!

haj, hajszál tárgy

Anthony Burgess: Mr. Enderby – bepillantás
Sandra Brown: Tálcán kínált szerelem
Alekszandr Szolzsenyicin: Rákosztály
Wilhelm Hauff: A sátán emlékiratai
Philip K. Dick: Istenek inváziója
Lev Tolsztoj: Anna Karenina
Edmondo De Amicis: A bor
Darvasi László: A könnymutatványosok legendája
Gabriel García Márquez: A szerelemről és más démonokról
J. M. Barrie: Pán Péter
Desmond Morris: Az emberállat
Jang Ercsö Namu: Búcsú Tóanyánktól
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél
Hérodotosz: A görög-perzsa háború
Alekszandr Nyikolajevics Afanaszjev: A tűzmadár
Aiszóposz: Aiszóposz meséi
Robert Graves: Az aranygyapjú
J. M. Barrie: Peter Pan és Wendy
Gutai Magda: Találj ki engem
Charles Baudelaire: A romlás virágai
Johann Christian Friedrich Hölderlin: Hüperión
Szapu Magda (szerk.): Ifjúsági „szubkultúrák” Magyarországon és Erdélyben
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
Terry Brooks: Hook
Laky Zsuzsa: Legyőztem a rákot!
Ambrose Bierce: Ördögi kislexikon
Örkény István: Négyeskönyv
Gustave Flaubert: November – Stílusgyakorlat töredék
Hoppál Bori: Kebelbarátnők
Vay Sándor: Pestvármegyei históriák
Tánczos Vilmos: Szimbolikus formák a folklórban
Bruck Edith: Ki téged így szeret
Mihai Eminescu: Eminescu költeményei
Magánélet a kínai császárok korában
Radvánszky Béla: Régi magyar szakácskönyvek
Marcus Tullius Cicero: Tusculumi eszmecsere
Szép Ernő: Dali dali dal
Oscar Wilde: Salome / A páduai hercegnő / A flórenci tragédia
Gaius Suetonius Tranquillus: Suetonius összes művei
Katharina Hagena: Az almamag íze
Jean Genet: Töredékek… és más írások
Gazda József: Így tudom, így mondom
Rachel Van Dyken: Egyetlen
Rostás-Farkas György: A cigányság hagyomány- és hiedelemvilága
Erdős Attila: Felvágós könyv
Olga Tokarczuk: Nappali ház, éjjeli ház
Janikovszky Éva: A tükör előtt
M. Terentius Varro: A mezőgazdaságról
Neal Stephenson – Nicole Galland: A D.O.D.O. felemelkedése és bukása

Idézetek

>!
Sli SP

Hajviseletükre már akkor sok gondot fordítottak, amidőn gyermekből ifjúvá serdültek, de a várható veszélyek különösképpen ösztönözték őket rá, hogy hajuk csillogjon az illatos kenőcsöktől, és hogy gondosan megfésülködjenek. Lükurgosznak egyik mondása juthatott ilyenkor eszükbe, hogy a szép hajviselet azt, aki csinos, még szebbé, az elhanyagolt pedig a csúnyát még rútabbá teszi.

104-105. oldal, Első kötet - Lükurgosz (Osiris, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál · hajviselet · Lükurgosz · spártai
>!
Carmilla 

Gesztenyebarna haja volt Teréznek, derékig érő; valójában nem volt benne két egyforma szál. Szőkéből, vörösből, barnából meg az ősz ezüstjéből állt össze ez a meleg szín. Fény, mozgás, szivárványos sugártörés. Iván nézte, bámulta, beleszagolt és megittasodott…

99. oldal, Novellák / Budai böjt (Szépirodalmi, 1987)

Örkény István: Négyeskönyv Drámák / Egyperces novellák / Kisregények / Novellák

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál
>!
Carmilla 

Továbbfutott, míg fel nem bukott. Haja szétterült a hátán, mint egy gyászlepel.

