Gorcsev Iván személy

Rejtő Jenő (P. Howard): Vanek úr Párizsban
Rejtő Jenő (P. Howard): A tizennégy karátos autó

Idézetek

Vizsla>!

Gyönyörű stílusban, nyílsebesen futott, előredőlt felsőtesttel. Ez az egyéni futóstílusa mindig számos követőre talált, de nem érték utol.

X. fejezet - 2

Kapcsolódó szócikkek: Gorcsev Iván
Vizsla>!

– Ne haragudjék uram, a késésért – mentegetőzött Gorcsev, amikor kezet fogott. – Rajtam kívülálló okok miatt történt, és úgy hiszem, megfizettem érte…
– Azt hitte, hogy az ilyesmit megfizetheti pénzzel?
– Hát, kérem – ismerte be Gorcsev. – Én azt hittem.
Vanek úr búsan bólintott:
– Önnek igaza volt.

XVI. fejezet - 1

Kapcsolódó szócikkek: Gorcsev Iván · Vanek úr
Vizsla>!

Gorcsev rövid tűnődés után szomorúan így szólt:
– Mondja uram… egy kérdésem volna: ha teszem azt, valaki szereti a leányát, és az illető különben jó férje lenne, megtagadná tőlük atyai áldását csak azért, mert a vőlegény önt megverte valamikor? Persze alapos verésre gondolok.
Laboux egészen eléje állt, és harsányan nevetett.
– Úgy érti, hogy maga megverne engem, de azért nem teszi?… Hát ide hallgasson! Maga ugyan sohasem lesz a vejem, mert léha, kétes egyén.
– Erre majd visszatérünk…
– Hogyne – hagyta rá csillogó szemmel Laboux, és különös, lázas öröm kifejezése ült az arcán.
– Azt azonban megnyugtatására közlöm, hogy amennyiben mégis vejemmé fogadnám, csak előnyére szolgálna az említett affér!
– Ez esetben verekedjünk. Jó? – ajánlotta az ifjú, és az ő szeme is csillogott.

III, fejezet - 2

Kapcsolódó szócikkek: Gorcsev Iván
narena>!

A Pojác orosz volt és Gorcsev Ivánnak hívták. Manuel spanyol és Sába, a Királynő magyar.

Kapcsolódó szócikkek: Gorcsev Iván
FreeAngel>!

– Az élet csak úgy szép, ha őrült is egy kissé…

56. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Gorcsev Iván
csengeabalint>!

A halott katona vezeti az elsüllyedt autót! És átsiklik a vörös fény alatt. Mit törődik egy kísértet a forgalmi jelzéssel?…

Kapcsolódó szócikkek: Gorcsev Iván
colorstar>!

…És Gorcsev, ki tudja miért – sokan így voltak vele – , megadta ezt a tiszteletet Vanek úrnak, aki gazdájára olykor rápirított, de különben nem végzett semmiféle munkát.
Ezt azonban méltóságteljesen és fennkölten tette.

I. rész - 5.

Kapcsolódó szócikkek: Gorcsev Iván · Vanek úr
Vizsla>!

És különben is az vesse Gorcsevre az első követ, aki utoléri. Mert azonnal elfutott.

X. fejezet - 2

Kapcsolódó szócikkek: Gorcsev Iván
Vizsla>!

Mit szólna – vetette fel Vanek úr –, ha az egyes lakrészeket kiadnám? Természetesen csakis ötven éven felüli, magányos hölgyekről lehet szó.
– Nem akarok most üzlettel foglalkozni. Mellesleg azonban csodálom, hogy ilyen kifejezett vonzalommal viseltetik ötven éven felüli, magányos hölgyek iránt.
– Uram! Én azért ajánlottam ezt, mivel az érettebb korban erkölcsi garanciát látok.
– Amióta tudom, hogy ön ötvenegy éves, azóta ilyen garanciában nem hiszek – felelte Gorcsev.

Első rész, I. fejezet - Előjáték a Szaharában, 5

Kapcsolódó szócikkek: Gorcsev Iván · Vanek úr
FreeAngel>!

    Gorcsev nem tudta, mi történhetett, de sietett, hát nem is érdekelte, hanem beült az kocsijába.
    Nyomban vagy húsz rendőr szólította meg:
– Öné a kocsi?
– Nem látta a jelzést?!
– Hogy mert itt megállni?!
    Gorcsev a gyújtóval babrált, és gázt adott.
– Csak két szakasz rendőr beszéljen egyszerre – mondta fel sem nézve. – Mi van?
– Ön nem jól állt meg.
– Most? Mit szólt volna, ha délelőtt lát a cukrászdában?
– Ez az áthúzott „P” a jelzőtáblán azt jelenti, hogy itt tilos megállni!
– De uraim, én csak vezetni tudok, a képrejtvényekhez nem értek! Írják ki, hogy mit kívánnak.

69-70. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Gorcsev Iván