!

értelem fogalom

Márai Sándor: Füves könyv
Jonathan Swift: Gulliver utazásai
Thomas Mann: A varázshegy
Robert Merle: Jó városunk, Párizs
Tar Sándor: Lassú teher
Arkagyij Sztrugackij – Borisz Sztrugackij: Stalker
Anne Rice: A Kárhozottak Királynője
Lénárd Sándor: Egy nap a láthatatlan házban
Gábor György (szerk.): Gondolatok könyve
Lucius Annaeus Seneca: De Ira / A haragról
Salamon Gábor – Zalotay Melinda (szerk.): Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. / Stop the World! I Want to Get Off
Erich Fromm: A rombolás anatómiája
Lucius Annaeus Seneca: Erkölcsi levelek
Hamvas Béla: Silentium / Titkos jegyzőkönyv / Unicornis
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
Pedro Zarraluki: Újrakezdés
Buda Béla: Empátia
Gesta Romanorum
Bagdy Emőke: Pszichofitness
Stanisław Lem: Képzelt nagyság
H. G. Wells – Egon Friedell – K. W. Jeter: Utazások az időgéppel
Marcus Tullius Cicero: Az istenek természete
Lucius Annaeus Seneca: Seneca prózai művei I-II.
Tobias Smollett: Humphry Clinker kalandozásai
Réz Pál: Voltaire világa
Hermész Triszmegisztosz: Hermész Triszmegisztosz összegyűjtött tanításai
Apuleius: A mágiáról / Virágoskert
Xenophón: Emlékeim Szókratészról
A Katolikus Egyház Katekizmusa
Platón: Theaitétosz
Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás
George Gordon Noël Byron: Naplók, levelek
Mérő László: Az érzelmek logikája
Francesco Petrarca: A tudatlanságról
Pier Paolo Pasolini: Egy halott énekei / Ciants di un muàrt / Canti di un morto
Erich Fromm: Utak egy egészséges társadalom felé
Khalil Gibran: A Próféta / A Próféta kertje
Marcus Aurelius: Elmélkedések
Cassandra Clare: Az angyal
Szophoklész: Szophoklész drámái
Janne Teller: Semmi
Marcus Tullius Cicero: Az állam
Bunyevácz Zsuzsa: A Szent Grál keresése
Cserna-Szabó András: Szíved helyén épül már a Halálcsillag
Horváth Andor: A szent liget
Csejtei Dezső: A spanyol egzisztencializmus története
Marina Sztyepnova: Lazar asszonyai
Benyák Zoltán: A nagy illúzió
Lucius Annaeus Seneca: A gondviselésről és más írások
Karl Ove Knausgård: Halál
Boldogkői Zsolt: Hiénák a betegágy körül
Jan Guillou: Könyörtelenek
Murakami Haruki: Hallgasd a szél dalát! / Flipper, 1973
Marcus Aurelius – Cassius Dio Cocceianus: Marcus Aurelius elmélkedései
Montaigne – André Gide: A tapasztalásról
Sylvia Löhken: A személyiség ereje
Jim Butcher: Átokvihar

Idézetek

>!
ƨɔɴом P

– Sokszor a zagyvaságokban is rengeteg az értelem, ha az ember tudja, hol keresse benne.

93. oldal

Kapcsolódó szócikkek: értelem · Tessa Gray
>!
mrsp

Néhány dolgot nem érteni kell, hanem érezni.

46. oldal

Kapcsolódó szócikkek: értelem · érzelem
5 hozzászólás
>!
nola P

A világ megértése bizonyos távolságot követel. Az apró, szabad szemmel nem látható dolgokat, mint a molekulákat és az atomokat, felnagyítjuk, és ami túlságosan nagy, mint a felhőképződmények, folyódelták, csillagképek, lekicsinyítjük. Majd miután az érzékeink számára elérhető távolságba hoztuk őket, mindent rögzítünk, és ezt a rögzített dolgot nevezzük tudásnak. Egész gyerek- és fiatalkorunkban arra törekszünk, hogy megfelelő távolságot alakítsunk ki a dolgokkal és jelenségekkel szemben. Olvasunk, tanulunk, tapasztalunk, kiigazítunk. Aztán egy nap eljutunk arra a pontra, ahol az összes szükséges távolságot meghatároztuk, az összes szükséges rendszert elfogadtuk. Ekkor kezd gyorsulni az idő. Már nem ütközik akadályokba, minden elrendeztetett, az idő keresztülzúdul az életünkön, a napok vad rohanásban tűnnek el, és mielőtt felocsúdnánk, negyvenévesek vagyunk, majd ötven, hatvan… Az értelem tartalmat követel, a tartalom időt, az idő ellenállást.

