Erdős Renée személy

Somlyó Zoltán: Nyitott könyv / A titkos írás
Gyökössy Endre: Jézusi fokozatok
A magyar irodalom története I-VI.
Böszörményi Gyula: A Rudnay-gyilkosságok
Böszörményi Gyula: Ármány és kézfogó
Dénes Mirjam – Gellér Katalin: Japonizmus a magyar művészetben / Japonisme in Hungarian Art
Böszörményi Gyula: Nász és téboly
Szabó Magda: Nekem a titok kell
Böszörményi Gyula: A Barnum-rejtély

Idézetek

Perly>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Mit művel? – kiáltotta Renée.
– Próbálom megmenteni magunkat – jött a felelet.
– Amennyiben nem veszi zokon, hogy a gyengébbik nem egyik tagja tesz önnek ilyen ajánlatot, szívesen segítenék, csak mondja meg, mit tegyek.
– Húzza fel a szoknyáját.
– Tessék?
– Feküdjön hanyatt a másik ülésre, tegye szabaddá a lábait, és amikor kiáltok, mindkét talpával rúgjon bele az ablaküvegbe – magyarázta Ambrózy báró. – Képes rá?
– Lesötétített konflisban utazva egy férfival felvenni a legilletlenebb testhelyzetet? Hát hogyne, báró úr, bármikor! Csak arra kérem, Milinek soha el ne mondja, különben az a kislány menten kikaparja a szememet.
– Ugyan miért tenne ilyet? – Richárd hangjában őszinte döbbenet ült.
– Mert szereti magát, pipogya fráter – üvöltötte Renée, miközben egész az álláig rántotta a szoknyáját –, bár őszintén mondom: fogalmam sincs, miért.

407. oldal, 19. Az éjsötét konflis (Könyvmolyképző, 2016)

Perly>!

– Lelketlen gazember!
– Gazemberek! Merthogy ketten vannak.
– Én magára gondoltam, báró úr.
– Az más, így már értem.

405. oldal, 19. Az éjsötét konflis (Könyvmolyképző, 2016)

Kapcsolódó szócikkek: Báró Ambrózy Richárd · Erdős Renée
Bori19>!

– Hepciáskodott, mondván, hogy a családot érintő fontos dolgokban mindig a családfőnek, vagyis a férfinak kell döntést hoznia.
– Mire te?
– Történelmi példákat soroltam, melyek mind azt bizonyították, hogy a fontos családokat valójában mindig a háttérben tevékenykedő asszonyok irányították. Ezen jó darabig elvitatkoztunk, miközben valahogy összetört egy váza és széjjelrepült néhány tucat papiros, de végül sikerült megállapodnunk.
– Miszerint?
– Ha még egyszer a megkérdezésem nélkül dönt olyan ügyben, ami mindkettőnket érint, kitekerem a nyakát.
– És ebbe a te báród belenyugodott?
– Azt nem tudom, mert miután ezt közöltem vele, rácsaptam az ajtót, hadd gondolkodjék magányos békességben.

53. oldal, 2. fejezet - Fekete úr fekete hintón (Könyvmolyképző Kiadó, 2020)

Nyctea P>!

– A féltékenység gyilkos métely, ami mindig azzal végez, aki a kebelén dédelgeti, és nem azzal, aki iránt érzik.

382. oldal, 18. Közelg a Kaszás (Könyvmolyképző, 2016)

Kapcsolódó szócikkek: Erdős Renée · féltékenység
Szelén>!

– Szóval tényleg megcsípted a bárót? Tudtam én, hogy végül ez lesz, vagy ha mégsem, hát amilyen bolondos a természeted, a Dunába ölöd magad.
– Azt hittem, ennél jobban ismersz – ráncoltam a homlokomat. – Előbb nyomnám Richárd fejét a víz alá, semhogy miatta öngyilkos legyek.
– Szóval már Richárd? – húzta száját kedvesen gunyoros mosolyra barátném, aprókat csettintve nyelvével. – Eddig sosem emlegetted másként, mint hogy „így az én okos báróm, meg úgy az én eszes báróm."
– Ad egy: ez nem igaz! – háborodtam fel. – Egyszer tökfejnek, másik két alkalommal pedig nyakas öszvérnek is tituláltam! (….)

Tóth_Orsolya_3 P>!

A férfit nem szabad legyőzni! Minden férfi dicsőségre, hódításra, diadalra vágyik, és ha te sárba döngölöd, megalázod és eltiprod őt, akkor gyűlölni fog. Úgy kell tehát igába hajtani, értő szeretettel, bájjal és türelemmel, hogy azt higgye: maga akarta így. Ehhez azonban előbb el kell veszítenie önteltsége egyensúlyát. Inogjon meg a talapzatán, de ne döntsd le a porba, és akkor kedved szerint bánhatsz vele.

299. oldal, 11. Zsákutcák (Könyvmolyképző, 2015)

Kapcsolódó szócikkek: Erdős Renée
julicsenge IP>!

– Az őrültek sosem hazudnak, épp ezért tekintik őket őrültnek.

374. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Erdős Renée
Bori19>!

– Jobb is lehetett vón, ha Erdős kisasszon nem fogja le a kezemet, mikor szájon akartam summantani azt a banyát – mutogatta csontos öklét Márika.
– Az a banya egy államtanácsos neje volt – mondta barátném.
– Dejszen én is csak tanácsot akartam néki adni – érvelt harciasan kis komornám. – Méghozzá aztat, hogy mégeccer ne merje a Milikén köszörűni a lepcses nyelvit, különben csípejéig rántom a kalapkarimáját.

300. oldal, 15. fejezet - Az esküvő (Könyvmolyképző Kiadó, 2017)

Kapcsolódó szócikkek: Erdős Renée · Hangay Emília (Mili) · Mück Mári
Bori19>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Férjednek nevezted a bárót – kuncogta. – Szerintem miután ez az egész vircsaft véget ér, szívesen megtartanád őt ebben a státuszában. Ne is merd tagadni, csibe!
– Eszemben sincs – mondtam. – Csakhogy kettőn áll a vásár, és a báró egyértelműen biztosított róla, hogy ő válni akar.
– Tudja is egy férfi, hogy mi a szíve valódi vágya – legyintett indulatosan Renée. – Azt nekik mindig a nő sugallja, amióta világ a világ.

434. oldal, 20. fejezet - Megtaláltalak (Könyvmolyképző Kiadó, 2017)

Bori19>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Amondó vagyok, naccsád, hogy magának annyi gőze sincs az igaz szerelemről, mint egy likas teáskannának – jelentette ki nagy hévvel. – Hát miként mondhassa mán aztat, hogy Milike veszettségbe rohan a holnapi esküvéssel, mikor éppeg ahhoz megy hozzá, aki neki az igazi szívbélije?
– Ambrózy báró volna az igazi, – billentette oldalra kétkedően a fejét Renée, akin látszott, hogy kifejezetten kötekedő hangulatban van. – És vajon miből derült ez ki, drága?
– Abból, hogy ők ketten… – lengette két karját Márika az értékes és leheletfinom porcelánok fölött. – Hogy amikor egymásra néznek…meg amikor gyilkosságokról észt cserélnek…Szóval mindég…
– Mindig „mi”? – sürgette barátném felindult komornámat.
– Mindég ííígy guvad nekik a szemük, ami pediglen, drága naccsád…és eztet nem a kisujjamból szopom, hisz bármellik tabáni házasságszerző matróna megmondhassa!…a szívbéli szerelem legbiztosabb jele!

280. oldal, 14. fejezet-A menyasszonyi ruha (Könyvmolyképző Kiadó, 2017)