Gesztenye személy

Richard Adams: Gesztenye, a honalapító
!

eredeti alak: Hazel

!

Gesztenye (Hazel) Martin Rosen 1978-as filmjében


Idézetek

prupul P>!

Künn, a kései délután sűrűsödő homályában, míg fejétől a farkáig verte az eső, Gesztenye figyelmesen végignézte, ahogy sorakoztak: az értelmes és mindig előrelátó Szeder, aki előbb jobbra, majd balra végignézett az árkon, mielőtt átment rajta; Bósás, akit jókedvre derített, hogy cselekedhet. A megbízható, állhatatos Ezüst; Pitypang, a nagyszerű mesemondó, aki annyira várta már az indulást, hogy átugrott az árkon, és még egy darabig továbbrohant a mezőn, mielőtt megállt, hogy bevárja a többieket. Benge, talán valamennyiük közül a legjózanabb és leghűségesebb. Csuprincs, aki körbenézett, megkereste Gesztenyét, odament és ott várakozott mellette. Makk, Héjakopp és Fürgeláb jóravaló közlegények, egészen addig, amíg nem követelnek tőlük többet, mint amire képesek. Utolsónak Vakarcs érkezett, leverten és kelletlenül, mint egy félig fagyott, riadt veréb. A felhők a nyugati égbolton kissé szétnyíltak, és párás, tompa-arany fénypászma szántott végig rajtuk, amikor Gesztenye hátat fordított a kotoréknak.

51. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Benge · Bósás · Csuprincs · Ezüst · Fürgeláb · Gesztenye · Héjakopp · Makk · Pitypang · Szeder · Vakarcs