!

Galadriel személy

J. R. R. Tolkien: A Gyűrűk Ura
J. R. R. Tolkien: A szilmarilok
Jeff Abbott: Pánik
J. R. R. Tolkien: The Lord of the Rings
J. R. R. Tolkien: Befejezetlen regék Númenorról és Középföldéről
Leiner Laura: A Szent Johanna gimi 8. – Örökké
!

Galadriel (Lord of the Rings filmek – Cate Blanchett)

!

Mirror of Galadriel

!

Galadriel az angol író, J. R. R. Tolkien regényeinek szereplője, az író által teremtett világ, Középfölde lakója, aki a középföldi tündék legszebb megmaradt birodalma, Lothlórien királynőjeként uralkodott, mígnem a Harmadkor végén visszahajózott Halhatatlanföldre.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Galadriel

1 hozzászólás

Idézetek

>!
Algernon +SP

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

De a Gyűrű-hordozó elől, aki maga is látta a Szemet, nem lehet eltitkolni. Az egyetlen, a Háromból megmaradt, itt van Lórien földjén, Galadriel ujján, ez tény és való. Ez Nenia, a Gyémátgyűrű, s én vagyok az őrizője.
– Ő sejti, de tudni nem tudja – még nem. Érted már, hogy a ti érkezésetek a mi számunkra miért a Végzet lába nyoma? mert ha ti nem jártok sikerrel, akkor mi itt állunk csupaszon, az Ellenségnek kényre-kedvre kiszolgáltatva.
Ha meg sikerrel jártok, hatalmunk csökken, Lothlórien elenyészik, elsöprik az Idő hullámai. Kénytelenek leszünk nyugatra vándorolni, vagy magunk is üreg- és barlanglakó parlagi néppé satnyulunk, amely lassan-lassan elfelejt és elfelejtik.

485. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Galadriel
>!
legrin SP

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Nem tudom, Szarumán mit gondolhatott, hogy tudta-e, mi történik; de azt tudom, hogy nem tudta, mit kezdjen ellene. Persze, lehet, hogy a varázstudománya az utóbbi időben megkopott; így egymagában, a szolgasereg, a gépezetei meg a mifenéi nélkül, tudjátok, hogy mire gondolok, ebben a szorult helyzetben elpárolgott a mersze, inába szállt a bátorsága. Nagyon más az, mint az öreg Gandalf. Nem tudom, nem annak köszönheti-e a hírét, hogy volt esze és bevette magát Vasudvardba.
– Nem – mondta Aragorn. – Valamikor nagy volt, mint a híre. Tudománya mély, gondolkodása kifinomult, s a keze csodálatosan ügyes; s ráadásul hatalma volt mindenki más akaratán. A bölcset meggyőzte, a kisembert megfélemlítette. Ez a hatalma kétségtelenül még ma is megvan. Merem állítani, hogy kevesen akadnak Középföldén, akik négyszemközt megállnának vele szemben még így is, hogy vereséget szenvedett. Talán csak Gandalf, Elrond és Galadriel, most, hogy Szarumán gonoszságáról lehullt a lepel, de mások kevesen.
– Az entek – mondta Pippin. – Egyszer már úgy látszott, hogy sikerül kifognia rajtuk, de többé soha. Mert egy biztos: nem értette őket, és elkövette azt a hibát, hogy őket kihagyta a számításaiból. Velük kapcsolatban semmi terve nem volt, s azután, hogy munkához láttak, már ideje sem, hogy kiagyaljon valamit.

224-225. oldal (A Gyűrűk Ura - A két torony, 1995)

Kapcsolódó szócikkek: Aragorn · Galadriel · Szarumán
>!
Algernon +SP

(Galadrielről)
Olyan volt a szemében, amielyennek a későbbi korok emberei látták a tündéket, s látják gyakorta ma is: jelenlévőnek, mégis távolnak, eleven képeként mindannak, ami az Idő sodrában immáron messze-messze elmaradt.

497. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Galadriel
>!
Morn

[…]
Pedig csak kunyhó ehhez a barlanghoz képest; e mérhetetlen csarnokok, amelyeket betölt a tavakba csöpörgő víz örök muzsikája, szépek, mint Hhaled-zâram a csillagfényben.
S mikor fáklyát gyújtanak, s emberek járkálnak a homokos padlón a visszhangzó boltozat alatt, drágakövek, kristályok és kincset érő ércek telérjei csillognak a fényes falakban; és a fény áttetszik a gyöngyházszínű márvány rétegein, áttetszik, mint Galadriel királynő eleven kezén. És fehér meg sáfránysárga meg hajnalpiros oszlopok, Legolas, mindenféle bodros és torz álomalakban; sokszínű padmalyról szöknek fel, hogy odafent találkozzanak a mennyezet csillogó gyámköveivel; és szárnyak, kötelek, függönyök, finomak, mint a megfagyott felhő; lándzsák, lobogók, fejjel lefelé csüngő paloták toronysisakjai! Képük mozdulatlan vizű tavak színén tükröződik; csillogó világ néz rád a tiszta üveggel fedett fekete tavakból, városok, amilyeneket Durin még álmában is alig let volna képes kigondolni, messzire nyúló sugárutak és oszlopos udvarok, amelyek sötét zugai soha fényt nem látnak. És – plimm! – lehullik egy ezüst vízcsöpp, és az üveg körbefutó ráncai egyszerre az egész tornyot meghajlítják, és az úgy hajlong, mint a fű, mint a korall a víz alatti üregekben. Majd beesteledik: elhalványul, kilobban minden; a fáklyák átmennek egy másik terembe és egy másik álomba. Terem, terem után, Legolas, csarnokból csarnok nyílik, boltozatot boltozat követ, és lépcsősor lépcsőt; és a véget nem érő kanyargó lépcső levezet a hegy szívébe. Barlangok! Helm Szurdokának barlangjai! A jó szerencse sodort oda! Sírtam, mikor ott kellett hagynom őket!

