!

Elizabeth Bennet személy

Jane Austen: Büszkeség és balítélet
Julia Barrett: Önteltség és önámítás
Helen Fielding: Bridget Jones naplója
Helen Fielding: Bridget Jones naplója 2. – Mindjárt megőrülök!
Jane Austen: Pride and Prejudice
Stephenie Meyer: Eclipse
Jane Austen – Seth Grahame-Smith: Büszkeség és balítélet meg a zombik
Mary Ann Shaffer – Annie Barrows: Krumplihéjpite Irodalmi Társaság
Candace Bushnell: Carrie naplója
Rebecca Ann Collins: Pemberley-krónikák
Jo Baker: Longbourn árnyékában
Shannon Hale: Austenland – Vakáció Mr. Darcyval
Erin Butler: Mr. Darcy nyomában
Jane Austen: Jane Austen levelei
Nicola Yoon: Minden, minden
Helen Halstead: Mr. és Mrs. Darcy
Christopher Moore: Lestrapált lelkek
April Floyd: Mr. Darcy's Debt
!

Elizabeth Bennet (Jennifer Ehle)

!

Elizabeth Bennet (Keira Knightley, 2005)

1 hozzászólás

Idézetek

>!
Pixelhiba

„I don't know how Heathcliff and Cathy ended up being ranked with couples like Romeo and Juliet or Elizabeth Bennet and Mr. Darcy. It isn't a love story, it's a hate story.”
„You have some serious issues with the classics,” I snapped.

25. oldal, London: Atom, 2009

Kapcsolódó szócikkek: Elizabeth Bennet · Heathcliff · Mr. Fitzwilliam Darcy
>!
sztimi53 P

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Ez hát a véleménye rólam! – kiáltotta Darcy, mialatt sebes léptekkel járta végig a szobát. – Ennyire becsül csak engem! Köszönöm, hogy mindezt kereken megmondta. Ha így tesznek mérlegre, valóban súlyosak a hibáim. De talán – tette hozzá, miközben megállt, és Elizabeth felé fordult – ezeket a vétkeket elnézte volna nekem, ha nem sértem meg büszkeségét azzal, hogy becsületesen bevallom aggályaimat, amelyek miatt hosszú ideig nem bírtam komoly elhatározásra jutni. Tartózkodott volna az ilyen keserű vádaktól, ha én gondosan eltitkolom vívódásomat, és abba a hitbe ringatom kegyedet, hogy engem a feltétlen, semmitől nem korlátozott szerelem vezérel, amelyet az ész szava és minden más megfontolás egyaránt támogat. De én irtózom mindenféle alakoskodástól. Az érzéseket, melyekről szóltam önnek, nem szégyellem – ezek természetes és jogos érzések. Talán azt várta tőlem, hogy örvendjek az alacsony rangú rokonságának? Gratuláljak magamnak, hogy olyan családdal kerülhetek rokoni kapcsolatba, amely társadalmilag annyira alattam áll?
Elizabeth érezte, hogy egyre jobban elfutja a harag; de végső erőfeszítéssel igyekezett megőrizni önuralmát, amikor így válaszolt:
– Téved, Mr. Darcy, ha azt hiszi, hogy vallomásának a módja befolyásolt engem, legfeljebb annyiban, hogy nem kellett olyan kíméletes formában visszautasítanom, mintha úribb módon viselkedett volna irányomban.
Elizabeth látta, hogy Darcy összerezzen, de mivel a fiatalember nem szólt semmit, így folytatta:
– Ajánlatát semmiképpen nem öltöztethette volna olyan szavakba, hogy én kísértésbe essem elfogadni.
Darcy arca ismét megdöbbenést árult el, s olyan tekintettel pillantott Elizára, melyben a hitetlenség sértődéssel vegyült. De a lány folytatta:
– Ismeretségünk legelejétől, mondhatnám, az első pillanattól fogva viselkedése azt a szilárd hitet ébresztette bennem, hogy ön gőgös, öntelt ember, aki önző módon semmibe sem veszi mások érzéseit: ez volt kedvezőtlen véleményem alapja, amelyre a későbbi események folytán engesztelhetetlen ellenszenv épült; s alig ismertem egy hónapja, máris úgy éreztem, hogy ön az utolsó férfi a világon, akihez valaha feleségül tudnék menni.
– Éppen elég, amit mondott, Miss Bennet. Tökéletesen értem az érzelmeit, s most csak szégyenkezhetem amiatt, amit én éreztem. Bocsássa meg, hogy annyi idejét igénybe vettem, és engedje meg, hogy a legjobb egészséget és sok boldogságot kívánjak magának. E szavakkal sietve távozott a szobából, s Elizabeth hallotta, hogy a következő pillanatban kinyitja a kaput, és elhagyja a házat.

