Fülig Jimmy személy

Rejtő Jenő (P. Howard): A megkerült cirkáló
Rejtő Jenő (P. Howard): Piszkos Fred, a kapitány
Rejtő Jenő (P. Howard): Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára
Rejtő Jenő (P. Howard) – Korcsmáros Pál: Piszkos Fred, a kapitány
!

Fülig Jimmy


Idézetek

czegezoltanszabolcs>!

Én egy nagy marha vagyok saját eszűleg! És a gyanú kelt mint bent asz agyamban, és ahogy a kirájok írják asz időt: ambó dominó mai dátum.

Tizennyolcadik fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Fülig Jimmy
3 hozzászólás
Trixi_Adzoa P>!

– Dohányzik?
– Inkább innék valamit.
– Nem kínáltam!
– Elég baj, mert dohányzom.

52. oldal iBook

Kapcsolódó szócikkek: Fülig Jimmy
3 hozzászólás
Evione>!

Először Fülig Jimmy szólalt meg.
– Mondja, Mr. Theo – kérdezte merengve –, honnan szedte maga össze a világmindenség legnagyobb állatait?
– Úgy találomra alkalmaztam őket, ahogy magát.

Kilencedik fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Fülig Jimmy
AniTiger P>!

– Ha nem csalódom, itt inzultálás esete forog fenn. Ez a hangoskodás nem ildomos! Mit kíván, hülye idegen?

Kapcsolódó szócikkek: Fülig Jimmy
aurorag>!

Örökös vigyora nemegyszer tévedésbe ejtette azokat, akik kissé könnyelműen a külsejük után ítélik meg embertársaikat, és ezért a vigyorgó Jimmyt felületesen kezelték vagy kicsúfolták.
Az ilyen emberek, felépülésük után, sokat gondolkodtak a látszat megtévesztő benyomásairól, és elhatározták, hogy a jövőben senkiről sem vonnak le következtetéseket alapos tájékozódás híján.

11. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Fülig Jimmy
sassenach>!

… Kivételesen ihat velem a magánlakosztályomban egy csésze teát. Ez nagy kitüntetés.
– Uram- felelte Fülig Jimmy szomorúan.- Mit ér a legnagyobb kitüntetés rum nélkül?
– Az én társaságomban nem lehet berúgni.
– Azért én megpróbálnám. Hátha sikerül?

64. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Fülig Jimmy
KingucK P>!

Egy toprongyos öregember állt előttük. Fülig Jimmy ijedten kiáltotta:
– Piszkos Fred!…

2. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Fülig Jimmy · Piszkos Fred
KingucK P>!

– Pompás hajó – harsogta Wagner úr. – Ki mondaná erről, hogy negyvenkét éve szeli az óceánt?
Ezt senki sem mondta volna erről a hajóról, amely futó megítélés szerint is évtizedekkel öregebbnek látszott.
– Micsoda marha lehet – szólt Fülig Jimmy –, aki arra vállalkozik, hogy expedíciózzon ezzel.
– Egész jó matróz az ipse – dünnyögte Wagner úr, és megfogózkodott egy pillanatra Watson aranygombos uniformisába, de a gyenge kabát nagy része a kezében maradt, lehasítva. Mr. Theo ismét megóvta a veréstől.
– A Wagner Corporation hajóját jó matróz vezeti… ügyes matróz… fürge fiú…
– Hogy hívják?
– Úgy hívják, hogy Piszkos Fred…

10. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Fülig Jimmy · hajó · matróz · Mr. Theo · Piszkos Fred · Wagner úr · Watson
KingucK P>!

A nyitott ajtóban egy hosszú, hegyes kecskeszakállas egyén állt, és valószínűtlenül hatalmas, karvalyszerű körmeivel még hegyesebb formájúra sodorta ezt az amúgy is tekintélyes szakállt. Itt nem lehetett kétség!
A Kapitány állt ott! Piszkos Fred volt a megmentő!
És Fülig Jimmy megpecsételtnek látta a sorsát. Ha ez az ember megmentette, úgy elveszett ember! Nem vitás…

4. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Fülig Jimmy · Piszkos Fred
KingucK P>!

Ugyanis Fülig Jimmy állt az ajtóban, amikor Wagner úr benyitott! A visszavonulás tehát elkésett intézkedés volt, mert az ajtó máris kivágódott ismét, és Fülig Jimmy ugrott egyet…
A rabló, ha nem is tudta, miről van szó, ösztönszerűen a revolveréhez nyúlt. Mozdulatával egyidejűleg egy pofont is kapott, és röptében csak azt érezte, hogy kiszakítják pisztolyát a kezéből. Azután lehanyatlott és elájult. Ugyanis a számára kiosztott pofon monszuni süvöltése, villámszerű csattanása és mindent elsöprő, megsemmisítő hatása egyike volt azon pofonoknak, amelyek Fülig Jimmyt közrettegett sztárrá avatták földünk jelentősebb alvilági köreiben.

2. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Fülig Jimmy · Wagner úr