!

Henry Delafield személy

Julianne Donaldson: Blackmoore

Idézetek

>!
Anyicska71

-Talán nem is érted, miről beszélek, hiszen férfi vagy. A te életed egészen más. Veled is…- Nagyot sóhajtottam, és azt hittem, menten megszakad a szívem.- Veled is előfordult már, hogy hiába sóvárogtál valami után, és szinte belebetegedtél a vágyakozásba? Hogy szó szerint eszedet vesztetted a fájdalomtól?
Henry mozdulatlanul szegezte rám sötét szemét.
– Igen- felelte csendes ünnepélyességgel.

125. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Henry Delafield · Kate Worthington
>!
anikho

Kate – suttogta Henry, és közelebb lépett hozzám –, te más vagy, mint édesanyád. Egészen más fából faragtak, mint a nővéreidet. A te lelked mélységei kifürkészhetetlenek. Bátor vagy, hűséges és becsületes. Aranyból van a szíved – szorította a mellére a kezemet, és gyorsan betakarta a másik kezével. – Csak nagyon fél. Pedig ha rám bíznád, szerelmem, én életed végéig óvnám és védelmezném.

235. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Henry Delafield
>!
NenaK

– Te vagy az egyetlen meglepetés az életemben, Kate. És félek, nagyon félek, hogy ha egyszer elmész, a meglepetésnek is vége.

267. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Henry Delafield · Kate Worthington
>!
NenaK

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Ha szeretnél…
Szeretlek.
Henry sóbálvánnyá dermedt.
– Hogyan? – hebegte hosszú hallgatás után.
Hátrafordultam, és tágra nyílt szemmel meredtem rá, a szívem hangosan kalapált.
– Mit mondtál? – kérdezte Henry.
Lángoló arccal ráztam meg a fejem. Lehet hogy elárultam magam?
– Semmit. Nem mondtam semmit – léptem hátrébb, de Henry megragadta a vállam és hozzám hajolt.
– Azt mondtad: Szeretlek.
Azzal magához vont. És mire feleszméltem volna, már meg is csókolt.

312. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Henry Delafield · Kate Worthington
>!
Barbus87

– Tehát igazam volt – állapította meg Henry diadalmas mosollyal. – Semmi kétség, lángész vagyok!
– A szerénységed zavarba ejtő, Henry – válaszoltam nevetve.

46. oldal, 3. fejezet (Könyvmolyképző Kiadó, Szeged 2016)

Kapcsolódó szócikkek: Henry Delafield · Kate Worthington
>!
Barbus87

Henry előttünk lovagolt, de most hátranézett, és megfordította a lovát.
– Valami baj van? – léptetett közelebb hozzám.
– Mrs. Pettigrew dudorászik – néztem rá vádlón.
Henry nevetve szállt le a lováról, a mosolya úgy ragyogott, akár a napsütés.
– Aha,szóval dudorászik! Már el is felejtettem!
– Azt kötve hiszem. Nekem örökre beleégett az agyamba! – Azzal utánozni kezdtem a magas, hamis zümmögést, amit immár másfél napja kellett elviselnem.
Henry csak mosolygott, és kaján arckifejezése láttán feltámadt bennem a gyanú, hogy talán nem is olyan rossz a memóriája.

55. oldal, 5. fejezet (Könyvmolyképző Kiadó, Szeged 2016)

Kapcsolódó szócikkek: Henry Delafield · Kate Worthington
Hirdetés
>!
Barbus87

– Szégyen, gyalázat, hogy az az ember így beszélt veled! – mondta fojtott dühvel. – Én sem értem, miért akarsz Indiába menni, de ez még nem ok arra, hogy nevetség tárgyává tegyenek és… és kigúnyoljanak.
Elpirultam szégyenemben.
– Akarod, hogy párbajra hívjam? – kérdezte Henry.
Bánatosan elmosolyodtam.
– Nem tréfálok – dörzsölte meg az állát morcosan Henry. – Hajnalban megvívunk a lápon. A sűrű ködben. Drámai esemény lesz, arról biztosíthatlak. Keresztüllövöm a kutyát, amiért a becsületedbe gázolt.
Elnevettem magam, mire Henry ajka halvány mosolyra húzódott.

123. oldal, 12. fejezet (Könyvmolyképző Kiadó, Szeged 2016)

Kapcsolódó szócikkek: Henry Delafield · Kate Worthington
>!
DarknessAngel P

– Na, hogy tetszett? – súgta a fülembe.
Megdermedtem, és a szívem akkorára dagadt, hogy nem is értettem, hogy fér bele ennyi érzelem.
– Nos… – ráztam meg a fejem. – Ez szívszorítóan gyönyörű volt.
Henry elgondolkodva fürkészte az arcomat, és saját túlcsorduló érzelmeimet véltem felfedezni a tekintetében.
– Igen – felelte egészen halkan. – Szívszorítóan gyönyörű. – Azzal az arcom felé nyúlt, és olyan gyengéd meghittséggel simította hátra a szemembe hulló tincseket, hogy ijedten rezzentem össze. – Ez a helyes megfogalmazás.

212-213. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Henry Delafield · Kate Worthington
>!
DarknessAngel P

– Mellesleg te is legalább olyan jól tudod, mint én, miért udvarol körbe Cora – tette hozzá Henry valamivel csendesebben.
(…)
– Miért?
– Mert Cora a te szívecskéd, és a te szívecskéd csak értem dobog.

256. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Henry Delafield · Kate Worthington
>!
desmoines

– Csak meg akartam köszönni, hogy megtartottad az ígéretedet. Köszönöm, hogy
elhoztál ide.
Henry elmosolyodott, de már indult is tovább.
– Neked soha nem okoznék csalódást.

Kapcsolódó szócikkek: Henry Delafield · Kate Worthington