!

haj, hajszál tárgy

Anthony Burgess: Mr. Enderby – bepillantás
Sandra Brown: Tálcán kínált szerelem
Alekszandr Szolzsenyicin: Rákosztály
Wilhelm Hauff: A sátán emlékiratai
Philip K. Dick: Istenek inváziója
Lev Tolsztoj: Anna Karenina
Edmondo De Amicis: A bor
Darvasi László: A könnymutatványosok legendája
Gabriel García Márquez: A szerelemről és más démonokról
J. M. Barrie: Pán Péter
Desmond Morris: Az emberállat
Jang Ercsö Namu: Búcsú Tóanyánktól
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél
Hérodotosz: A görög-perzsa háború
Alekszandr Nyikolajevics Afanaszjev: A tűzmadár
Aiszóposz: Aiszóposz meséi
Robert Graves: Az aranygyapjú
J. M. Barrie: Peter Pan és Wendy
Gutai Magda: Találj ki engem
Charles Baudelaire: A romlás virágai
Johann Christian Friedrich Hölderlin: Hüperión
Szapu Magda (szerk.): Ifjúsági „szubkultúrák” Magyarországon és Erdélyben
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
Terry Brooks: Hook
Laky Zsuzsa: Legyőztem a rákot!
Ambrose Bierce: Ördögi kislexikon
Örkény István: Négyeskönyv
Gustave Flaubert: November – Stílusgyakorlat töredék
Hoppál Bori: Kebelbarátnők
Vay Sándor: Pestvármegyei históriák
Tánczos Vilmos: Szimbolikus formák a folklórban
Bruck Edith: Ki téged így szeret
Mihai Eminescu: Eminescu költeményei
Magánélet a kínai császárok korában
Radvánszky Béla: Régi magyar szakácskönyvek
Marcus Tullius Cicero: Tusculumi eszmecsere
Szép Ernő: Dali dali dal
Oscar Wilde: Salome / A páduai hercegnő / A flórenci tragédia
Gaius Suetonius Tranquillus: Suetonius összes művei
Katharina Hagena: Az almamag íze
Jean Genet: Töredékek… és más írások
Gazda József: Így tudom, így mondom
Rachel Van Dyken: Egyetlen
Rostás-Farkas György: A cigányság hagyomány- és hiedelemvilága
Erdős Attila: Felvágós könyv
Olga Tokarczuk: Nappali ház, éjjeli ház
Janikovszky Éva: A tükör előtt
M. Terentius Varro: A mezőgazdaságról
Neal Stephenson – Nicole Galland: A D.O.D.O. felemelkedése és bukása

Idézetek

>!
krlany I+SMP

Na már most. A művész hajának mindennapos zarándoklatáról a fejtetőtől a hajkeféig: egyik kis csoport hajszál a másik után indul el egy útra szóló jegyével.

10. oldal

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál
>!
krlany I+SMP

„Hát összekócolódtam” – s ujjaim
hajamba kaptak, öntudatlan
mezők szemfedőin matattak.

13. oldal, Foncsor

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál
>!
Carmilla

    A rockerek jellegzetes tánca a hosszú haj lóbálása, amit hajalásnak neveznek.

169. oldal, Rockerek (MTA Politikai Tudományok Intézete, 2004)

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál
>!
Carmilla

    Igen jelentős tornász voltam, szinte „ördögi” ugrásokra képes, időközben hajam is jó hosszúra nőtt, szépen elválasztottam, jól megfésültem, német-zakómra tetszetősen szabott gallért hajtottam ki, a kardpengéhez is elég jól értettem, így nem csoda, hogy ebben a társaságban rövidesen komoly tekintélyre tettem szert.

43. oldal, Hatodik fejezet (Attraktor, 2003)

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál
>!
Carmilla

– Nehogy levágd – mondta –, olyan szép így a hajad, és télen jó meleg.

A befagyott folyó - 182. oldal (Európa, 1985)

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál
>!
Carmilla

    Nagy hajat viseltek, s a disznó zsírjával kenték, hogy olyan legyen, sima. Ne borzolódjék össze, físülhessék. Vótak olyanok is, amikor má én íltem, hogy egész idáig érő haja vót, vállon alul. Míg a felesígem nagyapjának meg vót fonva, hogy ne menjen a szemibe.

Török Pali István, Nagykapus, sz. 1893 - 296. oldal (Kriterion, 1980)

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál
>!
Carmilla

    A férfiak dísze a nagy bajusz. Ha valaki levágatja, tekintélyén esik csorba. A nők nagy hajjal szépek. Ha levágatják a hajukat, átok, szerencsétlenség fogja utukat kísérni. Őket még egy súlyosabb jelző is kíséri, a kurva.

49. oldal, A házassággal kapcsolatos babonák (Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, 2000)

Kapcsolódó szócikkek: bajusz · haj, hajszál
>!
Carmilla

A bárd, ki boldogulni akar, könyvet
    Cipeljen a hóna alatt,
Kell még távolba néző tekintet,
    S hordjon hexameteres hajat.
Eszed lehet sovány, tested meg dagadt;
Nem kell kalap, ha hosszú a hajad.

210. oldal (Eri, 2003)

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál
>!
Szelén

A női haj szépségét azon mérték, mennyire sötétfekete a színe, és milyen sűrű a belőle alkotott konty, amelyet egyébként az égen úszó felhőkhöz hasonlítottak.

50. oldal

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál
>!
SophieOswald

– Hány hajót küldtünk a tenger fenekére, Csikasz?
– Jelentem alássan, harminchármat! – felelte Csikasz egy kissé csukladozva.
– Hány hajó kapitánya lógott a főárbocunk keresztrúdján, Sanda Bill?
– Ha jól számolom, kapitány, éppen harminchárom – vágta ki Sanda Bill.
– És hány martóz sétált a pallóról a tengerbe, Mordály?
– Engedelmet, kapitányom, nem vezettem rovást – vakargatta gyapjas haját Mordály –, de gyanítom, hogy nem kevesebb, mint háromszázharminchárom.

79-80. oldal

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál · hajó · James Hook · tenger