!

fejlődés fogalom

Irvin D. Yalom: Egzisztenciális pszichoterápia
Stanisław Lem: Az Úr Hangja
A. S. Neill: Summerhill
L. M. Montgomery: Anne otthonra talál
L. M. Montgomery: Anne az élet iskolájában
Lénárd Sándor: Egy nap a láthatatlan házban
Erich Fromm: Az Önmagáért való Ember
Polcz Alaine: Gyermek a halál kapujában
Gary Chapman: Egymásra hangolva
Erich Fromm: A rombolás anatómiája
Hamvas Béla: Eksztázis
Németh László: Lányaim
Gyökössy Endre: Ketten – hármasban
Jann S. Wenner – John Levy (szerk.): Rolling Stone – Interjúk
Fóti Péter: Útmutató rebellis tanároknak
Kürti Jarmila: Kreativitásfejlesztés kisiskoláskorban
Gozsdu Elek: Köd
Réger Zita: Utak a nyelvhez
Őszentsége a XIV. Dalai Láma – Victor Chan: A megbocsátás bölcsessége
Thomas Bernhard: Kioltás
Lengyel Anna – Perjés Klára – Rados Péter: Egy csepp emberség 1.
Peter Lauster: A társkapcsolat krízisei
Dennis Lehane: Viharsziget
Kéry László: Angol írók
Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás
Gordon Smith: A lélekfutár
Gretchen Rubin: Boldogságterv
Paul Feyerabend: A módszer ellen
Csontváry-emlékkönyv
Bunyevácz Zsuzsa: A Szent Grál keresése
XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate
Bálint Mária: Pedagógiai antropológia és egzisztencialista pedagógia
Rhonda Byrne: Határtalan gondolatok
Ernst Jünger: Homokórák könyve
Carol S. Dweck: Szemléletváltás
Claire North: Harry August csodálatos élete
Dave Eggers: Hologram a királynak
Nógrádi Csilla: A fattyú
Sylvia Löhken: A csend öröme
Szabó Péter: Válaszd a boldogságot!
Megan Kaye – Deborah A. Olson: Siker: A teljesítmény pszichológiája
Mészöly Ágnes: Rókabérc, haláltúra

Idézetek

>!
nagytimi85

A szerelem állapota nélkülözi az önmagunk illetve a szeretett személy fejlődésére irányuló törekvést. Inkább azt az érzést kelti bennünk, hogy célba érkeztünk, és nincs szükségünk további növekedésre. Elértük a boldogság netovábbját, és egyetlen vágyunk, hogy továbbra is ott időzzünk. A szeretett személynek még kevésbé van szüksége fejlődésre, hiszen úgy tökéletes, ahogy van, s reméljük, hogy mindig ilyen marad.

27. oldal, 3. fejezet – A szerelem élménye (Harmat, 2011)

Gary Chapman: Egymásra hangolva Öt szeretetnyelv a házasságban

Kapcsolódó szócikkek: boldogság · fejlődés · szerelem · szeretet
>!
nagytimi85

Egy emberre sem mondható egyszerűen, hogy van. Vagy növekvőben vagy fogyóban van.

92. oldal (Új Ember, 2013)

Kapcsolódó szócikkek: fejlődés
>!
Morpheus

(…) mindenki azzal foglalkozzon, amiben jó, abban fejlődjön, amiben tehetséges. Ez megfelel a való életnek, ahol különböző képességű emberek dolgoznak együtt, és képességeik kiegészítik egymást.

44. oldal

Fóti Péter: Útmutató rebellis tanároknak Gyerekeknek és szülőknek

Kapcsolódó szócikkek: fejlődés · tehetség
>!
Morpheus

A tanulás szerves, egyéni folyamat, amelyben a megértésnek, a megfigyelésnek, a kipróbálásnak mind helyet kell kapnia. A tanulás legfontosabb motivátora az, ha a gyerek relevánsnak, fontosnak érzi mindazt, amit tanul. Ezt és csak ezt fogja igazán tudni.

78. oldal

Fóti Péter: Útmutató rebellis tanároknak Gyerekeknek és szülőknek

Kapcsolódó szócikkek: fejlődés · tanulás
>!
Morpheus

Bele kell törődnie a tanárnak abba, hogy a gyerekek az iskolán kívül is tanulnak és hogy az iskolában is tanulnak anélkül, hogy a tanárra állandóan szükségük lenne. Tudják önmagukat és egymást korrigálni, ez pedig fejlődésük egyik fontos motorja, nemcsak az a valami, ami előtt elvileg hajlongani kell.