216. oldal, Novellák / A hattyú halála (Szépirodalmi, 1987)

Örkény István: Négyeskönyv Drámák / Egyperces novellák / Kisregények / Novellák

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál
>!
Nílkantha

Sámsonról a Bibliában írva van, hogy neje éjjel
Levágta haját és ezzel erejét rombolta széjjel,
Így az ellenség kötélbe fogta, két szemét kivájta,
Szép bizonyság, milyen szívet rejthet el a nők ruhája…
Ifjú, ha egy nő után futsz, mint ábrándjaid bolondja,
Míg a hold, a szép aranypajzs, fényét mély fasorra ontja,
És a zöld homályban annyi titkos sávra oszlik el,
Ne feledd: a hölgy a hosszú hajhoz rövid észt visel.
Meg-megittasulsz egy nyári álom tündérszép varázsán,
Mely csupán tebenned izzik… Ám ha kérded őt: butácskán
Csak divatról, pántlikákról tud csacsogni rendületlen,
Míg a vér fenséges óda ritmusára forr szívedben…
Hogyha szép fejét válladra hajtja egy kacér leányka,
És ha van szíved s okos vagy, gondolj rögtön Delilára.

112. oldal, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1984

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál · Sámson
>!
Carmilla 

Ha nem vágják le, a fiatal férfiak és nők haja is rendkívül hosszúra meg tud nőni. Nincs még egy majom vagy emberszabású, amely rendelkezne ezzel a szokatlan vonással, és egészen biztos, hogy eleinte ez volt az a „lobogó”, amely az emberi fajt a többi állattól megkülönböztette.

127. oldal, 4. A szerelem biológiája (Magyar Könyvklub, 1997)

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál
>!
Sli SP

Arcát kissé megnedvesítette. Nála a mosdás ekkoriban csak ennyiből állott. Annyira ragaszkodott egyéniségéhez, hogy átallotta lemosni a napközben rárakódott rétegeket. Azokat, akik a túlzott tisztálkodás babonájának hódoltak, tehetségtelen embereknek tartotta.
Fésűt-kefét se használt. Haját, melyhez a párna pihéi tapadtak, ujjaival kócolta össze, hogy másképp legyen zilált, mint éjjel (…)

77. oldal, Ötödik fejezet (Európa, 2009)

Kapcsolódó szócikkek: Esti Kornél · haj, hajszál
>!
encsy_eszter

Úgy vélem, hogy az emberi haj jóval kevésbé fog feltámadni, mint a test többi része.

Aquinói Szent Tamás A feltámadt testek teljességéről 80. kérdés, 5. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál
>!
Sli SP

EMBERNEK AZ HAJÁT MEGSZÉPÉTENI.

Tiszta írós vajat végy, makkot, lenolajat, hat tikmonyat újat, verd meg jól, mikor immár hé az vaj, az tikmonyat az makkhoz és olajhoz kell kenned, hadd kilencz óráig főni, szűrd le annakutána az szép tisztáját, az sonkolyát hátra hagyván, az vaj penig ne legyen eresztett.

295. oldal, Opus Magiricum, Wecker János Jakab orvos műve szerint (Históriaantik, 2012)

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál · recept · tojás
>!
Chöpp 

Néha meg-megállt, és önkéntelen, kecses mozdulattal visszasimította nedves haját a nyakáról a kontyába.
    Minél rövidebb lett Bertha emlékezete, annál rövidebbre nyírták a haját. Bertha keze azonban haláláig megőrizte a hosszú hajú nőknek ezt a mozdulatát.

200. oldal

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál
>!
Carmilla 

     – Bizony a puccra vágyott. Pedig olyan haja volt, mint egy sátor. Éjszaka, ha rám terítette, olyan illatos volt, mint a rózsabokor.

111. oldal, Török Gyula: A kocsmában (Eri, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál