!

Hari Seldon személy

Isaac Asimov: Második Alapítvány
Isaac Asimov: Alapítvány
Isaac Asimov: Előjáték az Alapítványhoz
Isaac Asimov: Az Alapítvány előtt
Isaac Asimov: Alapítvány és Föld
Isaac Asimov: Az Alapítvány pereme
!

„Hari Seldon – Született a Galaktikus Kor 11 988. évében, meghalt 12 069-ben. Középosztálybeli családban született, az Arcturus szektorban lévő Heliconon (ahol az egyik kétes szavahihetőségű legenda szerint dohánykertész volt az apja a bolygó hidroponikus üzemeiben). Korán kitűnt csodálatra méltó matematikai képességével.
…Kétségkívül a pszichohistória területén alkotta a legnagyobbat. Seldon előtt ez a terület alig volt több homályos axiómák szövevényénél, az ő keze nyomán vált mélyreható statisztikai tudománnyá…
…Életútjáról az a biográfia ad legmegbízhatóbb képet, amelyet Gaal Dornick írt róla, aki fiatal emberként, két évvel Seldon halála előtt találkozott a nagy matematikussal.
…Holtan találták, íróasztalára borulva, a Steerling Egyetem pszichohistóriai épületében, a G.K. (Galaktikus Kor) 12 069. évében (A.K. 3). Láthatóan élete utolsó pillanatáig pszichohistóriai számításain dolgozott. Működő Ősradiánsát a kezében szorongatta…
Végakarata szerint a berendezést munkatársa, Gaal Dornick után küldték, aki nemrég emigrált a Terminusra…
Seldon testét, ugyancsak végakarata szerint, kilőtték az űrbe. A Trantoron megtartott hivatalos gyászszertartás egyszerű volt, mégis nagy tömeget vonzott. Érdemes megemlíteni, hogy Seldon régi barátja, Eto Demerzel volt első miniszter is megjelent az eseményen. Wanda Seldon, Hari Seldon unokája nem jelent meg a megemlékezésen. Az a szóbeszéd terjedt el, hogy mérhetetlen bánatában mondott le mindenfajta közszereplésről. Azóta sem tudni róla semmit, mind a mai napig…
Úgy tartják, Hari Seldon úgy is halt meg, ahogy élt: a kibontakozó jövőt tartotta a kezében…”

(Encyclopedia Galactica)


Idézetek

>!
Sha

Úgy tartják, Hari Seldon úgy is halt meg, ahogy élt: A kibontakozó jövőt tartotta a kezében…
ENCYCLOPEDIA GALACTICA

385. oldal (2.kiadás)

Kapcsolódó szócikkek: Hari Seldon
>!
Sha

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Itt, a szabadságban viszont, még ha csaknem mindenki egyetért is, mindig lesznek, akik nem értenek egyet, – és bizonyos esetekben e keveseknek lesz igaza, és ha elég okosak, elég fanatikusak és eléggé igazuk van, a végén győzni fognak, és belőlük vállnak a jövendő korok hősei – mint Hari Seldonból, aki tökéletesítette a pszichohistóriát, saját gondolatait szembehelyezte az egész Galaktikus Birodalommal, és győzött.

103. oldal (1.kiadás)

Kapcsolódó szócikkek: Hari Seldon
>!
ppayter

Az, aki a későbbi időkben csak mint legendás félistent ismerte Hari Seldont, szinte szentségtörésnek hitte volna, ha nem fehér hajjal, idős, ráncos arccal, bölcsességet sugárzó csendes mosollyal és tolószékben látja őt. Ám a szeme még aggastyán korában is derűs volt. Úgy bizony.

1. fejezet: A matematikus - 2.

Kapcsolódó szócikkek: Hari Seldon
>!
Stella_

Nekem számítógépes térkép kellene, attól kérdezősködhetnék. Ez a mycogeni változat csak egy összehajtott műanyagdarab. Ezzel azt sem tudhatom, hogy hol vagyok. Sem szóval, de még csak gombnyomással sem közölhetem vele. Meg ez felvilágosítást sem tud nekem adni. Mert ez egy nyomtatott valami.

268. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Hari Seldon
>!
zsorzsi

(…) a még lehetségesnek a szimulációja – hamarabb válik bonyolulttá, mint maga a szimuláció tárgya, és a végén a szimuláció bonyolultsága vetekszik a jelenségével. Így már évezredekkel ezelőtt megállapították, hogy a világegyetem mint egész, a maga teljes bonyolultságában, önmagánál kisebb szimulációval nem ábrázolható.

