!

Georg Wilhelm Friedrich Hegel személy

Thomas Bernhard: Önéletrajzi írások
Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk
Albert Camus: A lázadó ember
Szerb Antal: A királyné nyaklánca
Bohumil Hrabal – Szigeti László: Zsebcselek
Földényi F. László: A fiatal Lukács
Kercsó Attila: Népszerű járványtan
Miguel de Unamuno: A tragikus életérzés
Köves Erzsébet (szerk.): Interjú I-II.
Arthur Schopenhauer: Az ideálisról és reálisról szóló tan
Mette Jakobsen: Minou szigete
Almeida Garrett: Utazás szülőföldemen
Kertész Iván: Halhatatlan operahősök halála

Idézetek

>!
Chöpp 

Legkorábbi ifjúkora óta, Bázel óta, ahogy mindig mondta, könyveket gyűjtött a nagyapám, pénzük nem volt, de könyvük egyre több. Ezrével. A Mirtelbauernhauseban a dolgozószobában nem volt helye a könyveknek, nagyrészt a padláson tartották őket. Most az új ettendorfi dolgozószoba falai tele voltak. Egyáltalán nem tudtam, hogy ilyen sok szellemet gyűjtöttem össze, mondta, és ilyen sok rossz szellemet. Hegel, Kant, Schopenhauer jól ismert nevek voltak számomra, amelyek mögött valami roppant nagy dolog rejtőzött. Hát még Shakespeare, mondta nagyapám. Mindennek a csúcsa, utolérhetetlen. Ott ült, és szívta a pipáját, mégis jobb volt nem megölni magam és megvárni őt, gondoltam magamban.

Egy gyerek, 70. oldal

>!
gwyneira

Papa azt állítja, hogy az első szó, amit kimondtam, az volt: Hegel. Mama szerint viszont épp akkor faltam be az első hatalmas adag sült almát életemben, és csak csuklottam.

56. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Georg Wilhelm Friedrich Hegel
2 hozzászólás
>!
Carmilla 

    A sznob vevőkör soraiban nagy sikert arathatunk az olyan reklámszöveggel, melynek a filozófiai-esztétikai terminus technicusok kölcsönöznek komoly, tudományos színezetet:
Ez egy a priori tétel,
Tanúsíthatja maga Hegel:
– Dúljon bár esztéta-harc is –
Bachnál legjobb a katharzis.

73. oldal, Tudja már minden gyerek. Lám, milyen fontos is a reklám (Mobil, 1999)

Kertész Iván: Halhatatlan operahősök halála Kertész Iván játékos írásai

>!
Sándor_Langer_Pudingman P

A nihilista forradalom, mely történelmileg a hitleri vallásban fejeződött ki, fölkeltette a semmi féktelen dühét, mely végül önmaga ellen fordult. A tagadás ezúttal, Hegel dacára, nem volt teremtő. Hitler, tán még mindig egyedülállóan a történelemben olyan zsarnok, akinek semmi nem írható a javára. Öngyilkosságot hozott és öldöklést, önmagára, népére, a világra. Hétmillió legyilkolt zsidó, hatmillió deportált vagy megölt európai, a háború tízmillió áldozata tán még mindig nem elégséges ahhoz, hogy a történelem kimondja az ítéletet: a történelem hozzászokott az öldökléshez.

214. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Adolf Hitler · Georg Wilhelm Friedrich Hegel
>!
sophie P

Mivel Hegel-konferencián voltunk, sörözés közben azt a kérdést tettem fel neki, ha élne, Hegel, vajon nem tartaná-e a sportot azon kategóriák egyikének, amelyekben az abszolút szellem mutatkozik meg? Miként a vallásban, a filozófiában és a művészetben. Mert a sport ma olyan jelenség, amilyennek Hegel nem ismerte. A sport már-már a vallást helyettesíti. Hegel korában még nem hozta lázba az emberek tömegeit. Számomra az eseményszámba menő futballmeccsek: misék! Marcuse elnevette magát, majd azt mondta: Ja, mein lieber Herr: Igen. Sőt csodálkozott, hogy sörözés közben milyen tündérien vetettem föl a kérdést, s hogy ez nem neki jutott eszébe.

132. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Georg Wilhelm Friedrich Hegel
>!
Carmilla 

(…) A kolera Indiában régóta ismert volt, de 1817-ben Japánra, majd innen Európára is kiterjedt. Ez a járvány több hullámban hosszú évekig pusztított. Ebben a betegségben halt meg a filozófus Hegel és a zeneszerző Csajkovszkij.

30. oldal, Járványok a történelemben (Pallas-Akadémia, 2004)

Hirdetés
>!
kaporszakall

Hegel, ez a nagy definícióalkotó, arra törekedett, hogy meghatározásokból alkossa újjá a világegyetemet, annak a tüzér őrmesternek a módjára, aki szerint úgy készül az ágyú, hogy vesz az ember egy lyukat és bevonja vassal.

I. A hús-vér ember (9. oldal)

Miguel de Unamuno: A tragikus életérzés Tragikus életérzés az emberben és a népekben

Kapcsolódó szócikkek: Georg Wilhelm Friedrich Hegel
>!
danaida P

Vigyázat! Felnőtt tartalom.

Egyéb üdőben filozófusokrúl mesélvén, valami nem annyit jelentene, hogy én gyerek vólnék, de ugyan hogy Hegel a Micimackó, csak rámutat vala a teknősökkel átellenes homályos zúgban álló valamicskére, hogy mi vón az. Kagyló. Ó nem, kedves kis Lila, láthassa bizon, ez egy asszoni nemzőszerv.

103. oldal, Inventárhattyú (Magvető, 1987)

Kapcsolódó szócikkek: Georg Wilhelm Friedrich Hegel · Micimackó
>!
latinta SP

Vigyázat! Felnőtt tartalom.

    Egyéb üdőben filozófusokrúl mesélvén valami nem annyit jelentene, hogy én gyerek vólnék, de ugyan hogy Hegel a Micimackó, csak rámutat vala a teknősökkel átellenes homályos zúgban álló valamicskére, hogy mi vón az. Kagyló. Ó nem, kedves kis Lila, láthassa bizon, ez egy asszoni nemzőszerv. Nevetve vizsgálom vala, de facto pina, midőre nevet ő es. És mozog?, kérdém. Ez meghökkenté, sőt, kedvét szegé, badarság, mért mond badarságokat?, hát mért mozogna…

103. oldal, Inventárhattyú (mi a vénség?) (Magvető, 1987)

Kapcsolódó szócikkek: Georg Wilhelm Friedrich Hegel · Micimackó
>!
Carmilla 

Winckelmann, Hölderlin, Hegel, Max Weber: mindannyian a derűt látták a görögségben. Nietzschét idézve – csak Apollót vették észre, de nem látták meg Dionüszoszt. A nietzschei szemléletmóddal szemben, amely a görögség világát ellentmondásosnak, illetve korántsem olyan harmonikusnak tekintette, Lukács az idealizálás rabja lett.

12. oldal (Magvető, 1980)

Földényi F. László: A fiatal Lukács Egy gondolatkör rekonstrukciójának kísérlete