!

Esztergom helyszín

Sándor Iván: A vizsgálat iratai
Evlia Cselebi: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660–1664
Bíró Szabolcs: Liliom és vér
Evlia Cselebi: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1664–1666
Fábián Janka: Az utolsó boszorkány történetei 1.
Király Anikó: Csak barátok?

Idézetek

>!
Sli SP

A budaiak nem érnek fel az esztergomi harczosokkal. Egész Magyarországban és Alamánországban* a tatár katonától és az esztergomi néptől félnek. Sőt ha két magyar egymást megátkozza, azt mondja egyik a másiknak: »Esztergomi baleset érjen!«

* Alamán = német

269. oldal, VII. Az 1663. évi felső-magyarországi hadjárat - Esztergom tisztviselői (Históriaantik, 2011)

Kapcsolódó szócikkek: átok · Esztergom
>!
Sli SP

     A magyarok és németek természete és szokásaik. Ime, itt végződik a magyar vilájet. Innen nyugat felé egész Bécsig, Prágáig és Londsát vilájetig német és álámán vilájetek vannak. A magyarok innen oda fegyveresen nem mehetnek, hacsak a németek segítségül nem hívják őket a harczba. Olyankor a magyarok fegyveresen jönnek, csakhogy melléjük ekkor még a magyar katonáknál is több német katonát tesznek őrizetül.
    A németek és magyarok között a békességes együttélés sohasem volt meg. Egymással nem egyeznek meg s egymásban nem bíznak, mivel a magyarok néhányszor az oszmánoknak meghódoltak s a németek tartományát és népét Szulejmán khánnal feldúlatták. Mind a ketten messiási vallásúak ugyan, de azért egymást éppen nem szeretik. A németek Esztergom és Székesfejérvár felé sem fegyveresen, sem fegyvertelenül nem mennek, mert a magyaroktól félnek és csak nagy csapatban járnak s egymással csak dárda végével beszélgetnek. A németek birodalma azonban erős és terjedelmes, a magyaroké pedig Szulejmán khán idejétől fogva, midőn Esztergom vára és a »korona« kezükből kiesett, igen elgyengült s a német a magyarok fölött hatalmaskodva, rájákká tette őket. A németek a magyarok mellett olyanok, mint a zsidók, bátorságuk nincs és kardosan lóra nem ülnek, hanem csupán gyalogos puskások és gránátosok. Övükön rövid pózna van s mikor lőni akarnak, akkor ezt villa alakban felállítják s azon lőnek. Az oszmán vitézek módjára kézből nem lőnek, hanem szemeiket becsukják s úgy lőnek. Fekete sapkájuk nagy, czipőik orra hosszú, sarka magas, télen-nyáron a keztyüt kezükről le nem teszik.
    A magyar nép országa gyenge, de jó asztaluk van s a vendéget igen szeretik. Országuk gabonatermő ország s a nép földmíves. Való igaz, hogy vitéz nép s a tatárok módjára mindenfelé kettős lóval nyargalnak; öt-tíz paripájuk is van s övükön kardot viselnek. Olyan ruhájuk van, hogy a mi végbeli katonáinktól alig lehet őket megkülönböztetni. Kuhejlán lóra ülnek, tisztán járnak, tisztán étkeznek, a vendégre különös figyelmet fordítanak. Foglyaikat nem kínozzák, mint a németek s a kardot az oszmánlik módjára forgatják. Szóval: a magyarok jótermészetűek, reggelenkint ép úgy tisztára megmossák az arczukat, mint az oszmánlik.

147-148. oldal, V. A török követ utazása Bécsbe - A magyarok és németek természete és szokásaik (Históriaantik, 2010)

Kapcsolódó szócikkek: Esztergom · magyarok, magyarság
>!
Carmilla

Idegeneket hívtak be az első királyok, hogy megalapítsák Pestet, Budát, Egert, Kalocsát, Pécset, Veszprémet, Esztergomot, Pozsonyt, Sopront. A II. Géza alatt betelepült szászok létesítették Brassót és Szebent, idegenekből épült ki Eperjes, Kassa, Selmec, Zólyom városlakó polgársága. IV. Béla a tatárjárás után olasz telepesekkel teremtette meg Tokajt, Olaszliszkát, Sárospatakot.

A per talaja / A lépcső fokai - 55. oldal

Sándor Iván: A vizsgálat iratai Tudósítás a tiszaeszlári per körülményeiről

Kapcsolódó szócikkek: Eger · Esztergom · idegen · Olaszliszka · Pécs · Pest · Sopron · Veszprém
>!
robinson P

Ki ne ismerné Esztergomban Karvaly Gábort vagy, ahogy mindenki nevezte, a „Szép Gábrist”?

16. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Esztergom · Sárosi Felícia
Hirdetés
>!
KingucK P

Az Anjou-párté lett Esztergom, Buda és számos más város, míg Ottó a koronával Erdélybe menekült, Kán László vajdához, segítségért és lánya kezéért.

14. oldal, Egy új kor hajnalán

Kapcsolódó szócikkek: Buda · Esztergom · Kán László · Wittelsbach Ottó
>!
KingucK P

Az öreg hadúr oltalmába fogadta Amadé fiait, és nyíltan szembehelyezkedett Károllyal, akinek hónapokkal korábban már sikertelenül ostromolta budai várát. Akkor Gentile bíboros ki is közösítette, ennek köszönhetően a hadúr feldúlta és végigmészárolta egész Esztergomot, bebizonyítva, hogy neki sem király, sem pápa nem parancsolhat.

16. oldal, Egy új kor hajnalán

>!
Caledonia_Valley P

Régen apa is költözni akart… Botondba csimpaszkodva bőgtem, hogy maradjunk Esztergomban, mert Botond nélkül sehová sem megyek.

Kapcsolódó szócikkek: Akácz Botond · Esztergom · László Zorka