Fenrys személy

Sarah J. Maas: Empire of Storms
Sarah J. Maas: Empire of Storms – Viharok birodalma
Sarah J. Maas: Kingdom of Ash
Sarah J. Maas: Kingdom of Ash – Felperzselt királyság 1-2.

Idézetek

DarknessAngel>!

– Fogadjunk egy aranyban,hogy nem találja el! – hörögte Fenrys.
– Most ne beszélj, a gyógyulásra koncentrálj! – szólt rá Aelin.
– Legyen kettő! – szólalt meg Aedion mögülük. – Szerintem eltalálja.
– Menjetek a pokolba! – morgott Aelin, de aztán hozzátette: – Legyen öt, sőt tízet teszek arra, hogy az első lövéssel eltalálja.
– Megegyeztünk – nyögte Fenrys fájdalmas hangon.
Rowan a fogát csikorgatta.
– Hogy én mit keresek köztetek!
Ezzel kilőtte a nyilat.

495. oldal

Lady_Assassin>!

– Ködvárban egyáltalán nem érdeklődtél ennyire utánam.
– Tévedsz – dörmögte Gavriel.
Aelin felvonta a szemöldökét. Fenrys viszont olyan pillantást vetett Garvrielre, ami lassú halált ígért.
Rowan magyarázta meg a helyzetet.
– Fenrys önként vállalkozott arra, hogy kiképez téged, amikor Maeve azt mondta, hogy Wendlynbe jösz.
Valóban? Érdekes.
– Miért?
Rowan már éppen válaszolt volna, de Fenrys félbeszakította.
– Így kijutottam volna Doranelle-ből. Egyébként pedig sokkal jobban éreztük volna magunkat mi együtt. Tudom, hogy a rohadék Whitethorn mire képes, ha edzésről van szó.
– Ti ketten ott ragadtatok volna Varese-ben, a háztetőn, és halálra ittátok volna magatokat – mondta Rowan. – Ami az edzést illeti… Csak a kiképzésetek miatt vagytok egyáltalán életben, fiúkák.
Fenrys a szemét forgatta.

Kapcsolódó szócikkek: Aelin Ashryver Galathynius · Fenrys · Gavriel · Maeve · Rowan Whitethorn
GVivien>!

– Örök rejtély a számomra, hogy tudsz ennyi fegyverrel a testeden járkálni, Whitethorn.
Rowan halkan felelt:
– Számomra is örök rejtély, hogyhogy nem akadt még senki, aki kivágta volna a nyelved, hogy végre elhalgass.

241. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Fenrys · Rowan Whitethorn
Rahenys>!

Fenrys végül a királynőhöz fordult.
– Ha azt mondom, hogy egy felfuvalkodott hólyag, és borzalmas egy légtérben tartózkodni vele, akkor meggondolod magad?
Lorcan dühösen felmordult, de Aelin csak felhorkant.
– Hát nem ezért szeretjük Lorcant? – Olyan mosollyal ajándékozta meg Lorcant, amiből egyértelművé vált, hogy pontosan emlékszik arra, hogyan találkoztak Résvárban. Arra, amikor arccal a téglafalnak nyomta. Aelin visszafordult Fenryshez: – Majd csak az ünnepekre hívjuk meg Orynthba.

I. kötet, 42. fejezet, 427. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Aelin Ashryver Galathynius · Fenrys · Lorcan Salvaterre
Rahenys>!

– A kereskedő! – mormolta Aelin. Utoljára a Vörös-sivatagban látta… És húsz évvel idősebbnek tűnt. – Eladtad az ifjúságodat egy stígiai póknak.
– Ti ismeritek egymást? – tátotta el Nesryn a száját.
– A sors fonalai különös szőttest alkotnak. – jegyezte meg Falkan, majd Aelinre mosolygott. – A nevedet viszont nem mondtad meg.
Hasar kuncogni kezdett az asztal másik oldalán.
– Már tudod, alakváltó!
Még mielőtt Falkan rájöhetett volna, Fenrys előrelépett.
– Alakváltó?
– És egyben Lysandra nagybátyja – tette hozzá Nesryn.
Alin leroskadt a Chaol melletti székbe. Rowan a vállára tette a kezét, és amikor Aelin felnézett, a hím alig tudta visszatartani a nevetését.
– Mi olyan vicces? – sziszegte Aelin.
Rowan elvigyorodott.
– Most az egyszer te lepődtél meg úgy, hogy le kellett ülnöd.

I. kötet, 49. fejezet, 495. oldal

Vikumoly>!

– Nem akartalak megbántani, Rowan.
Gavriel oldalra billentette a fejét, aranyszőke haja széles vállára hullott, és halvány mosollyal az arcán így szólt:
– Ne aggódj, felség, Fenrys annyiszor beszólt már Whitethornnak, hogy az elég lesz még háromszáz évre.

483. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Dorian Havilliard · Fenrys · Gavriel · Rowan Whitethorn
ReppaHu>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Aelin Darrow-ra nézett, aki még mindig várakozón állt ott.
– Hol is tartottunk?
Az idős lord halványan elmosolyodott, és a trónra mutatott.
– A ceremónia utolsó lépése.
– Aztán végre ebéd! – motyogta Fenrys sóhajtva.
Aelin elfojtotta a mosolyát, és megtette azt a két lépést a trónig.

II. kötet, 119. fejezet, 451. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Aelin Ashryver Galathynius · Fenrys
Lady_Assassin>!

Aedion szemöldökét felhúzva a köveket csúfító fekete foltra nézett.
– Letakarjuk szőnyeggel – magyarázta Aelin.
Lysandra felnevetett.
– Remélem, valami giccsessel!
– Rózsaszínben és lilában gondolkozom. Virágokkal hímezve. Erawan imádta volna.
A hím tündérek tátott szájjal néztek rá, Ren pedig pislogott. Elide a nyakát behúzva kuncogott.

Rahenys>!

Lorcan vénséges vén, ostoba baromnak érezte magát.
De az isten,aki eddig a válla mögülről vigyázott rá, nem mondta, hogy fusson, sem azt, hogy harcoljon.
Tehát valóban az ő döntése. Vajon mit gondolhat minderről az istennő, aki Elide-nak suttog?
Lorcan azon gondolkozott, vajon mit gondol majd maga Elide, amikor így felelt Aelinnek:
– Rendben.
– Az istenek irgalmazzanak! – mormolta Fenrys.
Aelin ajka mosolyféleségre görbült, derűsre, ám némileg mégis kegyetlenre, ahogy hátrapillantott a farkasra.
– Ugye tudod, hogy most már életben kell hagynod? – kérdezte Fenrystől felvont szemöldökkel. – Nem párbajozhattok egyikőtök haláláig. Nem küzdhettek meg a bosszúért. El tudod ezt viselni?

I kötet, 42. fejezet 426. oldal

Maeve_Atarah>!

Csak ment tovább, Fenrysszel az oldalán, akit szintén körbevettek a lángok, mintha mindketten csupán emlékek lennének, és úgy kísértenének.
Egy réges-régi történet, ahogy a királynő és a farkas keresztülvág a rengetegen.

328. oldal, 31. fejezet (1. kötet)

Kapcsolódó szócikkek: Aelin Ashryver Galathynius · Fenrys