emlékmű műtárgy

Robert James Waller: Ezernyi út porából
Anthony Burgess: Beteg a doktor
Patrik Ouředník: Europeana
Ambrose Bierce: Ördögi kislexikon
Pótó János: Az emlékeztetés helyei – Emlékművek és politika
Ungváry Krisztián: Budapest ostroma
Závada Péter: Ahol megszakad
Titus Livius: Róma története a Város alapításától (I-XX. könyv)

Idézetek

mate55>!

Emlékmű, mely értelmetlen és méltatlan pusztulásukra emlékeztet, emlékhely, amely lehetővé tenné a méltó megemlékezést az ostrom összes magyar és német áldozatára, mind a mai napig várat magára.

561, oldal

Kapcsolódó szócikkek: emlékmű
Véda P>!

Az antropológusok azt mondták, hogy az emlékművek alkalmasabbak az elgondolkodtatásra, mint a múzeumok vagy a levéltárak, mert a történelem helyett inkább az emlékezetre hivatkoznak, az emlékezet pedig életre kelt, a történelem viszont megfosztja legitimitásától az élő múltat, mert mozdulatlanná teszi az időben.

151. oldal

Patrik Ouředník: Europeana A huszadik század rövid története

Kapcsolódó szócikkek: emlékmű
melanzskólia>!

Hiánydramaturgia

Az ablakunkból látszik egy emlékmű.
Csak az látszik – minden mást kitakar.
Ormótlan kőszobor, jelzésértekű.
Tegnap elfedte a hózivatar.

Hajnalban épp a házunk előtt forgott
a vihar magja, mint egy turbina.
Eltüntette az egész utcafrontot:
Brecht-féle hiánydramaturgia.

Reggelre fehér gyász terült a parkra.
A hó óvatos pelyhekben szitált.
Az emlékmű ott feküdt letakarva,
mint műtőben a frissen exitált.

És akkor az a hűvös rettegés
– úgy lebegett fölöttünk, mint a kés.

48. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Bertolt Brecht · emlékmű · · kés · szobor
nyolcadikutas>!

emlékmű (fn) Építmény, melynek rendeltetése, hogy megörökítse olyasvalaminek az emlékét, aminek vagy nincsen szüksége megörökítésre, vagy nem lehet megörökíteni.

58. oldal

Kapcsolódó szócikkek: emlékmű
Lélle P>!

Leginkább ez az, ami üdvös és gyümölcsöző a történelem megismerésében: az ember mintha valamely messze látszó emlékművön szemlélhetné minden példa tanulságait; ki-ki innen válassza ki magának és hazájának, mit kövessen, és mi az, amit kerüljön […]

20. oldal, Előszó (Károli Gáspár Református Egyetem / L'Harmattan, 2018)

Kapcsolódó szócikkek: emlékmű · megismerés · tanulság · történelem
Mária P>!

A köztéren elhelyezett alkotásoknak – funkciójuk szerint – két fő típusát különböztethetjük meg. Az egyik csoportba a díszítő szobrok tartoznak. Ezek feladata csupán egy adott hely díszítése, humanizálása, “emberi léptékűvé” tétele, az “urbanisztikai erővonalak” csomópontjainak hangsúlyozása. […]
Mivel e szobroknak díszítő funkciójukon túlmutató, szimbolikus, “aktuális” jelentéstartalmuk nincs, a politikai rendszer és a díszítő szobor kapcsolata elsődlegesen a mű formai elemeire korlátozódik. […]
A köztéri alkotások másik csoportját az emlékművek képezik. A szakirodalom és korunk emlékmű-állítási gyakorlata két altípusokat különbözteti meg: az emlékmegőrző alkotásokat és a politikai emlékműveket. Az emlékmegőrző kompozíciók, a portréemlékművek vagy emlékszobrok is tulajdonképpen “politikai” emlékművek – vagy másik tipologizálás szerint nemzeti emlékművek –, csak a hatalom szempontjából sokkal kisebb a politikai jelentőségük, mint a par excellence politikai emlékműveké. Ármeneti típust képeznek tehát a díszítő szobrok és a politikai emlékművek között.
A témánk szempontjából legfontosabb politikai emlékművek feladata elsősorban a “hagyományőrzés”, mégpedig azon legjelentősebb történemi személyek, események kultuszának éltetése, akiknek és amelyeknek a fennálló politikai rendszer a hagyományok sorából kiemelkedő jelentőséget tulajdonít. Ennek megfelelően mind méretük, mind elhelyezésük aktuális “jelentőségüket” mutatja.

18-19. oldal

Kapcsolódó szócikkek: emlékmű · politika · szobor
Mária P>!

Angol ősz, holtak lelke fütyörész a háborús emlékmű körül.

26. oldal

Kapcsolódó szócikkek: emlékmű · ősz
Szinva>!

Robert Kincaid jól tudta, mennyire nem illik bele a maga korába. Nem más, mint önmaga emlékműve, minden funkció vagy cél nélkül.

51. oldal

Kapcsolódó szócikkek: cél · emlékmű