gróf Buttler János személy

Mikszáth Kálmán: Különös házasság

Idézetek

KingucK P>!

– Gróf Buttler János – mutatta be magát a nagyobbik, a véznább.
– Kutykuruty! No, derék. Ösmertem a megboldogult apádat. Hasonlított hozzád. Azaz, hogy te hasonlítasz hozzá. Azaz, hogy mindegy. Együtt voltunk vele Ursitznál a Ferenc császár kíséretében, midőn az békét ment kérni Napóleonhoz.

2. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: báró Dőry István · gróf Buttler János
KingucK P>!

Az egyik diák észrevette, és megkérdezte a hajdútól:
– Kisasszony is van a háznál?
– Igen, a Mariska baronesz.
– No, az jó – mondta a kerekfejű.
– Dehogy jó – felelte a másik –, ha kisasszony van és ha gitárja van, akkor bizonyosan stammbuchja is van, és ha egyszer stammbuchja van, akkor abba bizonyosan verseket kell belekomponálnunk, az pedig nem jó.
– Te mégis talentum vagy, János – nevetett a másik diák, a kerekfejű.
– Könnyű neked. Te értesz hozzá – felelte amaz bosszúsan. – De én inkább vágnék fát, mintsem verset faragjak. Különben te is megkeserülted a Rákóczi mennybemenetelével – tette hozzá, s vidám kacajban tört ki ő is. Kétnapi karcer nem tréfadolog!

1. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Dőry Mária (Mariska) · gróf Buttler János
KingucK P>!

Míg szíve vonaglott a fájdalomtól, szemeiben a harag villáma gyúlt ki.

(első mondat)

Kapcsolódó szócikkek: gróf Buttler János
KingucK P>!

S ezzel, mint a dicsekvő gyerek, kinyújtotta a jobb kezét, melyen ott csillogott a családi rubinköves pecsétgyűrű mellett egy sima karika.
Bernáthné kezéből kifordult a főzőkanál, szemeit ijedten meresztette a látományra.
– Kinek akarod azt adni, hé?
– Ezt már csak a halálnak. Ezt már kaptam.

9. fejezet - A NAGYASSZONY GÁLÁBAN

Kapcsolódó szócikkek: Bernáthné · gróf Buttler János
KingucK P>!

Közben előkerült a mezőkről az öreg Bernáth a Zsigával, persze mindjárt a nagyasszonyt tudakolták.
Mit feleljen nekik? Lehetetlen eltitkolni az igazat.
– Biz az elment a Horváthékhoz.
– Megbolondult? – kérdé az öreg Bernáth kurtán.
– Dehogy; én bolondultam meg, kedves bátyám.

9. fejezet - A NAGYASSZONY GÁLÁBAN

Kapcsolódó szócikkek: Bernáth Zsiga · gróf Buttler János · öreg Bernáth