!

haladás fogalom

Victor Hugo: A nyomorultak
Victor Hugo: A tenger munkásai
Bohumil Hrabal: Táncórák idősebbeknek és haladóknak
George Orwell: Burmai napok
Erich Fromm: A rombolás anatómiája
John Galsworthy: A Forsyte Saga
William Eastlake: A művész arcképe Huszonhat Lóval
Oscar Wilde: A kritikus mint művész
Oscar Wilde: A szent kurtizán vagy a drágaköves asszony / A jelentéktelen asszony
Babits Mihály: Az írástudók árulása
Paul Feyerabend: A módszer ellen
Csernai Zoltán (szerk.): A fekete sugár
Epiktétosz: Epiktétosz összes művei
Laurelin Paige: Fixed on You – Megtalállak még
Greg McKeown: Lényeglátás
Földényi F. László: A melankólia dicsérete

Idézetek

>!
Victoria_Crane

Amit az emelkedő századok szültek, és ami egyszer a világosságra kinőtt, értségre jutott: az az idők cseréjében sem vész el, akármint harapódzzék az ellen az önlényes akarat. Amit egy század (mint talán gyenge) fel nem emelhetett, és amit egy nemzet még elé nem hozott, kivívja azt a közelebbi. A pálya szabados felfelé, mert kényszeríthetetlen a világosság hatalma.

62. oldal Koronka József: Utazás a régi Európa romjai felett 2836-dik évben

Kapcsolódó szócikkek: haladás
>!
Oswald P

Egyáltalán: mi az a haladás? Középszerű szellemek a saját századukat különbnek hiszik minden előzőnél, s még ma is halljuk „nagyszerű korunk” dicséretét zengeni. És teljesen illik a Szellem életté alacsonyodásának e korához, ahogy ma a Maiságot szinte egyetlen értékmérőként kezelik a Szellem dolgaiban: annyira, hogy szavainkkal szemben nem az a várható kritika alapja: igazak-e?, hanem inkább az, hogy maiak-e? Akinek még köze van az Igazsághoz – mely régi Írástudók előtt több volt az Életnél –, annak először is abból a babonából kell kigyógyulnia, mely szerint a Jelenkor mindig „nagyszerű” s modernnek lenni nemcsak hasznos, hanem dicsőség is; mintha oly biztos lenne, hogy az Emberiség folytonosan és egyenes vonalban halad valami Jobb felé. Akit nem gyógyított ki ebből a Történelem – örökös, szörnyű visszaesései, népvándorlásai s kultúrapusztító háborúi és forradalmai –, azt kigyógyíthatta már az is, amin mi magunk átmentünk.

16.

Kapcsolódó szócikkek: haladás
>!
Sli SP

Lord Illingworth: (…) Az elégedetlenség az első lépés egy embernek vagy nemzetnek haladásában.

67. oldal, A jelentéktelen asszony – Második felvonás (Franklin-Társulat)

Kapcsolódó szócikkek: haladás
>!
Morpheus

Ha bármelyik metafizikát elővehetjük, amelyiket csak akarjuk – írja Mary Hesse egy korábbi tanulmányom recenziójában –, akkor fölvetődik a kérdés, miért nem fordulunk vissza, és miért nem fordítjuk hasznunkra a modern tudománynak azt a kritikáját, amely tárgyilag ott rejlik az arisztotelianizmusban vagy akár a woodoo kultuszban

– és érezteti, hogy az ilyesfajta kritika nevetségbe fulladna. Gúnyolódása sajnos komoly tudatlanságot föltételez az olvasóról. Sűrűn megesett, hogy a haladást épp az a fajta, „a múltból fölhangzó kritika” mozdította elő, melyet a recenzens oly könnyű szívvel söpörne félre. Arisztotelész és Ptolemaiosz nyomán a Föld mozgásának gondolata – ez a furcsa, szakállas és „hihetetlenül nevetséges” püthagoreus nézet – a történelem szemétdombjára került, hogy majd csak Kopernikusz leheljen belé életet (…)

87-88. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Arisztotelész · haladás · Kopernikusz · kritika · múlt · Ptolemaiosz · püthagoreus · woodoo
>!
Morpheus

A kései huszadik század „normál” tudományaiból, ellentétben közvetlen elődeikkel, hiányzik minden filozófiai becsvágy, a tudományokból hatalmas üzlet lett, és ez áthatja a tudományban érdekeltek szellemét. A jó fizetés, a főnökhöz és a „részlegbeli” kollégákhoz fűződő jó viszony a legfőbb cél azoknak az emberi hangyáknak a szemében, akik az icipici problémák megoldásában brillíroznak ugyan, de akiktől tökéletesen idegen minden más szempont. Az emberek javát a kutya sem viseli a szívén, ahogy annak a haladásnak az ügyét sem, amely több volna helyiérdekű vívmánynál. A múlt nagy eredményei nem a fölvilágosítás eszközei többé, hanem a laikusok megfélemlítéséi, amint az az evolúciós elmélet körül zajló némely újabb vitákból kiolvasható. Ha valakinek zseniális gondolata támad, a szakemberek a haladásból egész biztosan korbácsot fonnak, hogy embertársaikat azzal próbálják meg kordában tartani.

322-323. oldal

Kapcsolódó szócikkek: ember, emberiség · félelem · haladás · laikus · szakember · tudomány · üzlet
Hirdetés
>!
Morpheus

A „deviációk”, a „tévedések” előfeltételei a haladásnak. Életben tartják a tudományt bonyolult és kemény világunkban, nekünk pedig megengedik, hogy szabad és boldog lények maradjunk. „Káosz” nélkül nincs tudás. Az ész sűrű megkerülése nélkül nincs haladás.

504. oldal

Kapcsolódó szócikkek: boldogság · haladás · káosz · szabadság · tévedés · tudás
>!
Morpheus

Az optimisták a „haladás” feltartóztathatatlanságának dogmájában hisznek. Az emberiség eredményeit hajlamosak a műszaki fejlődéssel, a szabadságot pedig a korlátok hiányával és az állítólagos eltérő kényelmi eszközök közötti szabad választással azonosítani. A méltóság, az együttműködésre való képesség és a primitív népek mélyről jövő barátságossága nemigen hatja meg őket. Csak a műszaki eredmények, a gazdagság és a keménység számít. Az optimisták gondolkodásmódjában megőrződött az a szemléletmód, hogy évszázadokon át uralkodtunk a technikailag elmaradott, eltérő színű emberek fölött. Érthetetlen számukra már a kérdés is: miként vehetünk egy „szolgát” emberszámba, és miként lehet velünk egyenlő, nem is szólva arról, hogy netán felsőbbrendű is azokhoz az emberekhez képest, akik eljutottak a Holdra, vagy egyetlen gomb megnyomásával milliók elpusztítására képesek?
    Az optimisták jól élnek, legalábbis ebben a pillanatban, megengedhetik maguknak, hogy derűlátók legyenek. De az is lehet, hogy azért gondolkodnak így, mert már annyira elidegenedtek környezetüktől, hogy unokáik jövője sem érdekli őket igazán.

639-640. oldal

>!
Aurore

Amit bűnnek mondanak, lényeges eleme a haladásnak.

50. oldal (Genius, 1924)

Kapcsolódó szócikkek: bűn · haladás
>!
Sli SP

Nehogy már másban keresd a tennivalódat és másban az előrehaladásodat!

20. oldal, Beszélgetések - Első könyv (Gondolat, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: haladás