fejlődés fogalom

Irvin D. Yalom: Egzisztenciális pszichoterápia
Stanisław Lem: Az Úr Hangja
A. S. Neill: Summerhill
L. M. Montgomery: Anne otthonra talál
L. M. Montgomery: Anne az élet iskolájában
Albert Einstein: Hogyan látom a világot?
Lénárd Sándor: Egy nap a láthatatlan házban
Erich Fromm: Az Önmagáért való Ember
Polcz Alaine: Gyermek a halál kapujában
Rudolf Steiner: Az Akasha krónikából
Gary Chapman: Egymásra hangolva
Erich Fromm: A rombolás anatómiája
Hamvas Béla: Eksztázis
Németh László: Lányaim
Gyökössy Endre: Ketten – hármasban
Jann S. Wenner – John Levy (szerk.): Rolling Stone – Interjúk
Fóti Péter: Útmutató rebellis tanároknak
Kürti Jarmila: Kreativitásfejlesztés kisiskoláskorban
Gozsdu Elek: Köd
Réger Zita: Utak a nyelvhez
Kaleb Utecht – Paul Tholey: Alkotó álom
Őszentsége a XIV. Dalai Láma – Victor Chan: A megbocsátás bölcsessége
Thomas Bernhard: Kioltás
Lengyel Anna – Perjés Klára – Rados Péter: Egy csepp emberség 1.
Peter Lauster: A társkapcsolat krízisei
Dennis Lehane: Viharsziget
Kéry László: Angol írók
Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás
Gordon Smith: A lélekfutár
Gretchen Rubin: Boldogságterv
Paul Feyerabend: A módszer ellen
Norman Doidge: A változó agy
Völgyesi Ferenc: Lélek és természettudomány I-II.
Csontváry-emlékkönyv
Bunyevácz Zsuzsa: A Szent Grál keresése
XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate
Bálint Mária: Pedagógiai antropológia és egzisztencialista pedagógia
Rambala Éva: Az erőszakmentes kommunikáció alapjai
Rhonda Byrne: Határtalan gondolatok
Ernst Jünger: Homokórák könyve
Carol S. Dweck: Szemléletváltás
Claire North: Harry August csodálatos élete
Dave Eggers: Hologram a királynak
Anne Karpf: Hogyan szeressük az életkorunkat?
Yuval Noah Harari: Homo Deus
Nógrádi Csilla: A fattyú
Sylvia Löhken: A csend öröme
Sue Hadfield: Pozitív gondolkodás
Szabó Péter: Válaszd a boldogságot!
Michelle Obama: Így lettem
Jordan B. Peterson: 12 szabály az élethez
Megan Kaye – Deborah A. Olson: Siker: A teljesítmény pszichológiája
Mészöly Ágnes: Rókabérc, haláltúra
Robert Kegan – Lisa Laskow Lahey: Mindenki kultúrája
Nemes Orsolya: Generációs mítoszok
Noam Wasserman: Az élet egy startup
Viktor Pelevin: Titkos pillantások a Fudzsi-hegyre
David Allen – Mike Williams – Mark Wallace: Haladj a dolgaiddal! – GTD
Kapitány-Fövény Máté: Ezerarcú függőség
David Perlmutter: Gabonaagy életmódprogram
Rupi Kaur: a nap és az ő virágai

Idézetek

Morpheus>!

…felvázolom az érett, feltétel nélküli kapcsolat jellemzőit…:
1. Törődni valakivel önzetlen viszonyulást jelent: az ember félreteszi éntudatosságát, a Mit gondolhat rólam? vagy a Mi hasznom belőle? gondolatokat. Nem vár dicséretet, csodálatot, szexuális kielégülést, hatalmat vagy pénzt. Az adott pillanatban kizárólag a másikhoz kötődik: nincs harmadik szemlélő. Más szóval az embernek teljes lényével kell kötődnie: ha nincs teljes lényével jelen – például arra gondol, hogy milyen hatással lesz ez a kapcsolat egy harmadik személyre –, akkor annak mértékében hibádzani fog a kapcsolat.
2. Törődni valakivel azt jelenti, hogy a lehető legteljesebben kell őt ismerni. Ha az ember önzetlenül kötődik, akkor teljesen megismerheti a másikat – nem csak azon részeit, melyek valamilyen célszerűség miatt érdekesek a számára. Átnyúlik a másik lényébe, felismerve, hogy az érző lény, aki hozzá hasonlóan megteremtette a saját világát.
3. Törődni valakivel azt jelenti: fontos a másik léte és fejlődése. A gondos reá figyelés nyomán kialakuló teljes megismerés alapján az ember törekszik segíteni, hogy a másik az egymásra találás pillanataiban tökéletesen kiteljesedhessen.
4. A törődés aktív. Az érett szeretet nem azt jelenti, hogy az embert szeretik, hanem azt, hogy ő szeret. Nem „beleesést” a másikba, hanem a szeretet adását.
5. A törődés: létezési mód a világban; nem egy kizárólagos, tünékeny és mágikus kapcsolat egy adott személlyel.
6. Az érett törődés az ember gazdagságából, és nem a szegénységéből fakad – a fejlődésből, és nem a szükségből. Az egyén nem azért szeret, mert a létezéshez, a kiteljesedéshez és a magány előli menekülésben szüksége van a másikra. Az éretten szerető ember ezeket a szükségleteket már kielégítette máskor, máshogyan (nem utolsó sorban a koragyermekkorban kapott anyai szeretet révén). A múltbéli szeretet ily módon az erő forrása, a jelenlegi pedig az erő eredménye.
7. A törődés kölcsönös. Amilyen mértékben fordul az ember a másik felé, olyan mértékben alakul át ettől az odafordulástól. Amilyen mértékben életre kelti a másikat, olyan mértékben válik ő is elevenebbé.
8. A felnőtt törődés nem jutalom nélküli. Az egyén átalakul, gazdagodik, kiteljesedik, egzisztenciális elszigeteltsége gyengül. A törődéssel maga is törődéshez jut. De ezek a jutalmak az őszinte törődésből következnek; nem előzik meg azt.