186. oldal, II. A két torony - III. könyv - 8. fejezet - Vasudvard felé (Európa, 2001)

Kapcsolódó szócikkek: Galadriel · Legolas
>!
Algernon +SP

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Ekkor Elrond és Galadriel előrelovagolt; mert a Harmadkor véget ért, a Gyűrűk ideje elmúlt, s e kor énekei, történetei a végükhöz közeledtek.

375. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Galadriel
>!
Batus

– Mert a baj elmúlt – felelte Galadriel –, és élvezni szeretném, ami öröm még maradt, a múlt emlékei nélkül. S tán még jönnek további bajok is, ha fénylőnek tetszik is a remény.

148. oldal (XV. A noldák Beleriandban)

Kapcsolódó szócikkek: Galadriel
Hirdetés
>!
legrin SP

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Kilencen kelnek útra, így szólt az üzenet. Talán megváltozott a Tanács elhatározása, s, mi nem vettük hírét? Elrond messze él, sűrűsödik közöttünk a homály, s az árnyak évről évre hosszabbra nyúlnak.
– Nem, a Tanács nem döntött másképp – szólalt meg Galadriel Úrnő, most első ízben. Hangja tiszta volt és csengő, de mélyebb, mint a nőké szokott lenni. – Szürke Gandalf is a társasággal tartott, de e föld határát már nem lépte át. Mondjátok hát, hol van: mert nagyon vágytam már szót váltani vele. Ám, míg át nem lépi Lothlórien határát, túl messzi van, nem látom őt, szürke köd veszi körül, léptei, gondolatai rejtve maradnak előttem.
– Ó, jaj! – mondta Aragorn –, Gandalf, a Szürke, a Homályba zuhant. Ott maradt Móriában, ő nem menekült meg.

508. oldal (A Gyűrűk Ura - A Gyűrű szövetsége, 1995)

Kapcsolódó szócikkek: Aragorn · Galadriel
>!
legrin SP

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Úrnőm, minden vágyamat ismered, s hosszan őrizted az egyedüli kincset, amelyet keresek. De az mégsem a tiéd, hogy nekem adhasd, még ha szeretnéd is, s én csak a homályon át juthatok el hozzád.
– De ez talán mégis föl fogja deríteni a szíved – mondta Galadriel –, mert ezt azért bízták rám, hogy neked adjam, ha átmégy e földön. – S fölvett az öléből egy ezüst tűbe foglalt nagy vízzöld drágakövet, a tű széttárt szárnyú sast formázott, s ahogy fölemelte, a kő megvillant, mint tavaszi levelek közt a nap. – E követ Celebrian, a lányom kapta tőlem, s az ő lánya tőle, s most hozzád kerül, a remény jeleként. Íme, vedd a nevet, amely számodra megjósoltatott: Elassar, Elendil házának tündeköve!
Aragorn átvette a követ, mellére tűzte, s aki látta, elámult, mert eddig még sosem vették ész-re, mily szálas és királyi termetű, s most úgy érezték, lehullott válláról a sok-sok év minden fára-dalma. – Köszönet, Úrnőm, az ajándékért – mondta. – Köszönet neked, Lórien Úrnője, akinek méhéből Celebrian s Arwen fakadt, az Esti csillag. S mi magasztalóbbat mondhatnék ennél?

536. oldal (A Gyűrűk Ura - A Gyűrű szövetsége, 1995)

Kapcsolódó szócikkek: Aragorn · Arwen · Galadriel
>!
legrin SP

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– S most te következel, Gyűrűhordozó – mondta, és Frodóhoz fordult –, s nem azért utolsóként, mert a gondolataimban utolsó lennél. Számodra ezt készítettem. – Egy piciny kristályüvegcsét emelt a magasba: megcsillant s fehér fényt árasztott Galadriel kezéből. – Ez az üvegcse – mondta – Erendil csillagának fényét őrzi a szökőkutam vizében oldva. Minél sötétebb körülötted az éjszaka, annál tisztább fénnyel világít. Fényeskedjék neked a sötétben, mikor minden más fény kialudt. És ne feledd el Galadrielt, meg a Tükrét!

538. oldal (A Gyűrűk Ura - A Gyűrű szövetsége, 1995)

Kapcsolódó szócikkek: Galadriel · Zsákos Frodó
>!
Vizsla

In Dwimordene, in Lórien
Seldom have walked the feet of Men,
Few mortal eyes have seen the light
That lies there ever, long and bright.
Galadriel! Galadriel!
Clear is the water of your well;
White is the star in your white hand;
Unmarred, unstained is leaf and land
In Dwimordene, in Lórien
More fair than thoughts of Mortal Men.

Book Three, Chapter 6 - The king of the Golden Hall

Kapcsolódó szócikkek: Galadriel · Lothlórien