Finrod Felagund személy

J. R. R. Tolkien: A szilmarilok
!

Finrod vs Sauron

!

Finrod. Alkotó: Elena Kukanova https://tolkiengateway.net/wiki/Finrod

!

Finrod Felagund and Sauron: Battle of the songs of power. Alkotó: Blueberd's https://www.tumblr.com/mariaeldin/163142547794/finrod-f…

!

Finrod Felagund

!

Finrod & Andreth

!

„Finrod pedig apjával, Finarfinnal jár a fák alatt Eldamarban.”

!

Finrod Felagund

!

Finwe házának tagja, Finarfin fia, Nargothrond megalapítója s királya.

!

FiNROD (Finrod) Nolda tünde, Finartin legidősebb fia. Eldamarban jóban volt Turgonnal, és kelletlenül bár, de csatlakozott a noldák lázadásához. Szerelme, a vanya Amané nem követte a száműzetésbe. Középföldén, a hosszú menetelés során egyike volt azoknak, akik Fingolfin seregét vezették. Beleriandban először Tol Sirionban telepedett le és megépí­tette Minas Tirithet. Ulmo tanácsára létrehozta a narogi barlangokat, és megkezdte Nargothrond építését, aminek később királya lett.
Ö volt az első elda, aki találkozott az edánokkal. Ossiriandban tanítgatta őket. Harcolt Beleriand háborúiban. A Dagor Bragollachban bekerítették az orkok, de Barahir megmentette. Ezért egy gyűrűt adott Barahirnak, amely hűségét és barátságát jelképezte. Amikor ké­sőbb Béren Nargothrondba érkezett, és segítséget kért tőle, Finrod vállalta a szilmarillal kapcsolatos küldetést. Szauron párharcban legyőzte. Berennel együtt börtönbe került, Minas Tirithben zárták be, amely egykor az övé volt. Egy farkas ölte meg, amikor megpróbálta megvédeni Berent. Tol Sirionban temették el. Erős volt, bölcs és igazságos. Szeretett utazni. Egyéb nevei: Felagund; Barlangok Ura; Nóm; Hűséges; Ember-barát. Nevének eredeti, quenya alakja: Findarátó.
(GyU III.)
(Tolkien enciklopédia)


Idézetek

Batus>!

Varázslatos dalba kezdett,
Mélység hasadt, tárult rejtek,
Leplezett csalást, titkot.
Felagund akkor megingott,
Feleletre indult így ott,
Zengett megtartó erõrõl,
Hatalom mit föl nem õröl,
Szilárd hitrõl, szabadságról,
Mely újra törekvést pártol,
Csapda nem ejti már rabul,
Börtön nyílik, bilincs lehull.
Oda-vissza szállt a dallam,
Megállt s föltört hangosabban,
Bõsz Felagund harcra horgadt,
Bûvereje Tündehonnak
Átitatta minden szavát.
Hallották a madárka lágy
Trillázását Nargothrondból,
S a tengert, mely messze mormol,
Messze, ahol gyöngyhomokon
Áll nyugaton, túl, Tündehon.
Megsûrûsödött a homály,
Valinornak partjainál
Vörös vér folyt, hol a noldák
Ellenségük kaszabolták,
Majd a kikötõben lopva
Bomlott a fehér vitorla.
Farkas vonít, holló röppen.
Szél sír. Jég nyög az öbölben.
Angbandban sínylõdnek a rabok.
Dörög a menny és tûz lobog-
Finrod a trón elõtt lerogy.

201-202. oldal (XIX. Beren és Lúthien)

Kapcsolódó szócikkek: Finrod Felagund · Valinor
Ancalimë P>!

Finarfin fiai a következők voltak: Finrod, a hűséges (akit később Felagundnak, a Barlangok Urának neveztek), valamint Orodreth, Angrod és Aegnor; s mind a négyen olyan nagy barátságban voltak Fingolfin fiaival, mintha édestestvérek lettek volna. Egyetlen húguk volt, Galadriel, Finwë házának legszebb virága; hajának aranya úgy ragyogott, mintha Laurelin fénye sugározna belőle.

V. Eldamar és az Eldalië népének hercegei

Kapcsolódó szócikkek: Aegnor · Angrod · Finarfin · Finrod Felagund · Galadriel · Orodreth
Ancalimë P>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Eltemették Felagund testét a tulajdon szigetén a dombtetőn, s a táj immár ismét tiszta volt; és Finarfin fia Finrodnak, a legszebb tündehercegnek zöldellő sírja sértetlen maradt mindaddig, míg a Föld meg nem változott, meg nem tört, s pusztító tengerek alá nem merült. Finrod pedig apjával, Finarfinnal jár a fák alatt Eldamarban.

247. oldal, XIX. fejezet: Beren és Lúthien

Kapcsolódó szócikkek: Beren · Finarfin · Finrod Felagund · Lúthien
Ancalimë P>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Amikor pedig a farkas eljött Berenért, Felagund összeszedte minden hatalmát, és széttépte láncait, és megküzdött a váltott farkassal, és elpusztította foggal-kézzel, ám maga is halálos sebeket szerzett. Akkor így szólt Berenhez:
– Én most hosszú pihenőre térek a tengeren és Aman hegyein túli időtlen csarnokokba. Soha nem látnak újra a noldák között; s meglehet, mi ketten többé nem is találkozunk, sem az életben, sem a halálban, mert fajtáink sorsa más és más. Ég veled!
És meghalt a sötétben, Tol-in-Gaurhothban, amelynek nagy tornyát ő maga építette, Így váltotta be Finrod Felagund király, Finwe házának legszebb és legszeretettebb fia az esküjét; s Beren kétségbeesve gyászolta.

244. oldal, XIX. fejezet - Beren és Lúthien