225-226. oldal, Második könyv, Európa

Kapcsolódó szócikkek: Elizabeth Bennet · Mr. Fitzwilliam Darcy
13 hozzászólás
>!
narena

Minden boldogságomat neked köszönhetem, az a segítség pedig, amelyet alkalmam nyílt családod szolgálatában nyújtani, csupán halvány köszönet teérted, Lizzym!

237. oldal

Julia Barrett: Önteltség és önámítás Jane Austen Büszkeség és balítélet című regényének folytatása

Kapcsolódó szócikkek: Elizabeth Bennet · Mr. Fitzwilliam Darcy
>!
Dávidmoly

– Szavamra – mondta Lady Catherine –, fiatal leány létére nagyon határozottan fejezi ki a véleményét. Mondja, kérem, hány éves?
– Mivel három felnőtt húgom van – felelte Elizabeth mosolyogva –, ladységed nem kívánhatja tőlem, hogy bevalljam a koromat.
Lady Catherine-t láthatólag elképesztette, hogy nem kapott egyenes választ, s Elizának az a gyanúja támadt, hogy ő az első, aki valaha tréfás hangot mert megütni ilyen méltóságteljes neveletlenséggel szemben.

148-149. oldal (Lazi, 2004)

>!
MFKata

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Elizabeth teljesen átérezte a fiatalember szokatlanul fonák és kínos helyzetét, s hirtelen erőt vett magán. Ha nem is nagyon összefüggően, de rögtön tudtára adta, hogy az említett időpont óta az ő érzelmeiben olyan mélyreható változás állt be, hogy most már hálásan és örömmel fogadja előbbi szavait. E válasz hallatára Darcyt olyan boldogság fogta el, amilyet talán még sohasem érzett, s az alkalom olyan okos és meleg szavakat csalt az ajkára, amilyenre egy fülig szerelmes ember csak képes. Ha Elizabeth Darcy szemébe mert volna nézni, láthatta volna, milyen jól illik hozzá a szívből fakadó öröm, amely csak úgy sugárzott arcán; de ha nem is nézett rá, hallgatta szavait az érzésekről, és megértette, mit jelent ő Darcy számára, s pillanatról pillanatra többre becsülte a férfi szerelmét.

Kapcsolódó szócikkek: Elizabeth Bennet · Mr. Fitzwilliam Darcy
>!
Molnár_Sarolta

– Súlyos választás előtt állsz, gyermekem. Mától kezdve egyik szülőd idegen lesz számodra. Az anyád nem akar többé látni, ha nem mégy feleségül Mr. Collinshoz, nekem pedig akkor ne kerülj a szemem elé, ha hozzámégy.

