!

félreértés fogalom

Kertész Imre: Valaki más
Johann Wolfgang Goethe: Az ifjú Werther szenvedései
Erich Kästner: Három ember a hóban
Thomas Bernhard: A menthetetlen
Dante Alighieri: Pokol
Földényi F. László: A fiatal Lukács
Peter Lauster: A társkapcsolat krízisei
Méhes György: Leleplezem a családomat
Fodor Miklós: Lényegretörő pszichológia – Magyarázatok az emberi viselkedésre

Idézetek

>!
krlany I+SMP

Félreértés taszít bennünket a félreértések világába, amelyet mint csupa félreértésből összeálló világot kell elszenvednünk, hogy végül egyetlen nagy félreértés jóvoltából kilépjünk belőle, hisz a halál a legnagyobb félreértés,

63. oldal

Kapcsolódó szócikkek: félreértés · halál
>!
Sli SP

(…) félreértés és lustaság talán több zavart kelt a világban, mint a ravaszság és gonoszság. E két utóbbi legalábbis feltétlenül ritkább.

11. oldal, Első könyv - 1771. május 4. (Magyar Helikon, 1962)

Kapcsolódó szócikkek: félreértés · lustaság
>!
Carmilla 

Két személy közötti kommunikáció során senki sem tudhatja biztosan, hogy amit ő kimond (azaz kommunikál), az hogyan képeződik le a beszélgetőtárs fejében. Jó példa a félreértésre, amikor valaki egy hölgy lábát az őzikéjéhez hasonlítja azzal a szándékkal, hogy kecsességét és formásságát kiemelve udvaroljon, viszont a hölgy sértésnek veszi, mert azt hiszi, hogy lábának a szőrösségével viccelődött a férfi.

2.3.1. Párkapcsolatok és szex

Kapcsolódó szócikkek: félreértés · kommunikáció
>!
Chöpp

Minden értés félreértés. Mondhatjuk-e akkor, hogy a félreértés tartja életben a műveket? Nem, ezt azért aligha mondhatjuk.

16. oldal

Kertész Imre: Valaki más A változás krónikája

Kapcsolódó szócikkek: félreértés
>!
Carmilla 

    A mű zárt monád, ahonnan nincs kiút és ahova nem lehet belépni. Lukács a félreértés kategóriájával támasztja ezt alá: az alkotó élménye művé formálódva elveszíti elevenségét, és a mű már másról szól, mint aminek az alkotó szánta; ugyanakkor viszont a befogadó is a maga számtalan meghatározottsággal terhes személyisége révén mást ért meg a műből, mint amiről az szól. A félreértések ilyen láncolatában a mű végül is magányos, soha meg nem értett képződmény lesz, mindig idegenül állva szemben az emberek világával.

89. oldal (Magvető, 1980)

Földényi F. László: A fiatal Lukács Egy gondolatkör rekonstrukciójának kísérlete

Kapcsolódó szócikkek: alkotó · félreértés
Hirdetés
>!
fióka P

De ha már a lopásnál tartunk, az embert ártatlanul is nézhetik tolvajnak. Velem is megesett egyszer. Zimankós, kora tavaszi időben történt. Megittam a kávémat az egyik cukrászdában, aztán kipillantottam az ablakon. Zuhogott kegyetlenül. Felhajtottam a kabátom gallérját, szemembe húztam a kalapomat, fogtam az ernyőmet és indultam. Ekkor azonban valaki megfogta a karomat:
– Pardon, ez az én esernyőm.
Meghökkenve néztem reá, aztán az ernyőre. Tényleg, ennek bambusznyele van, az enyém viszont bőrhuzatú.
– Bocsánat, eltévesztettem… – nyújtottam oda az ernyőt egy csöpp zavarral.
– Semmi, semmi… – felelte az ernyőtulajdonos, és érdeklődéssel figyelte, hogyan keresem a saját ernyőmet.
Most már igazán elpirultam.
– Ejnye, milyen szórakozott vagyok, hiszen nem is hoztam magammal, elromlott a zárja. Ugyanis…
Az idegen különös tekintettel mért végig, aztán csak ennyit válaszolt:
– Persze, persze…
Aztán keményen megmarkolta az esernyőjét, és visszaült a helyére.
Kimenekültem a zuhogó esőbe. Hazasiettem, és mesélni kezdtem a feleségemnek különös és kínos kalandomat.
– Jó, hogy mondod. Nézd, mennyi rossz ernyőnk van. Vidd el, csináltasd meg.
– Ebben az időben?
Harmadnap aztán, többszöri unszolás után, fogtam az öt darab rossz esernyőt, amit a feleségem összeszedett a házban, és elindultam az esernyőcsinálóhoz. Felszálltam a trolibuszra. Egyszerre csak megéreztem, hogy valaki figyel. Az ilyesmit megérzi az ember, mintha tüzes pont égetné a tarkóját. Az én cukrászdai emberem volt, az, akinek majdnem elvittem a bambusznyelű esernyőjét.
Merően nézett. Nem is annyira engem, inkább az ernyőket.
Ostobaság, de elpirultam.
Leszállni készült.
Mellém lépett, reám, majd az esernyőgyűjteményre nézett, aztán megszólalt, kicsit gúnyosan, kicsit megvetően:
– Látom, jó napja volt.
Azzal leugrott.
Így lett belőlem esernyőtolvaj.

125-127. oldal, (Dacia, 1972)

Kapcsolódó szócikkek: esernyő · félreértés
5 hozzászólás
>!
poggi IP

Az első félreértés nem lett egyben az utolsó is. (A valódi félreértések ugyanis sejtosztódással szaporodnak. A tévedés magva megoszlik, és újabb félreértések keletkeznek).

68. oldal

Kapcsolódó szócikkek: félreértés
>!
ddani P

Mindenfelől jajszó volt hallható,
de jajgatók nem látszottak sehol;
ez olyan meglepő volt, hogy megálltam.
Azt hiszem, azt hitte, hogy azt hiszem,
hogy olyan emberektől jön a hang,
akik a fák közt elbújtak előlünk,

117. oldal 20. ének

Kapcsolódó szócikkek: félreértés · gondolatolvasás
>!
Morpheus

A „szeretet” az a szó, amelyet a leggyakrabban félreértünk, és amivel a leggyakrabban visszaélünk.

120. oldal

Peter Lauster: A társkapcsolat krízisei Nem kell feltétlenül vesztesnek lenni

Kapcsolódó szócikkek: félreértés · szeretet · visszaélés