78-79. oldal

Fóti Péter: Útmutató rebellis tanároknak Gyerekeknek és szülőknek

Kapcsolódó szócikkek: fejlődés · iskola · tanár · tanulás
>!
Morpheus

Minél inkább emberhez méltó az elérendő fejlődési stádium, annál több megvalósítási potenciált tartalmaz az olyan lények számára, mint amilyenek mi, emberek vagyunk, miközben egyre növekszik bennünk az a „felfedezői spontaneitás”, amellyel mintegy ráérzünk, hogy mi a következő helyes lépés.

39. oldal

Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás A függőség problémája logoterápiai megközelítésben

Kapcsolódó szócikkek: fejlődés · spontaneitás
Hirdetés
>!
Morpheus

Ezernyi bizonyíték áll rendelkezésünkre, amelyek azt mutatják, hogy nevelés és örökség dacára egymástól messzemenően eltérően fejlődnek hasonló származású emberek, sőt azonos „hozománnyal” induló ikrek is, s ennek megfelelően személyiségük kibontakozása összetéveszthetetlenül egyedi módon alakul. A fejlődésnek az a tarka sokszínűsége, amit a feltételezetten meghatározó tényezők dacára pl. testvérek felmutatnak, megerősít bennünket abban a reményben, hogy az ember szellemi lényéből adódóan mérhetetlenül több annál, semminthogy egyszerűen tudomásul kellene vennie – mint afféle véletlent és sorsszerűt – a családja és környezete nyújtotta lehetőségeket.

50. oldal

Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás A függőség problémája logoterápiai megközelítésben

Kapcsolódó szócikkek: ember, emberiség · fejlődés · ikrek · nevelés · személyiség
>!
Morpheus

Egyenlőtlen küzdelem folyik, mert a gyűlölködők kezében van az oktatás, a vallás, a törvény, a hadseregek és a szégyenletes börtönök. Csupán egy maréknyi oktató próbálja meg hagyni, hogy a gyerekekben lévő jóság szabadon fejlődjön.

119. oldal

A. S. Neill: Summerhill A pedagógia csendes forradalma

Kapcsolódó szócikkek: börtön · fejlődés · gyermek · jóság · oktatás · törvény · vallás
>!
Morpheus

Személy szerint semmi problémám sincs egy istenhívővel, bármelyik istenben higgyen is. Az ellen viszont tiltakozom, ha ugyanez az ember az ő istene nevében erőszakosan korlátozza mások fejlődését és boldogságát. A harc nem a teológiában hívők és nem hívők között van, hanem az emberi szabadságban hívők és az emberi szabadság elnyomását vallók között.

249. oldal

A. S. Neill: Summerhill A pedagógia csendes forradalma

Kapcsolódó szócikkek: boldogság · ember, emberiség · fejlődés · harc · Isten · szabadság
>!
Morpheus

Az egyén fejlődésébe, milyenné alakulásában nem lehet kívülről beavatkozni. Az egyén fejlődése teljes egészében öntörvényű: élete során, az életet élve különböző problémákkal találja szembe magát. Ám csak azok a problémák jelentik valóban az egyén saját problémáit, amelyeket saját élete vet fel számára, bármilyenek legyenek is azok. Valóban saját magát csak ezekből a problémákból, illetve ezek saját megoldásából építheti fel. Semmilyen hozzá képest idegen (külső) problémafelvetés és problémamegoldás nem alakíthat ki saját ént. Vagyis egy ilyen külsőleg befolyásolt fejlődés eredményeként az ember nem lesz azonos önmagával. Bollnow szóhasználatával, az utóbbi csak nem sajátszerű, nem tulajdonképpeni létezés kialakulására vezethet. Az effajta pedagógiai cselekvés tehát csak pszeudo-személyiségeket hozhat létre, hiszen az egyént megfosztja attól a lehetőségtől, hogy saját maga lehessen, hogy önmagát megtalálhassa, minthogy önmaga keresését is tőle idegen (nem saját) irányba orientálja. Ezért nevezi Bollnow ezt a fajta nevelést manipulációnak, még élesebben bűntettnek.

91. oldal