Kapcsolódó szócikkek: Elizabeth Bennet · házasság · Mr. Bennet · Mr. Collins · Mrs. Bennet
Hirdetés
>!
sztimi53 P

– Miss Eliza Benett megveti a kártyát – jegyezte meg Miss Bingley. – Igazi könyvmoly, az olvasás az egyetlen öröme

45. oldal, Első könyv (Európa)

Kapcsolódó szócikkek: Caroline Bingley · Elizabeth Bennet · könyvmoly
>!
Aurore

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Gyere ide, gyermekem – mondta Mr. Bennet, mikor leánya megjelent. – Fontos ügyben hívattalak. Úgy hallom, Mr. Collins megkérte a kezedet. Igaz ez? – Elizabeth azt felelte, hogy igaz.
– Helyes… és te visszautasítottad ajánlatát?
– Igen, papa.
– Eddig rendben is volnánk, most jön a lényeg. Anyád azt kívánja, hogy menj hozzá. Így van ez, Mrs. Bennet?
– Így van… Máskülönben sose kerüljön a szemem elé!
– Súlyos választás előtt állsz, gyermekem. Mától kezdve egyik szülőd idegen lesz számodra. Az anyád nem akar többé látni, ha nem mégy feleségül Mr. Collinshoz, nekem pedig akkor ne kerülj a szemem elé, ha hozzámégy.

I. könyv - 20. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Elizabeth Bennet · Mr. Bennet · Mr. Collins · Mrs. Bennet
>!
sztimi53 P

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Ilyen esetekben, úgy tudom, az a bevett szokás, hogy köszönetet fejezzünk ki a megnyilatkozó érzelmekért, még akkor is, ha nem tudjuk azokat viszonozni. Természetes lenne, hogy lekötelezve érezzem magam, s ha megvolna bennem a hála érzése, most köszönetet mondanék önnek. De ilyesmit nem érzek – sohasem pályáztam az ön jó véleményére, amelyben akarata ellenére részesített. Sajnálom, ha bárkinek fájdalmat okoztam. De nem történt szándékosan, s remélem, a fájdalom hamar elmúlik. Azok a meggondolások, melyek – ön szerint – sokáig visszatartották attól, hogy bevallja érzelmeit, e magyarázatom után könnyen úrrá lesznek felettük.
Darcy aki a kandallóhoz támaszkodva figyelte Elizát, meglepetve és méltatlankodva fogta fel szavai értelmét. Arca elsápadt a haragtól, minden vonása feldúlt lelkiállapotáról tanúskodott. Igyekezett visszanyerni az egyensúly látszatát, s csak akkor szólalt meg, amikor már azt hitte, hogy ez sikerült neki. Ez a szörnyű szünet próbára tette Elizabeth érzéseit. Darcy végre erőltetett nyugalommal megszólalt:
– Ez hát minden, amit válaszként remélhetek? Talán felvilágosítást kérhetnék, miért nem törekszik legalább az udvariasságra, amikor így visszautasít engem. De ez nem fontos.
– Én is megkérdezhetném – felelte Elizabeth –, hogyan juthatott eszébe ilyen nyilvánvalóan bántó és sértő szándékkal kijelenteni, hogy akarata, esze, sőt jelleme ellenére szeret engem. Ha csakugyan udvariatlan voltam, nem szolgálhat-e ez némi mentségül? De egyéb okaim is vannak a haragra, s ön ezt jól tudja. Ha szívem nem is szólna ön ellen, ha közömbös volna, sőt még ha vonzódnék is önhöz – azt hiszi rábírhatna bármilyen megfontolás, hogy feleségül menjek ahhoz az emberhez, aki tönkretette – talán örökre – az én szeretett nővérem boldogságát?

222-223. oldal, Második könyv, Európa

Kapcsolódó szócikkek: Elizabeth Bennet · Mr. Fitzwilliam Darcy
>!
liliomszál

     – Lizzy – mondta Mr. Bennet –, én már megadtam neki a beleegyezésem. Mr. Darcy olyan ember, akitől semmit sem mernék megtagadni, ha ő leereszkedik, hogy kérjen.

326. oldal, Harmadik könyv, Tizenhetedik fejezet (Lazi)

Kapcsolódó szócikkek: Elizabeth Bennet · Mr. Bennet · Mr. Fitzwilliam Darcy