!

esemény fogalom

Paul Feyerabend: A módszer ellen
II. János Pál: Familiaris consortio – A családi közösség
Marcus Aurelius – Cassius Dio Cocceianus: Marcus Aurelius elmélkedései

Idézetek

>!
Morpheus

A megértés mindig az események mögött kullog, és aligha lehet egyik oka bekövetkeztüknek.

50. oldal

Kapcsolódó szócikkek: esemény · megértés
>!
Sli SP

(…) mennyivel súlyosabb tehertétel életünkben az események miatt érzett harag és fájdalom, mint maguk az események, amelyek miatt haragot és fájdalmat érzünk.

205. oldal, Marcus Aurelius: Elmélkedések - Tizenegyedik könyv (Atlantisz, 2016) · Marcus Aurelius

Kapcsolódó szócikkek: esemény · fájdalom · harag · teher
Hirdetés
>!
loci93 IP

Az ilyen családi imádság különleges témája maga a családi élet, amely minden vonatkozásában úgy bontakozik ki, mint Isten gyermekeinek az Ő hívó szavára adott válasza: az örömök és bánatok, a remények és szomorúságok, a születések és születésnapok, a szülők házasságkötési évfordulói, a búcsúzások, távollétek és megérkezések, súlyos és döntő elhatározások, halálesetek és egyéb hasonló események mind Isten szeretetéről tanúskodva hatnak a család életére. Ezeknek az eseményeknek alkalmat kell adniuk a hálaadásra, a könyörgésre, a bizalommal teljes ráhagyatkozásra, amellyel a család közös mennyei Atyjára bízza magát. A keresztény család mint családi egyház csak úgy tudja megvalósítani méltóságát és feladatát, ha szüntelenül élvezi Isten segítségét, melyet kétségtelenül el is nyer, ha alázatos és hívő imádságban kéri.

96. oldal (Szent István Társulat, 1982)

II. János Pál: Familiaris consortio – A családi közösség II. János Pál pápa apostoli buzdítása a keresztény család feladatairól a mai világban

Kapcsolódó szócikkek: család · egyház · élet · esemény · feladat · gyermek · hála · házasság · ima · Isten · keresztény · születés