!

Hua Mulan személy

Jiang Rong: Farkastotem
Borus Judit – Joan Wallach Scott (szerk.): Van-e a nőknek történelmük?

Idézetek

>!
Röfipingvin MP

– Elhiszem, elhiszem – bólogatott egyfolytában Csen Csen. – Ha egyszer Galszanmá lóháton csatába indul, biztosan még Hua Mu-lannál is rettenthetetlenebb… Hua Mu-lan a régi idők leghíresebb kínai női hadvezére.
– Nektek, kínaiaknak kevés Hua… Hua Mula… Mu-lanotok van, de nekünk, mongoloknak, sok a Galszanmánk. Minden családban akad belőle – mondta Bilgé, s akár egy öreg falkavezér, hangosan felnevetett.

18. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Hua Mulan
>!
Bogas P

Az 1. könyv még a Csen Hung-mou kora előtti olvasóknak is ismerős történeteket mondott el újra, például Menciusz anyjának történetét, aki feláldozta magát, hogy fiának megfelelően erkölcsös környeztet teremtsen; Jüe Fej feleségéét, Liangét, aki személyesen harcolt a dzsürcsen barbárok ellen a Szung-dinasztiáért; és a Liang-dinasztiából való Hua Mu-lanét, aki fiúgyermeknek álcázta magát és apját helyettesítve harcolt tizenkét éven át. Szóltak benne példázatok olyan nőkről is, akik az ősi múltban tisztességtelenül áthágták a nemi határokat vagy akiket igazságtalanul mellőztek a férfiközpontú történetek. Huang Cung-csia például „lánynak született, de nem akart asszony [nüce] lenni”, úgyhogy férfinak álcázta magát és hivatalnokként szolgált; Szo Mao-ji megtanította kézírására a kalligráfus mestert, Veng Hszie-cét; és így tovább.

Tani Barlow: A nőiség elméletei: funü, kuocsia, csiating (kínai nők, kínai állam, kínai család)

Kapcsolódó szócikkek: Hua Mulan
Hirdetés