hajótörés esemény

Jonathan Blokk: Murphy törvénykönyve a mesterségekről
James Cook: Utazások a világ körül

Idézetek

Inimma >!

AZ ANYÓS SZAKMA VESZÉLYEIRŐL SZÓLÓ FELTÉTELEZÉS
Senki sem utálhatja annyira az anyósát, hogy hajótöröttként ne enné meg.

71. oldal

Kapcsolódó szócikkek: anyós · hajótörés · hajótörött · kannibál
Olympia_Chavez P>!

Lehetetlen volt azonban huzamosan tovább folytatni azt a munkát, mellyel a szivattyúkat állandó működésben tartottuk; mivel pedig nem állapíthattuk meg pontosan a lékek helyét, nem sok reményünk volt arra, hogy a víz áramlását belülről megállítsuk; ebben a helyzetben keresett fel Monkhouse úr, és egy eljárást ajánlott, mely egyszer az egyik kereskedelmi hajón, ahol valamikor szolgálatban volt, bevált; a hajó szintén léket kapott, és óránként négy lábnyi vizet engedett be, mégis szerencsésen eljutott Virginiából Londonba. Annak a hajónak hajómestere annyira bízott ebben az eljárásban, hogy el mert indulni a hosszú útra, noha a hajó állapotával tisztában volt, s úgy vélte, a léket nem is kell más módon betömni. Egy percet sem haboztam, hanem megbíztam Monkhouse urat, hogy alkalmazza itt is ezt az eljárást, melyet sapkatömésnek neveznek. Négy vagy öt személyt adtam melléje, akiknek segítségével a következő műveletet hajtotta végre. Elővett egy kis toldalékvitorlát, s miután összekevert jó csomó szétbontott hajókötelet és apróra vagdalt gyapjút, mindezt a lehető leggyorsabban a vitorlára szórta, ezek fölé állatainknak ganéját terítette; a lótrágya még megfelelőbb lett volna. Az így készített vitorlavásznat a hajótő alá eresztette néhány kötéllel, amelyek kifeszítve tartották. A lék, amely szívóhatást gyakorolt a vízre, magához vonta a vásznat, a kócot és a gyapjút is, amelyeken a tenger vize nem tudott áthatolni, mivel – szerencsénkre – a tenger csendes volt; az eljárás olyan jól sikerült, hogy a lék jelentősen kisebbedett…

313-314. oldal, III. könyv, 3. fejezet - A Trinity-öböltől az Endeavour folyóig (Gondolat, 1962)

Kapcsolódó szócikkek: Ausztrália · hajó · hajótörés · hajózás · James Cook
Hirdetés