(…) ha valaki a világegyetemnek egy-egy kis darabkáját próbálja szimulálni, hogy aztán ezekből a kis darabkákból összeállítsa a világegyetem egészének képét, annak rá kell jönnie, hogy végtelen számú ilyen részleges szimuláció létezik. Következésképpen végtelen időbe telne, hogy megértsük az egész világegyetemet, ami másképp kifejezve ugyanazt jelenti, hogy lehetetlen minden létező ismeretnek a birtokába jutni.

142 - 143. oldal (Gabo, 2011)

Kapcsolódó szócikkek: Hari Seldon
Hirdetés
>!
Sha

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Nem fogok megfeledkezni magáról. Gondoskodom róla, hogy elkerüljön a Trantorról, méghozzá a Heliconra, az én egyetememre – amikor magam is visszatérek oda.
– Megígéri? Becsületszavára? Akkor is; ha én dahli vagyok?
– Az a tény, hogy maga dahli, számomra teljesen közömbös. Az a fontos, hogy maga máris matematikus! De még mindig nem tudom ésszel fölfogni, amit mond. Képtelen vagyok elhinni, hogy ilyen ostoba előítéleteket tápláljanak az emberekről.
Amaryl keserűen megjegyezte:
– Ez azért van, mert magának sohasem volt alkalma arra, hogy érdeklődjék az ilyen dolgok iránt. Ott lehet az orra előtt, de észre sem veszi, mivel magát közvetlenül nem érinti a dolog.
– Mr. Amaryl – kelt Seldon védelmére Dors –, dr. Seldon is ugyanolyan matematikus, akárcsak maga, és néha a fellegekben jár. Legyen megértő vele szemben. Én viszont történész vagyok. Ezért tisztában vagyok vele, hogy nem ritka, amikor egyes embercsoportok lenéznek másokat. Létezik olyan különös, szinte hagyományos gyűlölködés, amelyre semmiféle ésszerű magyarázat sincs, mégis nagy szerepe van a történelmi folyamatok alakulásában. S ez meglehetősen káros:
– Ezt kimondani könnyű – mondta Amaryl. – Maga elítéli ezt, ami szép ugyan magától, aztán mint aki megtette a kötelességét, nem törődik többet a dologgal. Amiről én beszélek, több mint káros. Ez minden tisztességes és természetes emberi magatartás megcsúfolása. Mindnyájan egyformák vagyunk: sárga hajúak és fekete hajúak, magasak vagy alacsonyak, keletiek, nyugatiak, déliek vagy külvilágiak. Mindannyian, maguk is, én is, sőt a császár is a Földről származik, nem igaz?

289. oldal (2.kiadás)

Kapcsolódó szócikkek: Hari Seldon
>!
Irasalgor 

– Ezek szerint több mint egy az öthöz az esélyem, hogy börtönbe zárnak, vagy netán halálra ítélnek.
– Az utóbbi egy százalék alatt van.

30. oldal (Kozmosz Fantasztikus Könvyek)

Kapcsolódó szócikkek: Hari Seldon
>!
ppayter

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– (…) Valahol a most elmúlt ötven esztendőre esik az az időpont, ahol a jövő történészei meg fogják húzni a határvonalat és azt fogják mondani: „Itt kezdődött a Galaktikus Birodalom bukása.”
És igazuk lesz, jóllehet évszázadok fognak még eltelni, mire bárki is rádöbben erre a bukásra.
A bukás után pedig elkerülhetetlenül bekövetkezik a barbárság, egy olyan kor, amelynek a mi pszichohistóriai tudományunk tanúsága szerint rendes körülmények között harmincezer esztendeig kellene tartania. A bukást mi nem vagyunk képesek megakadályozni. De nem is akarjuk, mivel a birodalmi kultúra elvesztette azt az életképességét és azokat az értékeit, amelyekkel valaha rendelkezett. De mi le tudjuk rövidíteni az elkerülhetetlen barbárság idejét – egyetlen évezredre.

Második rész - Az enciklopédisták 6.

Kapcsolódó szócikkek: Hari Seldon
2 hozzászólás
>!
blianhun

– Min gondolkodott el, Seldon? – érdeklődött Hummin.
– A saját tudatlanságomon.
– Hasznos elfoglaltság. Trilliók tudnának csatlakozni magához.

Kapcsolódó szócikkek: Hari Seldon