292. oldal

6 hozzászólás
Chöpp >!

Fontos tudnod, hogy a felnőttek hiába alakulnak folyamatosan, nem mindig fejlődnek. Változnak, de nem feltétlenül előnyükre.

173. oldal

Kapcsolódó szócikkek: fejlődés · felnőtt · változás
norazambo>!

az nem úgy megy hogy felébredsz és pillangóvá változol

– a fejlődés folyamat

87. oldal

Kapcsolódó szócikkek: fejlődés · önismeret
nusilamb>!

Az élet arra tanított, hogy a haladás, a változás lassan megy végbe. Nem két vagy négy év alatt, sokszor egy élet is kevés. Elvetjük a fejlődés magvait, és talán soha nem láthatjuk a termést. Türelmesnek kell lennünk.

372. oldal

Kapcsolódó szócikkek: fejlődés · türelem
Kkatja P>!

     – Tehát az, hogy az ember képes megbocsátani az ellenségeinek, hatással van a spirituális előmenetelére? – kérdeztem a Dalai Lámától.
     – Igen, igen. Ehhez kétség sem fér – válaszolta. – Ez döntő. Egyike a legfontosabb dolgoknak. Megváltoztatja az ember életét. A gyűlölet és más romboló érzelmek gyengítéséhez ki kell alakítani azok ellentétét: az együttérzést és a kedvességet. Ha erős az emberben az együttérzés, és mély tiszteletet táplál mások iránt, akkor a megbocsátás sokkal könnyebb. Ennek oka leginkább a következő: nem akarok a másiknak ártani. A megbocsátás lehetővé teszi, hogy az ember kapcsolatba kerüljön ezekkel a pozitív érzelmekkel. Ez pedig segíteni fog a szellemi fejlődésben.

62. oldal Tűz a köldökben

Kapcsolódó szócikkek: együttérzés · fejlődés · gyűlölet · kedvesség · megbocsátás
DaTa>!

Mindannyian feltesszük magunkban a kérdést, vajon mi értelme az emberi szenvedésnek? Onkopszichológusi pályám során több olyan pácienssel is találkoztam, akik bevallottan nem hagyták volna ki az életükből a daganatos betegséget, mert éppen az mutatta meg nekik a valódi értékeket. A poszttraumás növekedés a megrázkódtatásból nyert tapasztalat útján pozitív változást hoz a személyiségbe. A fejlődésre egész életen át képes az ember, de kétségtelen, hogy negyven-ötven éves kortól egyre nehezebben alkalmazkodunk az életválságainkhoz.

93. oldal

Kapcsolódó szócikkek: fejlődés · szenvedés
5 hozzászólás
Hirdetés
Morpheus>!

Bele kell törődnie a tanárnak abba, hogy a gyerekek az iskolán kívül is tanulnak és hogy az iskolában is tanulnak anélkül, hogy a tanárra állandóan szükségük lenne. Tudják önmagukat és egymást korrigálni, ez pedig fejlődésük egyik fontos motorja, nemcsak az a valami, ami előtt elvileg hajlongani kell.

78-79. oldal

Fóti Péter: Útmutató rebellis tanároknak Gyerekeknek és szülőknek

Kapcsolódó szócikkek: fejlődés · iskola · tanár · tanulás
Morpheus>!

Személy szerint semmi problémám sincs egy istenhívővel, bármelyik istenben higgyen is. Az ellen viszont tiltakozom, ha ugyanez az ember az ő istene nevében erőszakosan korlátozza mások fejlődését és boldogságát. A harc nem a teológiában hívők és nem hívők között van, hanem az emberi szabadságban hívők és az emberi szabadság elnyomását vallók között.

249. oldal

A. S. Neill: Summerhill A pedagógia csendes forradalma

Kapcsolódó szócikkek: boldogság · ember, emberiség · fejlődés · harc · Isten · szabadság
Morpheus>!

A tanulás szerves, egyéni folyamat, amelyben a megértésnek, a megfigyelésnek, a kipróbálásnak mind helyet kell kapnia. A tanulás legfontosabb motivátora az, ha a gyerek relevánsnak, fontosnak érzi mindazt, amit tanul. Ezt és csak ezt fogja igazán tudni.

78. oldal

Fóti Péter: Útmutató rebellis tanároknak Gyerekeknek és szülőknek

Kapcsolódó szócikkek: fejlődés · tanulás
esőember>!

…nem a megvalósult cél, hanem a célért vívott küzdelem – vagyis a fejlődés – tesz boldoggá.

87. oldal - Február: Gondolj a szerelemre! (Édesvíz, 2010)

Gretchen Rubin: Boldogságterv Egy év története, amikor megpróbáltam reggelenként énekelni, rendet tartani a szekrényben, okosan vitatkozni, Arisztotelészt olvasni, és általában véve többet bolondozni

Kapcsolódó szócikkek: fejlődés
8 hozzászólás