!

I. Károly személy

Bíró Szabolcs: Liliom és vér
Bíró Szabolcs: Lángmarta dél
!

I. Károly, születési nevén Caroberto, magyarul Károly Róbert vagy Róbert Károly (Nápoly, 1288 – Visegrád, 1342. július 16.) Magyarország királya 1301 és 1342 között. Bár 1301-től koronás, de csak az „Anjou párt” részéről elismert uralkodó. Érvényesen – harmadszorra megkoronázva – 1310 és 1342 között uralkodott. A történelemtudomány 1308-at, a Károly Róbertet érvényesen királlyá választó országgyűlés évét tekinti uralkodása kezdetének. Ő volt a magyar Anjou-ház alapítója. Születésekor a Caroberto nevet kapta – a név nem a Károly és a Róbert összetétele –, Anjou Martell Károly és Habsburg Klemencia elsőszülött gyermeke. Nyugati és északi politikájával igyekezett olyan szövetségi rendszert kialakítani, ami ellensúlyozza a Német-római Császárság nagyhatalmi helyzetét, valamint gazdaságilag is kedvezőbb helyzetbe hozza Magyarországot. A honor rendszer kiépítésével a regálé – királyi jogon szerzett – jövedelmekre alapozva pénzügyi reformokat hajtott végre, amivel jelentősen megnövelte a kincstár bevételeit. Károly Róbert uralkodásának második felében jelentős – a török dúlás miatt csak nyomaiban fennmaradt – gótikus építkezések folytak, mint például a visegrádi királyi palota, a soproni ferences kolostor káptalanterme és a diósgyőri vár átépítése.[2] I. Károly 1342-es halálakor erős országot hagyott fiára, Lajosra.
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._K%C3%A1roly_magyar_kir…

!

I. Károly


Idézetek

>!
jehuka P

– Ha uralkodó vagy, nemet is úgy kell mondanod, mintha igennel felelnél.

113. oldal

Kapcsolódó szócikkek: I. Károly
>!
robinson

A felismerés villámcsapásként érte nemcsak a lovagot, de a feleségét is. Mindketten jól ismerték ezt az arcot, habár, már csaknem egy teljes évtizede nem látták. Vonásai azóta megkeményedtek, homlokának árkai elmélyültek, szeme alatt sötétebb árnyék ült, mint valaha…
De ha kell, ezer közül is felismerték volna.
Az ország háromszor megkoronázott királya, Anjou Károly állt előttük.

39-40. oldal

Kapcsolódó szócikkek: I. Károly
>!
robinson

– Észak nem dacolhat tovább Károllyal. Ez már nem az a király, akit tíz éve könnyedén visszavertünk, de még csak nem is az, aki diadalt aratott Rozgony mellett… Ez már… ez már igazi hadúr!
– Úgy beszélsz, mint a seggnyalói!
– Úgy beszélek, mint egy józan ember – ellenkezett a lovag.

242. oldal

Kapcsolódó szócikkek: I. Károly
>!
KingucK

Bevallom, az elejét nem láthattam a saját szememmel, mert még meg sem születtem akkor, mikor András úr, az Árpádok utolsó sarja,eltávozott az élők közül, s az Anjou nemzettség első magyar királya, Károly – vagy ahogy akkoriban hívták, Caroberto – megkezdte harcait a régi nemességgel.

11. oldal, Egy új kor hajnalán

Kapcsolódó szócikkek: Anjou-ház · Árpád-ház · I. Károly · III. András
>!
KingucK

Anjou Károly a tengeren keresztül érkezett Nápolyból: tizenkét esztendősen szállt partra Spalatónál, amikor András úr még élt, s csak tizenhárom éves volt, amikor a király halála után az esztergomi érsek Fejérváron koronával illette gyermeki homlokát.

12. oldal, Egy új kor hajnalán

>!
KingucK

Annak a diadalmas esztendőnek, az Úristen ezerháromszázhuszonegyedik évének őszén, Szent András havának vége felé járva fejedelmi küldöttséget fogadott Temesváron minden magyarok királya. Unokatestvére, az osztrák herceg és német ellenkirály, Habsburg Frigyes látogatta meg kedves kuzinját díszes kísérettel. Az udvar már napok óta lázas készülődésben volt, amikor háromszáz fénylő páncélú, színes selyemköpenybe burkolózott lovas kíséretében berobogott a legbelső várudvarra Szép Frigyes címeres utazóbatárja, s onnan – hitvese nélkül – kikászálódott a német-római császári cím várományosa.

ÖRÖKKÖN LOBOGÓ LÁNGOK

Hirdetés
>!
KingucK

Károly és ifjú lengyel hitvese, Erzsébet királyné minden fogásból óvatosan, kimérten csipegetett, ahogy az uralkodói párhoz méltó volt, míg a kerek képű, szőrtelen arcán asszonyi vonásokat viselő Frigyes valósággal zabálta az elé kerülő ételeket.

ELSŐ EPIZÓD, A férfi kötelessége - 1. fejezet

>!
KingucK

A két koronás fő a pápa mellett az őket támogató uralkodók segítségében bízott leginkább. Bajor Lajos első számú külföldi támogatója Luxemburgi János volt, a cseh király, aki azonban Anjou Károly egykori sógoraként nem szerette volna, hogy a németek belviszálya miatt romoljon meg a két dinasztia jó kapcsolata – meg aztán állítólag pénze sem volt soha arra, hogy seregeket küldjön Bajor Lajos mellé. Hanem János király lánya, Beatrix csupán egyetlen évig lehetett magyar királyné, hiszen ezerháromszáztizenkilencben szülés közben életét vesztette. Erre akart építeni Frigyes herceg, amikor útnak indult Temesvárra.

ELSŐ EPIZÓD A férfi kötelessége 1. fejezet

>!
KingucK

A nemesek egy jelentős része azonban kijelentette, hogy Károly nem uralkodó, hiszen ehhez három feltételt is teljesíteni kell, s ugyan a szertartást az esztergomi érsek végezte az ősi királyvárosban, de mégsem a Szent Koronával, s csupán egy alkalmi ékszerrel. Így hát ők behívták ellenkirálynak a cseh király gyermek fiát, Vencelt, s László néven megkoronázták – a Szent Koronával, ám az esztergomi érsek áldása nélkül.

12. oldal, Egy új kor hajnalán

>!
KingucK

Hogy Károly valójában az ötödik Árpád-házi István király dédunokája volt, az senkit nem érdekelt.

13. oldal, Egy új kor hajnalán

Kapcsolódó szócikkek: Árpád-ház · I. (Szent) István · I. Károly