!

haj, hajszál tárgy

Anthony Burgess: Mr. Enderby – bepillantás
Sandra Brown: Tálcán kínált szerelem
Alekszandr Szolzsenyicin: Rákosztály
Wilhelm Hauff: A sátán emlékiratai
Philip K. Dick: Istenek inváziója
Lev Tolsztoj: Anna Karenina
Edmondo De Amicis: A bor
Darvasi László: A könnymutatványosok legendája
Gabriel García Márquez: A szerelemről és más démonokról
J. M. Barrie: Pán Péter
Desmond Morris: Az emberállat
Jang Ercsö Namu: Búcsú Tóanyánktól
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél
Hérodotosz: A görög-perzsa háború
Alekszandr Nyikolajevics Afanaszjev: A tűzmadár
Aiszóposz: Aiszóposz meséi
Robert Graves: Az aranygyapjú
J. M. Barrie: Peter Pan és Wendy
Gutai Magda: Találj ki engem
Charles Baudelaire: A romlás virágai
Johann Christian Friedrich Hölderlin: Hüperión
Szapu Magda (szerk.): Ifjúsági „szubkultúrák” Magyarországon és Erdélyben
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
Terry Brooks: Hook
Laky Zsuzsa: Legyőztem a rákot!
Ambrose Bierce: Ördögi kislexikon
Örkény István: Négyeskönyv
Gustave Flaubert: November – Stílusgyakorlat töredék
Hoppál Bori: Kebelbarátnők
Vay Sándor: Pestvármegyei históriák
Tánczos Vilmos: Szimbolikus formák a folklórban
Bruck Edith: Ki téged így szeret
Mihai Eminescu: Eminescu költeményei
Magánélet a kínai császárok korában
Radvánszky Béla: Régi magyar szakácskönyvek
Marcus Tullius Cicero: Tusculumi eszmecsere
Szép Ernő: Dali dali dal
Oscar Wilde: Salome / A páduai hercegnő / A flórenci tragédia
Gaius Suetonius Tranquillus: Suetonius összes művei
Katharina Hagena: Az almamag íze
Jean Genet: Töredékek… és más írások
Gazda József: Így tudom, így mondom
Rachel Van Dyken: Egyetlen
Rostás-Farkas György: A cigányság hagyomány- és hiedelemvilága
Erdős Attila: Felvágós könyv
Olga Tokarczuk: Nappali ház, éjjeli ház
Janikovszky Éva: A tükör előtt
M. Terentius Varro: A mezőgazdaságról
Neal Stephenson – Nicole Galland: A D.O.D.O. felemelkedése és bukása

Idézetek

>!
déli_báb IP

Virt István említi, hogy a moldvai Pusztinában a halott levágott haját és körmét vagy elégetik, vagy a koporsóba teszik. Ugyanígy általános az is, hogy a halottas párnát a halott életében összegyűjtött hajával töltik meg, mert ennek elmulasztása a halott nyugtalanságát és visszajárását okozná.

88. oldal

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál · halott
1 hozzászólás
>!
Nocharity

Piperkőc alak volt ez a Hook, tollas kalapban szeretett járni, súlyos selyembrokátból varratta a köpenyét. Hosszú. fekete haját szoros csigákba bodorította, és soha nem mutatkozott másként, mint két szivarral a szájában; egyszerre füstölt belőlük, egy magafeltalálta szipkából.
De a legijesztőbb és legfeltűnőbb a vaskampója volt.

31. oldal, 5. fejezet - A sziget valósággá válik

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál · James Hook · kalap · Sohaország / Sehol-sziget
>!
Nocharity

Csér mögött ekkor felpattant a kapitányi kabin ajtaja és kivonult rajta a hírhedt James Hook.
Első pillantásra nagyon hasonlított a hajójához – vagy talán a hajó őrá. Fényes volt, keskeny és gonosz, hegyes orrú képétől hegyes orrú cipőjéig. Kapitányi kabátját vörös és fekete szövetből varrták, arany paszománnyal díszítették. A vállán átvetett, aranyrojtos, széles szalagon rövid kard lógott. Fehér csipke nyakfodrai fölött a szegletes arc emlékeztetett a tengeri tajték hátterére kirajzolódó orrszoborra. Fürtös fekete haja úgy ereszkedett alá vállára, mint főárbocról a teljes vitorlázat. Széles karimájú kalapja akkurát olyan volt, mint a tatfedélzet palánkja, kivéve, hogy a sarkain nem sziszegtek kígyók. Ami azonban hibádzott kígyóban, azt bőven bepótolta az ábrázat. Kegyetlen volt, kemény és megvető, bajsza viperaként tekergőzött, pillantásától röptében fagyott meg a madár. Rettenetes volt, amint ott állt, garázda zsiványai előtt. Bal keze helyén a félelmetes kampót viselte, melyről közismert volt. A kampó frissen köszörült vége villogott a napsugárban.

