni fognak ezek az idegenek, különösen a férfiak, de nem ebben a városban fognak dolgozni, hanem sok-sok kilométerrel odébb egy másik, egy nagyobb városban.
Azt is mondja az Amélie nagymamája, hogy most már tényleg itt vannak a barbárok. De ezek még nem a veszélyes barbárok.
Ezek inkább csak szerencsétlenek.
És azt is mondja az Amélie nagymamája, hogy ezek a barbárok csak éppen megpihennek ebben a városban, a mi városunkban, aztán továbbmennek. Hogy egyelőre nem kell tőlük félnünk.
Mások mást mondanak.

83-84. oldal

Petőcz András: Idegenek Harminc perccel a háború előtt

Kapcsolódó szócikkek: idegen · menekültek
>!
Fay 

„Ha mindenki más elpusztulna, és csak ő maradna életben: általa továbbélnék én is. De ha mindenki megmaradna, csak ő pusztulna el, az egész világ idegen lenne számomra, nem érezném magam többé részesének.”
– Az egész világ idegen – motyogom magamban. – Így van.

97. oldal

Kapcsolódó szócikkek: idegen · világ · Violet Markey