!

Eötvös József (1813-1871): író, politikus személy

Gárdonyi Géza: Hosszúhajú veszedelem
Dojcsák Győző: Amerikai magyar történetek
Vámos Magda: Resid efendi

Idézetek

>!
Chöpp 

Engedjen meg egy kérdést – szólaltam meg, mikor a bevezetésnek a végére ért. – Hol tanult maga olvasni?
Csodálkozva nézett rám:
– Az iskolában.
– De azon túl is…
– Azon túl senkitől. Nem jól olvasok talán?
– Sőt éppen azt csodálom, hogy olyan jól olvas.
Elmosolyodott:
– Sokat olvasok. Anyámnak. Esténkint. Mindennap.
– És miféle könyveket?
– Csak ezt az egyet: a Karthauzit.

188-189. oldal

Gárdonyi Géza: Hosszúhajú veszedelem Agglegény-elbeszélések

>!
Eszter01 P

Ha egyszer nekilátnának valami olyasfajta különös és talán nem e világra való könyvelésnek, amely tételről tételre lajstromba venné, hogy egy-egy kimagasló magyar művész, tudós, gondolkodó vagy író a közvetlen személyi segítség útján mit és mennyit tett önzetlenül másokért, nem lenne kétséges a lista élén álló két név: Liszt Ferenc és Eötvös József. Az egyik mint zeneszerző, a másik mint politikai gondolkodó és a korszerű magyar köznevelés megalapítója nemcsak művével, hanem jellemével is teremtett hagyományt.

50. oldal

Vámos Magda: Resid efendi Vámbéry Ármin élete

Hirdetés
>!
Carmilla 

[…] …Eötvös József már 1851-ben idehaza kifejtette: „Minden nép minden időben a világ központja gyanánt szeretné magát tekinteni, mely körül forogjon a többi. A kíméletlen önzés, melyet egész míveletlen népeknél találunk, nem enyészik el a műveltség által; csak az önzés a hazafiság leple alá vonul, melyben pirulás nélkül jelenhetik meg.”

158. oldal, Fremont tábornok magyarjai (Ifjúsági, 1985)