124-125. oldal, Szemtől szemben kampókezű Hookkal

Kapcsolódó szócikkek: arc · bajusz · cipő · haj, hajszál · hajó · James Hook · kalap · kard · kéz · kígyó · madár
>!
Carmilla 

Nem tudom pontosan, mit is mondhatnék a hajról és ránk gyakorolt hatásáról, hacsak nem annyit, hogy el kell ismerni, egyszerre elbájoló és undorító.

26. oldal, Levél Léonor Fininek (Kijárat, 2012)

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál
>!
Sli SP

AZ ŐSZÜLŐ EMBER ÉS BARÁTNŐI

Egy őszülő férfinak két barátnője volt, egy fiatal és egy idősebb. Az idősebb szégyellte, hogy egy fiatalabb férfival van viszonya, és ezért, amikor csak nála volt, kiszedegette a férfi fekete hajszálait. A fiatalabb meg azt restellte, hogy öreg a kedvese, és az ősz hajszálait tépdeste ki. Így történt, hogy kétfelől kopasztva végül is teljesen megkopaszodott.
Ugyanígy az össze nem illő dolgok mindig ártalmasak.

20. oldal (Magyar Helikon, 1969)

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál · kopasz
>!
Sli SP

Nagyon szenvedett kopaszsága miatt, miután tapasztalta, hogy gyalázói előszeretettel csúfolják érte. Így aztán rászokott, hogy ritkuló haját a feje búbjáról előrefésülje, és a senatus és a nép által ráruházott valamennyi kitüntetés közül azt a jogát fogadta a legszívesebben, és azzal élt leginkább, hogy állandóan babérkoszorút viselhetett.

30. oldal, Császáréletrajzok - Az isteni Iulius (Osiris, 2004)

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál · Julius Caesar · kopasz
>!
gwyneira

Hadd harapjam, soká, súlyos és fekete fürtjeidet. Amikor rugalmas és lázadó hajadat harapdálom, úgy érzem: emlékeket eszem.

A felevilág egy hajsátorban (részlet)

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál
>!
Sli SP

A csatában elesettek csontjából két külön halmot emeltek: egyik oldalon tornyosultak a perzsák csontjai – mert a perzsa holttesteket már eleve különválasztották –, a másik oldalon pedig az egyiptomiaké. A perzsa koponyák olyan puhák, hogy ha megdobják őket egy kaviccsal, az is lyukat üt rajtuk, az egyiptomiak viszont olyan kemények, hogy egy nagy kővel sem könnyű betörni őket. A dolgot azzal magyarázzák, és nem is hihetetlen, hogy az egyiptomiak kisgyermek koruk óta borotválják a fejüket, ezért koponyájuk megkeményedik a napsütéstől. Emiatt nem hull ki a hajuk sem, hiszen Egyiptomban alig látni kopasz embert. Ezért olyan kemény tehát a koponyájuk. A perzsák koponyája viszont azért puha, mert kiskoruktól kezdve föveget viselnek.

195-196. oldal, Harmadik könyv (Osiris, 2007)

Kapcsolódó szócikkek: Egyiptom · haj, hajszál · koponya · perzsa
>!
Sli SP

Mert nem igaz, amit egyesek állítanak, hogy az argosziak súlyos vereségük után a gyász jeléül lenyiratkoztak, a spártaiak pedig győzelmük örömére hosszú hajat növesztettek; és az sem igaz, hogy a spártaiak amiatt kaptak kedvet a hosszú hajviselethez, hogy a Korinthoszból Lakedaimónba menekült Bakkhiadák kopaszra nyírt fejükkel csúf és visszataszító látványt nyújtottak, mert ez a szokás Lükurgosztól ered. Ő mondta állítólag, hogy a hosszú haj a szebbeket még szebbé és a rútakat még ijesztőbbé teszi.

833. oldal, Első kötet - Lüszandrosz (Osiris, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál · hajviselet · Lükurgosz · spártai
>!
Sli SP

Az öreg herceg felállt s megcirógatta Kitty haját. Kitty fölemelte az arcát, erőltetett mosollyal nézett az apjára. Ha keveset beszél is, a családban, érezte, az apja érti meg legjobban. Mint legkisebb, ő volt a kedvence, s a szeretete, úgy tetszett neki, élesen-látóvá tette. Ahogy tekintete merőn rászegezett, jóságos, kék szemével találkozott, úgy rémlett, átlát rajta; látja a csúnyaságot, ami benne kavarog. Pirulva hajolt hozzá, a csókját várta; de az apja csak a haját simogatta meg.
– Ezek az ostoba kontyok! – mondta. – Oda sem férhetsz az igazi lányodhoz, egy elpatkolt nő haját simogatod.

198. oldal, I. kötet - Második rész (Szépirodalmi, 1960)

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál