!

fejlődés fogalom

Irvin D. Yalom: Egzisztenciális pszichoterápia
Stanisław Lem: Az Úr Hangja
A. S. Neill: Summerhill
L. M. Montgomery: Anne otthonra talál
L. M. Montgomery: Anne az élet iskolájában
Lénárd Sándor: Egy nap a láthatatlan házban
Erich Fromm: Az Önmagáért való Ember
Polcz Alaine: Gyermek a halál kapujában
Gary Chapman: Egymásra hangolva
Erich Fromm: A rombolás anatómiája
Hamvas Béla: Eksztázis
Németh László: Lányaim
Gyökössy Endre: Ketten – hármasban
Jann S. Wenner – John Levy (szerk.): Rolling Stone – Interjúk
Fóti Péter: Útmutató rebellis tanároknak
Kürti Jarmila: Kreativitásfejlesztés kisiskoláskorban
Gozsdu Elek: Köd
Réger Zita: Utak a nyelvhez
Őszentsége a XIV. Dalai Láma – Victor Chan: A megbocsátás bölcsessége
Thomas Bernhard: Kioltás
Lengyel Anna – Perjés Klára – Rados Péter: Egy csepp emberség 1.
Peter Lauster: A társkapcsolat krízisei
Dennis Lehane: Viharsziget
Kéry László: Angol írók
Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás
Gordon Smith: A lélekfutár
Gretchen Rubin: Boldogságterv
Paul Feyerabend: A módszer ellen
Csontváry-emlékkönyv
Bunyevácz Zsuzsa: A Szent Grál keresése
XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate
Bálint Mária: Pedagógiai antropológia és egzisztencialista pedagógia
Rhonda Byrne: Határtalan gondolatok
Ernst Jünger: Homokórák könyve
Carol S. Dweck: Szemléletváltás
Claire North: Harry August csodálatos élete
Dave Eggers: Hologram a királynak
Nógrádi Csilla: A fattyú
Sylvia Löhken: A csend öröme
Szabó Péter: Válaszd a boldogságot!
Megan Kaye – Deborah A. Olson: Siker: A teljesítmény pszichológiája
Mészöly Ágnes: Rókabérc, haláltúra

Idézetek

>!
Carmilla 

Folytonosan abban a tévedésben élünk, hogy a többiek, akárcsak mi, valamiféle fejlődésen mennek keresztül, de ez tévedés, a legtöbben leragadnak, és nem fejlődnek se erre, se arra, se nem jobbak, se nem rosszabbak, csak megöregedtek, s ezáltal a legmagasabb fokon érdektelenek. Azt hisszük, a rég nem látott meglep majd minket fejlődésével, ha újra látjuk, de a meglepetés az, hogy nem fejlődött semmit, csak húsz évvel öregebb, és ahelyett, hogy jó alakja lenne, hatalmas a pocakja, és óriási, ízléstelen gyűrűket visel a kisujján, amelyeket egykor magunk is szépnek gondoltunk. Azt hisszük, mindenféléről beszélünk majd velük, és meg kell állapítsuk, hogy semmiről nem tudunk velük beszélni.

227. oldal (Kalligram, 2005)

Thomas Bernhard: Kioltás Bomlásregény

Kapcsolódó szócikkek: fejlődés · tévedés
>!
Chöpp 

Miután több mint nyolcszáz évig éltem egész tűrhetően, az ifjú nemzedék erőfeszítései iránti csodálatom eléggé megkopott. De biztosra veszem, hogy nem én vagyok az egyetlen fura alak a földön, aki szerint biztonságosabb módja a fejlődésnek a meghosszabbított inkubáció, mint a pubertáskor.

385. oldal

Kapcsolódó szócikkek: fejlődés
>!
déli_báb IP

A remény emberi-evilági, a tökéletlenség jele, noha ezt a tökéletlenséget emelkedett lelkiállapotként érzékeljük. Amit ma fejlődésnek nevezünk, tulajdonképpen szekularizált remény; a cél evilági, az idő világosan körülhatárolja. Az utópiákat a valóságfelettiség látomásos élessége jellemzi. Beteljesülnek, sőt gyakran idejemúltakká válnak.

54. oldal

Kapcsolódó szócikkek: fejlődés · idő · remény · utópia
>!
nagytimi85 

A politika Földünket, akár a korábbi századokban (csak most már a Holdig terjedő űrdarabbal együt), a tulajdon játszmái sakktáblájának tartja, pedig ez a sakktábla közben alattomban megváltozott, már nem szilárd, mozdulatlan alap, hanem inkább tutaj, láthatalan áramlatok lökdösik, cibálják, és olyan irányba viszik, amerre senki sem néz. (…)
Mindenestül a technológiai fejlődés kényére-kedvére bíztuk magunkat. A szerepek közben megfordultak: az emberiség lett a technológia eszköze, egy voltaképpen ismeretlen cél elérése érdekében.

123. oldal (Kozmosz, 1980)

Kapcsolódó szócikkek: fejlődés · politika · technológia
>!
Carmilla 

    A társadalmi környezet játékban való visszatükrözése, a jelenségek utánzása feltétlenül szükséges a gyerek fejlődéséhez; segíti társadalmi beilleszkedését, fejleszti alkalmazkodóképességét, ismeretei és különféle készségei formálását fejleszti.

135. oldal, A játék, a tanulás és a munka az alkotó jellegű tanulási eljárások fejlesztésében (Tankönyvkiadó, 1989)

Kapcsolódó szócikkek: fejlődés · játék
>!
Carmilla 

…a történelmi fejlődés egész menetét kellene megváltoztatni, hogy az életet elviselhetővé, boldoggá lehessen tenni. „Én eltörölném a gépet a föld felszínéről, s visszavonhatatlanul végeznék az ipari korszakkal mint szörnyű tévedéssel. De mivel nem tehetem, és senki sem teheti, inkább csendben maradok, és próbálom a magam életét élni.”

324. oldal, A regényíró D. H. Lawrence (Magvető, 1975)

Kéry László: Angol írók Tanulmányok, cikkek

Kapcsolódó szócikkek: fejlődés · gép
Hirdetés
>!
Carmilla 

    Fejlődésből építjük a palota sorokat, s humánus gyöngédségből tűrjük a poloskákat;
    Fejlődés minálunk a sötét szellőzetlen zárka, embertüdő sorvasztó lakása;
    Fejlődésszámba vesszük az elgázolásokat, a vasúti és tenger katasztrófákat;
    De fejlődünk a légző-szervek betegségében – nikotin – alkohol szülte – ideg – vérszegénységben; fejlődésben vagyunk a betörő bandákkal, az érdek házasságokkal és a rabló gyilkosokkal;
    Fejlődésben él az emberhús mérése az embriózás és vérfertőzése.

55. oldal, Energia és művészet. A kultúr ember tévedése (Corvina, 1977)

Csontváry-emlékkönyv Válogatás Csontváry Kosztka Tivadar írásaiból és a Csontváry-irodalomból

Kapcsolódó szócikkek: fejlődés
>!
FreeAngel 

– Hát már sosem jön meg az eszed, Anne? – nyögött fel Marilla.
– Dehogynem – felelte derűlátón Anne, aki ismét visszanyerte szokott vidámságát, miután jól kisírta magát fent, a szobája jótékony magányában.
– Azt hiszem, soha ilyen jók nem voltak a kilátásaim, hogy végre megkomolyodjam.
– Elképzelni sem tudom, miért – kételkedett Marilla.
– Nos – fogott bele Anne a magyarázatba –, ma egy új, értékes tapasztalattal lettem gazdagabb. Amióta a Zöldmanzárdos-házba kerültem, sok botlást követtem el, de mindegyik egy jelentős fogyatékosságomtól szabadított meg. Az ametiszt melltű esete ráébresztett, hogy ne nyúljak olyasmihez, ami nem az enyém. A Kísértetjárta Erdő kapcsán rájöttem, hogy ne engedjem szabadjára a képzeletemet. A fájdalomcsillapítós torta kigyógyított a főzés terén mutatott gondatlanságomból. A hajfestés pedig a hiúságból. Azóta eszembe sem jut a hajam meg az orrom, vagyis csak nagyon ritkán. És a mai botlásom a túlzott regényesség hibáját orvosolja egyszer s mindenkorra. Mindebből arra a következtetésre jutottam, hogy Avonlea-ben nincs helye a regényességnek. Az ilyesmi egy tornyos Camelotban, pár száz évvel ezelőtt helyénvaló volt, de nem ma. Egészen bizonyos vagyok afelől, Marilla, hogy hamarosan jelentős változást figyelhet meg nálam.
– Kíváncsian várom – mormolta Marilla kételkedve.

245. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Anne Shirley · fejlődés · jóság · Marilla Cuthbert · tanulás
>!
Chöpp 

Ha van egyáltalán fejlődés, a fejlődésnek iránya, azt mondanám: az európai növekvő igényeivel mind ügyefogyottabb lesz.

70. oldal

Kapcsolódó szócikkek: fejlődés
>!
loci93 IP

A jelenlegi társadalmi és kulturális közegben, ahol teret nyer az igazság relativizálása, a szeretet igazságban való megélése vezet el oda, hogy a világ megértse: a kereszténység értékeihez való ragaszkodás a jó társadalom felépítésének és a valódi, azaz teljes emberi fejlődésnek nem csupán hasznos, hanem nélkülözhetetlen eleme.

7. oldal, 4. (Szent István Társulat 2009)

XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate XVI. Benedek pápa Szeretet az igazságban kezdetű enciklikája

Kapcsolódó szócikkek: érték · fejlődés · igazság · kereszténység · szeretet · társadalom