14-15. oldal

Kapcsolódó szócikkek: értelem · tapasztalat · tudás
2 hozzászólás
>!
Anaire

A bécsi pszichiáter, Viktor Frankl túlélte a náci koncentrációs tábort és ez idő alatt elvesztette feleségét, fivérét, szüleit. Az átélt borzalmak a következő felismeréshez vezették: a túlélés vágya és ezzel összefüggésben a túlélés esélyei azon múlnak, hogy az érintett személy látja-e a túlélés értelmét. Frankl erre a felismerésre alapozva megalapította a logoterápiáját, amelynek középpontjában egy követelés áll: induljunk el egy olyan cél felé, ami életünknek személyes szinten jelentőséget ad! Ha mindez fárasztó és nehéz feladat is, Frankl szerint mégis ez az egyetlen módja a beteljesedett és független életnek.
Az értelem életmentő!

147. oldal, 3. fejezet - Az értelmes élet: A „típusunknak megfelelően" boldogulni idegen területeken (Kossuth, 2017)

Sylvia Löhken: A személyiség ereje Intrók és extrók – Hogyan boldogulunk egymással?

Kapcsolódó szócikkek: értelem · Viktor Frankl
>!
gjudit8 

Utolsó leheletemmel is köszönöm a sorsnak, hogy ember voltam és az értelem egy szikrája világított az én homályos lelkemben is. Láttam a földet, az eget, az évszakokat. Megismertem a szerelmet, a valóság töredékeit, a vágyakat és a csalódásokat. A földön éltem és lassan felderültem. Egy napon meghalok: s ez is milyen csodálatosan rendjén való és egyszerű! Történhetett velem más, jobb, nagyszerűbb? Nem történhetett. Megéltem a legtöbbet és a legnagyszerűbbet, az emberi sorsot. Más és jobb nem is történhetett velem.

Márai Sándor: Füves könyv Gyógyító gondolatok

Kapcsolódó szócikkek: értelem · sors · szerelem
>!
Kkatja P

Számomra az írás szörnyű nagy kínszenvedés. Van, hogy eltelik egy hónap és én egy sort sem tudok leírni, vagy három nap, három éjjel írok megszakítás nélkül, de az egész vakvágányon halad.
    Ennek ellenére az írás élvezetes feladat. Mert az élet nehézségéhez képest túlságosan is könnyű neki értelmet adni.
    Tizenéves koromban, amikor erre rájöttem, úgy meglepődtem, hogy egy hétig meg sem tudtam szólalni. Elég csak egy kicsit is odafigyelnem, és a világ úgy táncol, ahogy én akarom, minden értéket megváltoztathatok, az idő más irányba folyhat tovább… Ez volt az érzésem.

20. oldal Hallgasd a szél dalát!

Kapcsolódó szócikkek: értelem · írás
Hirdetés
>!
Chöpp 

Hiába, na, ha alszik az értelem, előjönnek a szörnyek.

44. oldal

Kapcsolódó szócikkek: értelem
>!
csillavirág

A boldogsághoz éppúgy elvezethetnek a vadul kavargó érzelmek, mint az érzelmek teljes hiánya. „A szívnek megvannak a maga indokai, amelyeket az indokló értelem nem ismer.”

Kapcsolódó szócikkek: Blaise Pascal · boldogság · értelem · szív
3 hozzászólás
>!
Sli SP

SOCRATES BÖLCS VÁLASZA

Nagy Sándor egyik katonája egy ízben meglátta Socratest, odalovagolt hozzá és megszólította:
– Kinek az embere vagy, kedvesem?
– Olyan úrnak vagyok a hűbérese – hangzott a válasz –, hogy az én uram szolgája a te uradnak ura.
– De hiszen a föld kerekén nincsen hatalmasabb az én uramnál! – kiáltotta a katona. – De mert ezt mondtad, odaviszlek az uramhoz, hadd halljuk, kicsoda a te urad, akiről ilyen hallatlan dolgokat állítasz. – És odavezették Nagy Sándor elé.
– Kedvesem – kérdezte a király –, ki a te urad, akiről azt állítod, hogy az ő szolgája uram énnekem?
– Az én uram az értelem – válaszolta Socrates –, ennek pedig az akarat a szolgája. Igazam van tehát, mert te ezidáig akaratod szerint kormányoztad birodalmadat, nem pedig értelmed szerint. Vagyis uramnak szolgája – az akarat – a te urad.
Ennek hallatára így szólt Nagy Sándor:
– Bölcsen válaszoltál, kedvesem, menj békességgel!
És ettől a naptól kezdve a király nem akarata szerint, hanem értelme szerint kezdte kormányozni birodalmát.

64. oldal (Magyar Könyvklub, 2001)

Kapcsolódó szócikkek: akarat · értelem · Nagy Sándor · Szókratész
1 hozzászólás
>!
Sli SP

(…) nem az értelemmel élőkre jellemző az erőszakoskodás, hanem azok folyamodnak hozzá, akikben az erő esztelenséggel párosul.

14. oldal, Emlékeim Szókratészról - Első könyv (Európa, 1986)

Kapcsolódó szócikkek: erő · erőszak · értelem · esztelenség