!

Heldék személy

Szabó Magda: Katalin utca

Idézetek

>!
KingucK

Nem sokkal ezután újra felidéződött benne az egykori színpad képe. Akkor esett fogságba Budapest ostromakor, és mikor elindult a foglyok menetével, Irénre gondolt, aki a menyasszonya volt, és akinek fogalma se lehetett róla, mi történik vele ebben a percben. Ám Irén, akire gondolt, nem önmaga volt, a vékony, komoly egyetemista lány, hanem egy fehér ruhás, csillogó öves jelenség, és ott viselte a fején a szent király koronáját. Az őr nem értette, mi jár az eszében, mert hirtelen megállt, és eltakarta az arcát a kezével, és csak állt, míg tovább nem lökték. Senki se tudta, hogy most önmagát is látja már, piros ruhában, kis karddal, csákó a fején, és az őrnagyot, aki már elesett, és Heldéket, akiket elvittek, és Henriettet, akit megöltek, és hogy azon töri a fejét, ugyan hová vihették a nyilasok Szent István koronáját.

86. oldal, Ezerkilencszázharmincnégy

Kapcsolódó szócikkek: 1944 · Bálint · Budapest · Budapest ostroma · Heldék · Henriett · Irén · nyilasok · őrnagy · Szent Korona