!

El-ahrairah személy

Richard Adams: Gesztenye, a honalapító
!

Ami Robin Hood az angoloknak és John Henry az amerikai feketéknek, az a nyulaknak Elil-Hrair-rah vagy El-ahrairah, a Herceg, Akinek Ezer Ellensége Van. Ő minden hősök őse, és mindig kieszelt valami cselt, ha meg kellett tévesztenie az ellenségeit.


Idézetek

>!
bfg3 P

– Nagy király, jól tudom, hogy szomorú újságot közlök veled, de a betegségedet éppen azok a salátafejek okozzák, amelyeket olyan nagy becsben tartasz.
– A salátafejek?! – kiáltott Darzin király. – Lehetetelen! Minden fej hibátlan, egészséges magról kelt, és éjjel-nappal vigyázzák őket, őrködnek felettük.
– Borzasztó! – sajnálkozott El-ahrairah. – Tudom én azt jól! De megfertőzte őket a rettegett tökfejtetű, amely egyre sűrűbben körözve száll az ájer ágyupátyán át – halálos vírus, istenemre! –, amelyet a bíborvörös Ebegővel lehet izolálni, és Hóki-póki szürkészöld őserdejében érlelődik. Amennyire tudtam, megpróbáltam számodra a dolgot érthetővé tenni. Tudnod kell, hogy, orvosi nyelven szólva, adódnak bizonyos bonyolultan komplex tényezők, amelyekkel nem akarlak terhelni.

Mese a király salátájáról

Kapcsolódó szócikkek: El-ahrairah
1 hozzászólás
>!
bfg3 P

El-ahrairah, néped nem uralkodhat a földön, mert ez nem az én akaratom szerint való. Az egész világ az ellenséged lesz, Herceg, Akinek Ezer Ellensége Van, és ha el tudnak kapni, megölnek. De előbb el kell kapniok(…) Légy ravasz és fortélyos, és akkor sohasem pusztul ki a néped.

El-ahrairah megáldatása

Kapcsolódó szócikkek: El-ahrairah
>!
bfg3 P

El-ahrairah ekkor már tudta, hogy Frith túljárt az eszén, és nagyon megijedt. (…) Üreget ásott, de még igencsak az elején tartott, amikor Frith közeledett a domb fölött. Egyedül volt. Meglátta El-ahrairahnak az üregből égnek meredő fenekét és a hátrafelé kihányt, záporozva szálló homokot. Amikor ezt meglátta, odakiáltott neki:
– Barátom, nem láttad El-ahrairahot? Őt keresem, hogy megajándékozzam.
– Nem – felelte El-ahrairah az üregből –, nem láttam. Messze van. Nagyon messze van. Nem tudott eljönni.
– Akkor gyere ki abból az üregből, és megáldalak helyette – kiáltotta Frith.
– Nem – felelte El-ahrairah –, nem tudok kijönni. Nagyon sürgős a dolgom. Jön a róka és a menyét. Ha meg akarsz áldani, megáldhatod a hársó felemet, mert az kint rekedt az üregből.
(…)
Ekkor (…) Frith barátjául fogadta El-ahrairahot, amiért olyan talpraesett, és akkor sem veszti el a fejét, amikor pedig azt hiszi, hogy a róka is jön, meg a menyét is. És azt mondotta Frith:
– Jól van, megáldom a hátsó feledet, amely kint rekedt az üregből: Hátsó fél, mától legyen benned erő és gyorsaság és figyelmeztető, és mentsd meg a gazdád életét! Úgy legyen!

El-ahrairah megáldatása

Kapcsolódó szócikkek: El-ahrairah
>!
Uzsonna 

„Haragszol, El-ahrairah?” – kérdezte Frith, az Úr.
„Nem, Uram – felelte El-ahrairah –, nem haragszom. De megtanultam, hogy nem a szenvedés az egyetlen, amiért szánhatjuk azokat, akiket szeretünk. Az a nyúl, aki nem tudja, hogy ajándéknak tekintheti az életét, nyomorultabb, mint a csiga, akkor is, ha nem akar tudni róla.”

191. oldal (1992-es kiadás)

Kapcsolódó szócikkek: El-ahrairah
Hirdetés
>!
prupul P

Ami Robin Hood az angoloknak és John Henry az amerikai feketéknek, az a nyulaknak Elil-Hrair-rah vagy El-ahrairah: a Herceg, Akinek Ezer Ellensége Van.

20. oldal

Kapcsolódó szócikkek: El-ahrairah · Robin Hood
>!
imma A+P

Gesztenye követte, és könnyű futással eltűntek együtt az erdőben, ahol virágozni kezdtek már a primulák.

(utolsó mondat)

Kapcsolódó szócikkek: El-ahrairah