!

giccs fogalom

Milan Kundera: A lét elviselhetetlen könnyűsége
Philip Roth: A megszabadított Zuckerman
Pedro Juan Gutiérrez: Havanna királya
Abraham Antoine Moles: A giccs, a boldogság művészete
Gillo Dorfles: A giccs
Bodor Ádám: A börtön szaga
Anthony Giddens: Elszabadult világ
Lányi András: Az írástudók áru(vá vá)lása
Szatyor Győző: Faművesség
Thomas Bernhard: Régi mesterek
N. M. Kejzerov: A fogyasztói szemlélet kórtana
Havasréti József: Szerb Antal
Bartis Attila: A vége
Száraz Miklós György: Apám darabokban
Németh Gábor: Ez nem munka

Idézetek

>!
Rita_Sándor

Amint felismerjük, hogy a giccs hazugság, a giccs többé nem giccs. Elveszíti autoritárius hatalmát, és ugyanolyan megható, mint minden más emberi gyengeség. Mert egyikünk sem felsőbbrendű ember, hogy tökéletesen érintetlenül hagyja a giccs. Bármennyire megvetjük is, a giccs az emberi sorshoz tartozik.

330. oldal (Európa, 1994, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: giccs
>!
ritusss

Mielőtt elfelejtenek bennünket, giccsé változunk. A giccs átszállóállomás a lét és a feledés között.

360. oldal (Európa, 1994)

Kapcsolódó szócikkek: giccs
>!
szigiri

(…) a giccs paraván, mely eltakarja a halált.

326. oldal

Kapcsolódó szócikkek: giccs
>!
Frank_Spielmann I

Szerb Antal sajátos irodalmi ízléspreferenciáinak köszönhetően vonzódott a populáris regiszter termékeihez; ennek számos jele említhető. Egyrészt hangsúlyozta, hogy a klasszikusok remekművei is tele vannak ponyvaelemekkel, másrészt mindig is érdekelték őt az olyan „zsigerekre ható” irodalmi témák, mint gyilkosság, halál, szerelmi szenvedély, illetve a természetfeletti jelenségk: okkultizmus, látomások, szellemek, kísértetek. A populáris zsánerek iránti érdeklődés, és ezek valamiféle esztétikai elismerése szemléletesen jelenik meg a Világirodalom története Dosztojevszkij-fejezetében:
„Gyilkosság és öngyilkosság olyan gyakori és olyan természetes ebben a környezetben, mint a rémregényekben. Csak Shakespeare dolgozott ennyi halottal. Dosztojevszkijnek nincsenek esztétikai gátlásai. Mintaképe Balzac, aki szintén nem idegenkedik a giccstől, és Sue, a kor vezető rémregényírója. A Dosztojevszkij-regények meséje többnyire közönséges rémhistória, titokzatos okmányokkal, eltűnt pénzösszegekkel, összeesküvésekkel, primitív titkokkal. A démonok végén olyan tömeghalál van, mint a Hamlet végén. Megint csak azt kell mondanunk, hogy a legnagyobbak nem féltek a giccstől.”

263. oldal

Kapcsolódó szócikkek: giccs
7 hozzászólás
>!
Carmilla 

A giccs diadalra jutásának idején épült városok építészetének legnagyobb része ragyogóan illusztrálja e témákat (neotárgy és összezsúfolás), melyek legszemléletesebben az Osztrák-Magyar Monarchiában kristályosodnak ki olyan épületekben, mint a Hungária kávéház a csaknem teljesen ebben a korban épült Budapesten.

80. oldal, VI. A giccs fejlődéstörténete - 9. (Háttér, 1996)

Kapcsolódó szócikkek: Budapest · giccs
>!
Carmilla 

    A giccs örömet okoz a tömegtársadalom tagjainak, kitartóan és diszkréten munkálkodik, és az öröm által lehetővé teszi számukra, mint már megállapítottuk, hogy másodlagos igényeket formáljanak, és az érzelgősségtől eljussanak az érzéshez.

62. oldal, V. A giccs alapelvei - 5. (Háttér, 1996)

Kapcsolódó szócikkek: giccs
Hirdetés
>!
Carmilla 

A vallási giccs egyike a giccs legelterjedtebb megjelenési formáinak.

33. oldal, IV. A giccs tipológiájának vázlata - 3. (Háttér, 1996)

Kapcsolódó szócikkek: giccs
>!
Carmilla 

A giccs: a társadalmilag szentesített, mértéktartó, megnyugtató ízléstelenség örömeiben való általános, titkos osztozás. In medio stat virtus: a giccs a középszerre jellemző erény.

18. oldal, II. A giccs behatolása az életbe - 4. A giccs egyetemessége (Háttér, 1996)

Kapcsolódó szócikkek: giccs
>!
Carmilla 

A giccs édes és megnyerő, állandó és mindenütt jelenvaló, életünkkel egy szinten levő jelenség, mely nem kíván más erőfeszítést, mint egy kis modern és csak javasolható agytornát, emellett „egészséges” (!), és mentes az abszolút művészet minden bűnös szertelenségétől és túlzásától: ezért is került olyan bensőséges, intim viszonyba a vallással, mihelyt ez tömegvallássá vált.

177. oldal, XIII. Összefoglalás - 5. (Háttér, 1996)

Kapcsolódó szócikkek: giccs
>!
lzoltán IP

     A jelenlegi népi iparművészet sajátos faragóstílusában érezhetőek a pásztorművészet értékes hagyományai. A mintakincs, amely egykor vidékenként egy-egy közösségre volt jellemző, országszerte elterjedt, fellazult és elsekélyesedett.
     Sok ügyes kezű faragó próbálkozik a „hagyományok” folytatásával, s próbálja beilleszteni a mai körülmények közé, sajnos kevés sikerrel.
     A pásztorművészet egy sajátságos életmód következtében alakult ki, aminek ma igen kevés feltétele van meg. A mai faragók épp ezért csak másolják, utánozzák a pásztorok művészetét, és rossz szemlélettel, iparszerűen gyártják a dísztárgyak sokaságát, a giccseket, kiszorítva a valóban értékeset. Mindezt csak tanulással, a helyes szemlélet kialakításával lehet megakadályozni.

58-59. oldal, Fafaragás (Mezőgazdasági, 1986)

Kapcsolódó szócikkek: giccs