!

egyenlőség fogalom

Witi Ihimaera: A bálnalovas
Kodolányi János: Julianus barát
Kurt Vonnegut: Áldja meg az Isten, Dr. Kevorkian!
Lev Tolsztoj: Háború és béke
Dala László – Dékány András – Kocsis Ferenc – Kulin György – D. Major Klára – Rónaszegi Miklós: A világ és az ember
Erich Fromm: Az Önmagáért való Ember
Erich Fromm: A rombolás anatómiája
Erich Fromm: Birtokolni vagy létezni?
Anaïs Nin: Henry és June
Thomas Pynchon: Súlyszivárvány
Arisztotelész: Nikomakhoszi Etika
Erich Fromm: Menekülés a szabadság elől
Réger Zita: Utak a nyelvhez
Arisztotelész: Eudémoszi etika / Nagy etika
Fazekas Zsuzsa (szerk.): Nartok
XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate
Bálint Mária: Pedagógiai antropológia és egzisztencialista pedagógia
Jacek Dukaj: Más dalok
Tóth Csaba: A sci-fi politológiája
Jordi Llobregat: Vesalius titka
Puzsér Róbert – Farkas Attila Márton: Apu azért iszik, mert te sírsz!
Anne C. Voorhoeve: Lilly átmegy a falon
John Cure: Rekviem egy halott lányért
J. S. Carol: Gyilkos társas
Scarlett Curtis (szerk.): Egy feminista nem jár rózsaszínben

Idézetek

>!
Chöpp 

Az egyenlőség kellene hogy legyen az az előfeltétel, melynek nyomán az egyes ember kibontakozhat a maga egyediségében. Ehelyett az egyenlőség ma az „egyéniségkioltásával” egyenlő, ami alatt a marketing-orientáció szerint a tipikus „egyéniségnélküliség” értendő. Az „egyenlőség” és „különbözőség” valaha okozati összefüggésben álltak egymással. Ma az egyenlőség az „indifferens”, a „különbözőségnélküliség” szó szinonimája, és ez az indifferencia avagy közömbösség, ez a 'csak ne különbözzünk másoktól' jellemzik a mai ember önmagához és másokhoz fűződő kapcsolatát.

70. oldal

Erich Fromm: Az Önmagáért való Ember Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata

Kapcsolódó szócikkek: egyéniség · egyenlőség
>!
fióka P

John Brown Torringtonban született connecticuti jenki. Mint mondta, egy bizonyos Thomas Jefferson nevű virginiainak négy szóban sikerült megfogalmaznia Isten lényegét: „Minden ember egyenlőnek született.”
Amikor Jefferson meghalt, Brown húszéves volt.
– Ez a kifinomult, tudományos gondolkodású, bölcs és tökéletes úriember – folytatta John Brown –, aki a legszentebb sorokat vetette papírra, rabszolgákat tartott. Mondja, valóban én lennék az egyetlen, akinek feltűnt, hogy példája által csodálatos országunkat a kezdetektől fogva bűnös hellyé tette, ahol a színes bőrűek fehérekkel szembeni alárendeltségét s természet törvényeivel tökéletes összhangban állónak tartották?

A mai felügyelt

Kapcsolódó szócikkek: egyenlőség · rabszolgaság · Thomas Jefferson · Virginia
2 hozzászólás
>!
Morpheus

(…) a „tulajdonképpeni nevelési viszonyban” – mondja Bollnow – „a tanár megszűnik tanárnak, és a tanuló megszűnik tanulónak lenni. Mindketten, túl mindenfajta kor és funkciókülönbségen, tökéletesen egyenlő emberi viszonylatban lépnek egymással kapcsolatba”. „Egzisztenciális érintkezés” csak így jöhet létre köztük.

106. oldal

>!
Morpheus

Teljességet és egyenlőséget akarok a szerelemben.

255. oldal

Kapcsolódó szócikkek: egyenlőség · szerelem
>!
Gazella

– Szabadság és egyenlőség, – szólott a vicomte megvetően, mintha csak rászánta volna magát, hogy végre a legkomolyabban bebizonyítja ez ifjoncz beszédének teljes ostobaságát, – csupa nagyhangú szó, mely már rég kompromittálva van. Ki ne szeretné a szabadságot és az egyenlőséget? Már a mi Üdvözítőnk is a szabadságot és az egyenlőséget hirdette. De vajjon a forradalom után boldogabbak lettek az emberek? Ellenkezőleg.

Kapcsolódó szócikkek: egyenlőség · forradalom · szabadság
>!
Morpheus

Az optimisták a „haladás” feltartóztathatatlanságának dogmájában hisznek. Az emberiség eredményeit hajlamosak a műszaki fejlődéssel, a szabadságot pedig a korlátok hiányával és az állítólagos eltérő kényelmi eszközök közötti szabad választással azonosítani. A méltóság, az együttműködésre való képesség és a primitív népek mélyről jövő barátságossága nemigen hatja meg őket. Csak a műszaki eredmények, a gazdagság és a keménység számít. Az optimisták gondolkodásmódjában megőrződött az a szemléletmód, hogy évszázadokon át uralkodtunk a technikailag elmaradott, eltérő színű emberek fölött. Érthetetlen számukra már a kérdés is: miként vehetünk egy „szolgát” emberszámba, és miként lehet velünk egyenlő, nem is szólva arról, hogy netán felsőbbrendű is azokhoz az emberekhez képest, akik eljutottak a Holdra, vagy egyetlen gomb megnyomásával milliók elpusztítására képesek?
    Az optimisták jól élnek, legalábbis ebben a pillanatban, megengedhetik maguknak, hogy derűlátók legyenek. De az is lehet, hogy azért gondolkodnak így, mert már annyira elidegenedtek környezetüktől, hogy unokáik jövője sem érdekli őket igazán.

639-640. oldal

>!
Morpheus

– Pragmatikusak vagyunk, nem akarunk lázadni a dolgok természetes rendje ellen. A népi kormány is egyfajta arisztokrata kormány lenne, csak romlottabb és kevésbé rátermett, mert eggyel több hazugság kellene hozzá. Mert a definíció szerint az az arisztokrata, akinek erősebb a Formája, aki másokra tudja erőltetni az akaratát. A demokrácia önellentmondás: ahhoz, hogy egyáltalán kormányozni lehessen, fel kell állni a hierarchiának, és ha felállt a hierarchia, akkor máris nem egyenlő mindenki.

587. oldal

Kapcsolódó szócikkek: demokrácia · egyenlőség · hazugság · hierarchia
>!
Morpheus

Az én egyedisége semmiképpen nem áll ellentétben az egyenlőség elvével. Az az alapállítás, hogy az emberek egyenlőnek születtek, azt jelenti, hogy mindannyian ugyanazokban a lényegi emberi képességekben osztoznak, hogy sorsuk alapvetően azonos a többi emberével, s hogy mindannyiunknak egyformán elidegeníthetetlen joga van a szabadságra és boldogságra. S ez egyben azt is jelenti, hogy az emberek közötti kapcsolatokat a szolidaritásnak, nem pedig az uralkodásnak és alávetettségnek kell jellemeznie. Az egyenlőség fogalmából azonban nem következik, hogy minden ember egyforma.

182-183. oldal

Kapcsolódó szócikkek: egyenlőség
>!
mate55

A betegség és a halál előtt mindannyian egyenlők vagyunk.

111. oldal

Kapcsolódó szócikkek: betegség · egyenlőség · halál
>!
Gabriella_Balkó

A barátság a lelkek egyenlősége.

262. oldal (Magvető, 1980)

Kapcsolódó szócikkek: barátság · egyenlőség · lélek