!

fecske állat

Devecseri Gábor: Állatkerti útmutató
Fekete István: Csí és más elbeszélések
Gárdonyi Géza: Ábel és Eszter
Fekete István: Karácsony éjjel
Oscar Wilde: A canterville-i kísértet
J. M. Barrie: Pán Péter
Nagy Lajos: Képtelen természetrajz
Fekete István: Bogáncs
Mészöly Miklós: Saulus
Roald Dahl: Karcsi és a nagy üveglift
Kemény Zsigmond: A rajongók
Aiszóposz: Aiszóposz meséi
Móricz Zsigmond: Válogatott elbeszélések
Fekete István: Régi karácsony
Kazuo Ishiguro: Napok romjai
Acsai Roland: Alagútnapok
Kanteletár
Schmidt Egon: Miért énekel a fülemüle?
Jordan Jovkov: Albena
Schmidt Egon – Bécsy László: A kertek lakói
Boldizsár Ildikó: Királyfi születik
Orbán Zoltán: Madárbarátok könyve
Tan Twan Eng: Az Esti ködök kertje
Julianne Donaldson: Blackmoore
Polgár Ernő: A Szent István parki fák
!

Sarlósfecske


Idézetek

>!
Ciccnyog IP

– Fészkes fecske a Nagy Kínai Falon, maga fejletlen narancs!

36. oldal

Kapcsolódó szócikkek: fecske · narancs
>!
Lovely

Sarlósfecskék a láthatáron! Ők a repülés művészei. Egész életüket a levegőben töltik: ott esznek, ott isznak, ott szeretik párjukat.

Kapcsolódó szócikkek: fecske
>!
Dün SP

SARLÓSFECSKÉK

A levegőben keringve alszanak
Éjszakánként: az örökkévalóság
Apró műholdjai. Híreket továbbítanak

Arról, hogy ma sem ront rád
Az, amitől félsz; hogy hány tonna
Láthatatlan meteorit bombáz

Észrevétlenül naponta;
S hogy hiába, nem segít a szorongás.
(Mintha a füst visszafelé szállt volna:

Figyelted, ahogy egy csapat
Fecskét nyelt el a kémény torka.)

7. oldal

Kapcsolódó szócikkek: fecske · meteorofóbia
1 hozzászólás
>!
robertjordan

Ha a fecske levert fészkét ismét újra és újra tudja rakni, s legfölebb az üldözésen okulva más eresz alatt keres védelmet, rommá dőlt életterve vagy vesztett vagyona mellett miért csüggedne el éppen az ember, ki egyedül bír értelemmel, s egyedül hisz a gondviselésben ?

134. oldal (Szépirodalmi könyvkiadó, 1975)

Kapcsolódó szócikkek: fecske
>!
_natalie_ I

Aztán a fél madárszárnyat vettem a kezembe, és igyekeztem nem a kezemre nézni. Még élt a fecske, amikor leszakítottam róla, nem akartam, hogy hiába szenvedjen. A pihékkel fedett forgó most is összefogta a tollakat, már teljesen céltalanul, de még mindig.

70. oldal

Kapcsolódó szócikkek: fecske
>!
EBrody I

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Mégis szeretett volna hazatérni. A fecske nem ember, mégis visszavágyik a szülőföldjére. Ha nem vágyakozna, nem térne vissza. Ábel lelkében is föl-fölébredt a haza képe. Az ember is csak egy helyen van otthon, másutt mindenütt idegen.

112. oldal

Kapcsolódó szócikkek: fecske
Hirdetés
>!
Tiger205

Mért cikáznak a kis fecskék?
Hogy az eget kékre fessék.
S ha mindenütt van már festék,
„Kész a tavasz” – jelenthessék.

Kapcsolódó szócikkek: fecske
>!
forrás P

Egy éjszaka elszállt a város fölött egy kis fecske. Társai már hat hete útnak indultak Egyiptomba, de ő hátramaradt, mert szerelmes volt a legszebb nádszálba. Még a kora tavaszon ismerkedett meg vele, amint egy nagy sárga pillét kergetett a folyó mentén, és a nádszál karcsú alakja úgy elbűvölte, hogy megállt és megszólította.
– Szeresselek? – kérdezte a fecske, mert kedvelte az egyenes beszédet, mire a nádszál mélyen meghajolt. Így aztán a fecske újra meg újra körülrepülte a nádszálat, a szárnya meg-megérintette és ezüstösen fodrozta a vizet. Ez volt a vallomása, s így udvarolt egész nyáron át.
– Micsoda nevetséges kapcsolat – csivitelte a többi fecske –, nincs a menyasszonynak pénze és túlságosan sok a rokona – és csakugyan, a folyót szinte elborította a nád. Azután beköszöntött az ősz, és a fecskék elrepültek.
Távozásuk után a kis fecske nagyon egyedül maradt és unni kezdte kedvesét. – Örökké csak hallgat – mondta –, és félek, hogy ingatag természet, mert szüntelenül kacérkodik a széllel. – És valóban, a nádszál a legkisebb szélre is a lehető legkecsesebben hajladozott.
– Elismerem ugyan, hogy otthon ülő teremtés – folytatta a fecske –, én viszont szeretek utazni – szeressen hát utazni a feleségem is!
– Eljössz-e velem? – kérdezte végül a nádszáltól; de az csak fejét rázta, annyira ragaszkodott az otthonához. – Hitegettél csak! – kiáltotta a fecske. – Indulok a piramisokhoz. Isten veled! –
És elrepült.

Kapcsolódó szócikkek: fecske
>!
jevus

– De a kis fecskék újra itt voltak – suttogott tovább a kis fa nagyon halkan –, és látogatásuk kárpótolt mindenért, pedig sok szomorúságról is beszéltek.
– Miről?
– Égő házakról és halott emberekről, kínlódó anyákról és sebesült gyermekekről… mert háború őrjöng téli szállásuk körül, embertelenség és testvérgyilkosság… És azt mondták a kis fecskék: bármi történjék is, millió tőr és csapda leselkedjék rájuk, tűzön-vízen keresztül visszajönnek ide, nemcsak azért, mert itt a fészek és az otthon, de elsősorban most azért, mert ebben az országban béke van.

A karácsonyfa

Kapcsolódó szócikkek: fecske
>!
Szávitrí SP

A fecskék ugyan csak márciustól szeptemberig csiviteltek a gerendákhoz ragasztott fészek peremén, de a verebek végigsanyarogták a telet is, éjjel vagy a fészek mélyén, vagy a széna között, mert ilyenkor borotvával járt a szél, a csillagfény csípett, mint a dermedés, a hold hideg gödreiből úgy csorgott a hideg, hogy szinte hallani lehetett.

19. oldal (Nesztor, 1992)

Kapcsolódó szócikkek: fecske · veréb
2 hozzászólás